Masonluk nedir? Mason ne demek?

Masonluk nedir Mason ne demek

Dünya genelinde tanınan kelimeler olan 'Mason, masonluk', anlamı merak edilen kelimeler olmaktadır. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin arama motorunda araştırdığı bu kelimelerin ne anlam ifade ettiğine yazıda yer verilmiştir. İşte Mason ve Masonluk hakkında önemli bilgiler.

Haberin Devamı

Tarihte bugüne değin bilinmeyen örgütlerle teşkilatlar oluşmuştur. Birçoğunun kısa dönem bulunduğu görülse de halen devam eden teşkilatlar bulunmaktadır. Bunlardan biri de masonluktur. Masonluğun pek çok teşkilattan farkı ise açık örgütlü olmasıdır. Pek çoğu çok gizli olarak faaliyet sürdürmüş olsa da masonluk açık bir teşkilat olmuştur.

Masonluk Nedir?

Masonluk iki farklı anlamı ile bilinir. Genelde birbiri ile özdeşleşen iki anlamı ise; ''Bazı kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini simge ve şifrelerle tanıyan, farklı loca bölümlerine ayrılmış kimselerden oluşan bir kurumdur.'' ve ''Farmasonluk, mason olma durumu.'' anlamları olarak bulunmaktadır.

TDK'da yer verilen bu anlamların farklı kültürlerde farklı tanımlamaları da bulunmaktadır. Yahudi temellerine dayanan prensibinin bulunduğu söylenen masonluk, manevi değerleri; kardeşlik duygusu, hayırseverlik, hümanistlik vb. olarak bulunur.

Maddi-somut değerleri ise; Bilim ve sanatın ve felsefi çalışmaların insanın sosyal ahlaki gelişimine dayalı olduğu, toplumsal ilerlemenin hedeflendiği bir dernektir de. Diğer yandan masonluk; öğretilerin ve felsefi, ahlaki düşüncelerin geleneksel metotlar ve modern metotlar üzerine öğreti olarak aktarılmasına yönelik olduğu da belirtilir.

Mason ve dolayısıyla masonluk kelimesi İngilizceden türemiş kelimelerdir. Farklı bölümler halinde bulunan üyelerin temel olarak manevi ve metafizik idealleri ve öğretileri yansıtması ile özdeşleşir. Bu ideallere örnek olansa ''Yüce Varlık'' olarak adlandırılan inanç, ''Evrenin Yüce Mimarı'' ifadesinde kullanmalarıdır.

Haberin Devamı

Mason Ne Demek?

Fransızcada maçon olarak kullanılan ve bilinen mason kelimesi, ''Masonluk üyesi, farmason.'' anlamına gelmektedir. Mason kelimesinin diğer bütün anlamları ile özdeşleşen diğer anlamı ise, ''Masonluğun ilke ve kurallarını benimsemiş, masonluğa üye olmuş kimse.'' demektir. Geleneksel 'G' amblemi ile bulunan derneğin hem meşru hem de gayri meşru tanımları da birçok kaynakta yer almaktadır.

Genel itibari ile gerek alıntı gerekse de derleme halinde yer verilen tanımları ise güncel kaynaklar olarak bulunmaktadır. Hem mason hem de masonluk kelimelerinin anlamları güncel kaynaklardan elde edilmiştir.

 

Haberle ilgili daha fazlası: