Makale nedir? Makale nasıl yazılır?

Güncelleme Tarihi:

Makale nedir Makale nasıl yazılır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2020 17:51

Makaleler yazılış amaçlarına göre bilimsel ve gazete makaleleri olmak üzere ikiye ayrılır. Toplumsal bir sorunla ilgili veya tamamen bilimsel bir konu hakkında olabilir. Makaleler gazete, dergi veya internette yayınlanabilir. Makale yazımında bazı kriterlere özen gösterilmelidir. Makalenin girişinin ilk paragrafına genel bir konu oluşturmasını sağlayacak dikkat çekici geniş ifadelerle başlanmalıdır. Sonuçlar, açık, inandırıcı ve genel olmalıdır ve yorumlardan ve kanaatlerden uzak olmalıdır.

Haberin Devamı

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.

Bilimsel metin türlerinin en önemlilerinden biri makaledir. Bilimsel yazı birkaç sayfalık bir makale olabileceği gibi birkaç yüz sayfalık kitap da olabilir. Esas itibarıyla teknik aynıdır. Makaleler bir görüşün doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla da yazılabilir.

Makalenin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:

1- Yazılara bir başlık konulmalı,

Haberin Devamı

2- Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i belirtilmeli,

3- Türkçe ve İngilizce özet (anahtar kelimeler eklenerek) yapılmalı,

4- Makale, çalışmanın amaç, kapsam, çalışma yöntemlerini belirten bir giriş bölümüyle başlamalı; veriler, gözlemler, görüşler, yorumlar, tartışmalar... gibi ara ve alt bölümlerle devam etmeli; ve nihayet tartışma ve sonuçlar (veya sonuçlar ve tartışmalar) bölümüyle son bulmalı,

5- Katkı (varsa) belirtilmeli,

6- Yazının sonuna Kaynaklar Dizini eklenmelidir.

MAKALE SÖZLÜK ANLAMI

Alanında uzman bir kimsece yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden, bir görüşü desteklemek, bir savı öne sürüp bunu kanıtlamak ereğinde olan ve bir gazete ya da dergide yayımlanan, belli uzunlukta, başlıklı ve genellikle imzalı yazı.

 

Haberle ilgili daha fazlası: