Melih Gökçek'in 'dosyası kabarık'

İçişleri Bakanlığı, Melih Gökçek'in işbaşına geldiği 1994 yılından bu yana Ankara Büyükşehir Belediye'sinde, 169 yolsuzluk ve usulsüzlük iddiası nedeniyle inceleme ve soruşturma açtı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında 1994 yılında 8, 1995 yılında 7, 1996 yılında 18, 1997 yılında ise 16 inceleme ve soruşturma dosyası açtı. 1998 yılında 26, 1999 yılında 13, 2000 yılında 32, 2001 yılında ise 48 dosya işleme konarak izlendi. 2002 yılında ise şu ana kadar 1 dosya açıldı.

Yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının ortalaması alındığında Gökçek döneminin görevde kaldığı 9 yılda ayda bir dosya İçişleri Bakanlığı'nın takibine uğradı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İçişleri bakanlarının onay emirlerine göre yapılan görevlendirmeler sonucu yapılan inceleme, araştırma ve soruşturma konuları ve sonuçları şöyle:

SORUŞTURMA İZNİ İSTENEN DOSYALAR

İçişleri Bakanlığı müfettişlerince yapılan ifadelerin de bulunduğu Ön İnceleme Raporları ile soruşturma izni verilmesi istenen dosyalar:

Haberin Devamı

 Çayyolu'nda plansız ve kaçak yapılaşmaya izin vermek.
 Belediye büfelerinin yerlerini usulsüz değiştirmek.
 Mahkeme kararlarının uygulanmaması.

 Büyükşehir belediyesine ait kamyon ve iş makinalarının hiçbir ücret almadan Keçiören ve Pursaklar Belediyesi'nde çalıştırılması.
 Kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen kamulaştırma bedellerinin ödenmediği.

 Singapur, Kualalumpur, Seul ve Bükreş gezi giderlerinin belediyece ödenmesi.
 Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesine toplantı sırasında hakaret edilmesi.
 Belediye'ye ait arsanın düşük bedelle BELKO'ya satılması.
 Çeşitli bölgelerden İstanbul'a soğan, patates götüren kamyonların Gölbaşı mevkiinde durdurularak mevzuata aykırı şekilde yükün fatura değerinin yüzde 25'i tutarında fatura verilmesi.

 Zafer Çarşısı üstünde bulunan ticarethanelerin kiraya verilmesine rağmen belediye başkanınca onaylanmayarak iptal edilmesi.

Haberin Devamı

 Devlet İhale Yasası'na ve İmar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Yasa'nın uyglanmasında haksız mal edinme sayılır.

ACELE DOSYALAR

İçişleri Bakanlığı müfettişlerin, teftişleri sırasında, acele olarak düzeltilmesini gerekli gördükleri konular hakkında hazırlanan dosyalar:

 Belediye danışmanının irticai faaliyetlerde bulunması.
 İmar planında usulsüz uygulamalar yapılması.
 Tanıtıcı Bayraklar Kullanma İznine ve Tescil işlemlerine Ait Yönetmelik'e aykırı davranılması.
 Elektronik kartlı doğalgaz sayacı ihalesinde usulsüzlük yapılması.

ÜZERİNE GİDİLMEYEN DOSYALAR

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı incelediği konuların kimi hakkında da rapor hazırlamaya gerek duymadı ya da hazırladığı raporlar çeşitli bürokratik kademeler tarafından engellendi. İçişleri Bakanlığı'nın sonuca ulaştırmadığı dosyalar arasında şunlar bulunuyor:

 Eryaman Güzelkent toplu konut alanını Metropol imar A.Ş.'ye vermek.
 500 adet afiş ilan panosunun usulsüz kiralandığı.
 Yolsuz ve usulsüz şekilde malzeme alındığı.
 Ankara Metrosu inşaatında yolsuzluk yapıldığı.
 19 Mayıs Bayramı kutlamaları için Kızılay meydanına asılan Atatürk posterini maket bıçağı ile parçalatmak.
 Keçiören Belediyesi sınırları içerisindeki mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait işyeri denetimini yürürlükteki mevzuata ve bu konuda verilmiş mahkeme kararlarına aykırı olarak  Keçiören Belediyesi'ne devretmek.
 Hazine Müsteşarlığı'ndan izin almadan otobüs alımında ihale yapılması.
 Mamak çöplüğünün ekonomik ömrünü doldurmuş olduğu halde bu soruna duyarsız kalınması.
 Otopark yeri olarak ayrılan taşınmaza kamulaştırılmıştır şerhinin kaldırılması yönünde verilen mahkeme kararını uygulamamak.
 Türk Bayrağı Yasası'na ve Türk Bayrağı Tüzüğüne aykırı davranmak. Amblem konusunda mahkeme kararını uygulamamak.

Haberin Devamı

 Büyükşehir belediyesi ambleminin tanıtıcı bayrak olarak kullanılmasının reddedilmesine rağmen ASKi spor salonunda kullanılması.
 Dikmen Vadisi projesindeki inşaatlara usulsüz ruhsat verilmesi.
 Kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı davranışta bulunan personele göz yummak.
 Meşrutiyet üst geçidinin ihale ve imarında usulsüzlük yapılması ve 5 ayrı konu.
 Kanal A'daki programın reklamını yapmak amacıyla belediyeye ait reklam panolarını kullanmak.
 EGO Genel Müdürlüğü şoförlenin yaptıkları kazalar sonucunda meydana gelen zararlara göz yummak.
 Belediye memurlarına baskı yaparak Anayasal haklarını kısıtlamak.
 İhalesi yapılan 25 bin adet elektronik kartlı su ölçme sistemi alımı ihalesinde Atlas-Manas konsorsiyumunun haksız olarak elenmesi yoluyla ihalenin EAS adlı firmaya verilmesi.
 Kayseri'de oynanan FB ve Gençlerbirliği maçına belediye otobüslerini tahsis ederek görevini kötüye kullanması.
 Belediyede çalışan memurların sicillerinin kasten olumsuz doldurulması.
 Verilen mahkeme kararını bulamamak.
 Benzin istasyonunun usulsüz kiraya verilmesi.
 Doğalgaz satışında aboneleri zarara uğratma.
 Türkiye Genel Hizmetler İşçi Sendikasına üye işçilere baskı yaparak sendika değiştirtmek.
 Başkanlık konutuna alınan eşyaların ihalesinde yolsuzluk yapılması.

Haberle ilgili daha fazlası: