GeriGündem Nasuh tevbesi (Nasuh yemini) ne demek? Nasuh tövbesinin anlamı nedir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Nasuh tevbesi (Nasuh yemini) ne demek? Nasuh tövbesinin anlamı nedir?

Nasuh tevbesi (Nasuh yemini) ne demek? Nasuh tövbesinin anlamı nedir?

Nasuh tevbesi, nasuh yemini ve nasuh tövbesi gibi terimlerin anlamı Sefirin Kızı dizisiyle gündem oldu. 30 Mart tarihinde yayınlanan bölümde geçen nasuh tövbesi diyalogu ardından 'Nasuh tevbesi (Nasuh yemini) ne demek? Nasuh tövbesinin anlamı nedir?' gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte tahrim suresinde de geçen nasuh kelimesinin ve nasuh tevbesinin anlamı...

Nasuh tevbesi nedir? Nasuh tövbesi ne demek? gibi sorular, Sefirin Kızı dizisiyle beraber araştırılmaya başlandı. Nasuh tövbesinin anlamını sorgulayanlar, internet üzerinden araştırma yaparak Nasuh tevbesinin kelime anlamını öğrenmek istiyor. Peki, nasuh tevbesi nedir? Nasuh tövbesi ne demek? Nasuh kelimesinin anlamı nedir? İşte, nasuh tevbesi veya nasuh tövbesi ile ilgili merak edilen bilgiler..

Tövbe (=Tevbe): Sözlükte "dönmek" demektir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmek ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. (Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83) Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Bu anlamda tövbe, Allah’ın gazabından lütfuna, hesabından rahmet ve inayetine sığınma demektir. 

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir. Ayrıca bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak demektir.

Ayrıca tövbe-i nasuh başkalarına nasihat ediyor gibi güzel örnek olmak anlamlarını da taşımaktadır. Nitekim kul, günah ile kirlenirken, tövbe ile temizlenebilmektedir. 

Nasuh Tövbesini Yakalayanlar

Nasuh tövbesini yakalayan ve affa mazhar olan kişilerin başında İsrail oğullarından Kifl, islam tarihinde de Ebu Lübabe, Ka’b b. Malik ve arkadaşları gibi sahabe-i kiram örnek gösterilebilir.

Nasuh tövbesi içten, samimi ve halisane yapılan Kur’anî bir tövbedir. Dolayısıyla kişi tövbe ederken, yaptığı günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Allah’a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Şu halde Kur’an’da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden yapılan kötülükleri öğrendikten sonra hemen terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır. (Nisa, 17) Nasuh tövbe, yapmış olduğu bir hatadan dolayı kendini direğe bağlayan, yemeyen içmeyen kişilerin gösterdiği samimiyettir.  

TAHRİM SURESİNDE DE GEÇMEKTEDİR

Nasuh kelimesi Tahrîm Suresi’nin 8.ayetinde de geçmektedir.  “﴿ Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah’a tövbe edin. Umulur ki rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: "Rabbimiz! Nurumuzu arttır eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter." Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşıdığı gibi “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “öğüt vermek, nasihat etmek” demektir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve bir daha pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu sözlük anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Böyle bir içtenlik ve kararlılıkla yapılan tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False