Memurluk sınavı başvuruları başlıyor

Devlet memurluğuna ilk defa alınacaklariçin düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular, 20 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Başvurular, 31 Mayıs'a kadar sürecek. 2002-KPSS Kılavuzu, Başvurma Belgesi ve soru örneklerini içeren kitapçıktan oluşan başvuru evrakı, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden, 2 milyon 500 bin lira karşılığında alınabilecek. Adaylar, başvurma belgesini, kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurduktan sonra sınav ücretini yatırdıklarını belgeleyen banka dekontu ile 31 Mayıs 2002 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuru evrakını aldıkları ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine teslim edecekler. 2002-KPSS, ÖSYM tarafından 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde, Cumartesisabah ve öğleden sonra, Pazar sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturumda yapılacak. Tüm adayların, Cumartesi sabah oturumuna girmelerigerekiyor.Sınav ücreti, İş Bankası şubelerinden birine kimlik numarası verilerek yatırılacak. Sınavın yalnızca Cumartesi sabah oturumuna girmek isteyen adaylar, sınav ücreti olarak bankaya 22 milyon 500 bin lira, Cumartesi sabah oturumuna ek olarak diğer oturumlardan en az birine daha girmek isteyenler ise Cumartesi sabah oturumu dahil 27 milyon 500 bin lira ödeyecek.KİMLER GİREBİLECEK?Sınava, lisans programlarından, meslek yüksekokullarının adalet veteknik programlarından ve meslek liselerinin adalet ve teknik alanlarından mezun veya mezun olabilecek durumda olanlar başvurabilecek.Meslek yüksekokullarının sağlık programlarından ve meslek liselerinin sağlık alanlarından mezun olanlar ise başvuruda bulunamayacak. Bu gruptakilerin ilk defa atanmaları ile ilgili sınavları ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından daha sonraki bir tarihte yapılacak.Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) sonuçları, 2 yıl içingeçerli olduğundan, bu sınava girmiş olan adayların, 2001-KMS puanlarını, aynı ağırlıklar ile hesaplanmış 2002-KPSS puanları yerine kullanabilecek. Bu adaylar, puanlarını yükseltmek ve uygun ağırlıkta KPSS puanı elde etmek için 2002-KPSS'ye de girebilecekler.17 Ekim 1999 ve 12 Aralık 1999 tarihlerinde devlet memurluğuna ilkdefa atanacaklar için yapılmış olan merkezi sınavlarda 70 ve daha yukarı puan alarak başarılı olmuş adayların hakları, B grubu kadrolarayapılacak yerleştirmeler için 3 Mayıs 2002 tarihinden itibaren iki yılsüre ile geçerli sayılacak.Adayların, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen meslekler için kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, diğer kadrolar için ise ÖSYM'ye tercih formlarını teslim ettikleri tarihte, sınava girdikleri düzeydeki bir öğretim kurumundan mezun durumunda olmaları gerekiyor.SINAV, TEMMUZ'DA YAPILACAK2002-KPSS, 6-7 Temmuz 2002 tarihlerinde, Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İçel, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Niğde, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Zonguldak ve Kırıkkale il merkezleri ile Lefkoşa'da yapılacak. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak. A VE B GRUPLARI...Özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen mesleklerle ilgili kadrolar ''A Grubu Kadrolar'', bu meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadrolar da ''B Grubu Kadrolar'' olarak gruplandırılıyor. A Grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları, KPSS puanlarına göre adayları kendilerinin yapacağı giriş sınavına tabi tutabilecek. BGrubu kadrolara ise yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması yoluyla yapılacak. 2002-KPSS Kılavuzu'nda A grubu kadrolara personel alımı, başvuru, genel sınav, alan sınavları ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile usulüne uygun açıktan atama izni alınmış kadrolar, 1 yıl içinde personel alınması planlanmış olan kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro sayıları, bunların adaylarda aradıkları nitelikler ile adayların sınav öncesi bilmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler yer alacak. B grubu kadrolar için personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının adları, kadro sayıları ve koşulları, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih kılavuzu ile adaylara duyurulacak.A grubu kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarının, 2002-KPSS sonuçlarını nasıl kullanacaklarını ve yapacaklarsa giriş sınavlarını nasıl gerçekleştirecekleri basın yoluyla verilecek ilanlarla adaylara duyurulacak.
Haberle ilgili daha fazlası: