Mala ve cana karşı suçlarda artış

Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde 91'ine karşılık gelen jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 292 bin 623 asayiş olayı meydana geldi.

Haberin Devamı

Jandarma Genel Komutanlığı istatistiklerden derlenen verilere göre, geçen yıl meydana gelen asayiş olaylarından 108 bin 983'ü şahsa karşı, 183 bin 640'ı ise mala karşı işlenen suçlardan oluştu. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, şahsa karşı işlenen suçlarda yüzde 10, mala karşı işlenen suçlarda ise yüzde 16 oranında artış olduğu dikkati çekerken, 2005'te şahsa karşı olaylar 98 bin 741, mala karşı olaylar da 157 bin 640 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 925 kasten, 971 ihmal sonucu adam öldürme, 205 öldürmeye teşebbüs olayı meydana geldi, 7 bin 915 kasten yaralama, 4 bin 868 ihmal ve kazaen yaralama, 19 bin 702 darp olayı da kayıtlara geçti.

“Devlet Aleyhine İşlenen Suçlar”da ise 861 olayda kolluk kuvvetlerine hakaret, mukavemet darp ve saldırı olurken, jandarma bölgesinde 90 rüşvet, 15 zimmet ve 12 irtikap olayına müdahale edildi. Devlet memurlarına hakaret, mukavemet ve saldırı suçunu 484 kişi işlerken, hükümet emirlerine muhalefet suçunu işleyenlerin sayısı ise 15 bin 93 olarak gerçekleşti.

“Genel Adap ve Aile Nizamı ile Şahıs Hürriyeti Aleyhine Suçlar” kapsamında ise 2006'da 2 bin 618 kız, kadın, erkek kaçırma, 61 çocuk kaçırma, 13 rehin alma, 9 bin 465 tehdit, 2 bin 869 aile fertlerine kötü muamele, 4 bin 113 hakaret ve sövme, 292 müstehcen hareketler, 483 ırza geçme, 354 ırza tasaddi, 98 evlenme vaadiyle kızlık bozma, 236 fuhşa teşvik, kadın ticareti veya aracılık ile 272 kumar oynama ve oynatma olayı gerçekleşti.

Haberin Devamı

Yine, geçen yıl 845 kişi mesken masumiyetini ihlal, 21 kişi toplumsal olaylar, bin 265 kişi meskun mahalde silah atmak suçlarından adli makamlara sevk edildi. Jandarma bölgesinde geçen yıl bin 267 kişi intihar ederken, 5 bin 162 kişi ise intihara teşebbüs etti.

Şahsa karşı işlenen tasnif dışı suçlara karışanların sayısı ise 28 bin 408 oldu.

MALA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

“Mala Karşı İşlenen Suçlar”ın 2005 ve 2006 yıllarına göre sayısal dağılımı şöyle:

SUÇ TÜRÜ-OLAY SAYISI 2005 - 2006

Evden hırsızlık 3443-3336
İş yerinden hırsızlık 2775-2822
Resmi kurumdan hırsızlık 921-1461
Bankadan hırsızlık 3-4
Otodan hırsızlık 1226-1251
Oto hırsızlığı 1232-1527
Kapkaç, yankesicilik 340 230
Hayvan hırsızlığı 663-671
Diğer tür hırsızlıklar 5792-5191
Boru hattından 151-115
Şahıstan gasp, yağma 452-544
Evden gasp, yağma 21-24
İş yerinden gasp, yağma 43-63
Bankadan gasp, yağma 0-1
Adam kaldırma 13-12
Zorla çek, senet tahsili 60-53
Ormanda yangın çıkarma 68-61
Zirai mahsul, otlarda yangın çıkarma 236-202
Devlete ait bina, tesis, araçta yangın 10-12
Şahsa ait bina, tesis ve araçta yangın 375-410
Dolandırıcılık 2962-1215
Emniyeti su istimal 809-626
Mala zarar verme 5364-5555
Bilişim suçları 11-26
Kazayla yangın çıkarma 4724-5181
Tabii afetlerle ilgili 380-540
6136 sayılı kanuna muhalefet 1989-3170
Katı atık kirliliği 3033-10227
İmar kanununa muhalefet 3624-4156
Diğer çevre suçları 10269-14735
Mala karşı tasnif dışı suçlar 7743-11020
Genel Toplam 157741-183640

Jandarma sorumluluk bölgesinde en çok asayiş olayının meydana geldiği iller ise şunlar:

İLLER-OLAY SAYISI 2005-2006

İstanbul 16804-24874
Yozgat 1933-10531
Muğla 9271-10308
Bursa 7143-7764
İzmir 7396-6743
Adana 3390-5680
Balıkesir 5102-5524
Antalya 6516-5187
Ankara 3557-4723
Konya 3932-4259
Aydın 3291-3958
Mersin 2804-3594
Denizli 3046-3543
Manisa 2731-3379
Diyarbakır 3751-3268
Sakarya 2159-3204

Haberle ilgili daha fazlası: