Liseler ne zaman açılacak, sınavlar yapılacak mı? MEB duyurdu! İşte 12. sınıflarda yüz yüze eğitim takvimi

Liseler ne zaman açılacak, sınavlar yapılacak mı MEB duyurdu İşte 12. sınıflarda yüz yüze eğitim takvimi

Liseler ne zaman açılacak, sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklama ile yanıt buldu. Kademeli başlayacak olan süreçte, lise 12. sınıflarda yüz yüze eğitim takvimi netleşti. MEB 1 Mart'tan itibaren 12’inci sınıflarda eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi. Yüz yüze eğitime katılım, isteğe bağlı olacak ve öğrencinin devam zorunluluğu aranmayacak. Öte yandan veli ve öğrencilerin merakla beklediği birinci dönemde yapılamayan sınavların da yine yüz yüze olacak şekilde programlandığı duyuruldu. İşte, liselerde yüz yüze eğitimle ilgili yapılan açıklama.

Haberin Devamı

Liselerde sınav tarihleri belli oldu. Yüz yüze başlayacak olan eğitim sürecinde hazırlıklar devam ederken MEB, 12'nci sınıflarda sınavların 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacağını bildirdi. Gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-okul sistemine işlenerek tamamlanacak. Bu öğrenciler, Bilim Kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacak

MEB LİSELERDE SINAV TARİHİNİ DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

12. sınıflarda 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyle yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezî sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem işletmelerde beceri eğitimine devam edenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyen öğrencilerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitimi sürdürmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

Liseler ne zaman açılacak, sınavlar yapılacak mı MEB duyurdu İşte 12. sınıflarda yüz yüze eğitim takvimiMesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklar.

Haberin Devamı

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlanacak. 01 Mart 2021 Pazartesi gününden itibarense ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek. Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçecekler.

Haberin Devamı

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze ve uzaktan başlayacak.

Yapılacak sınavlara ilişkin esaslar

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti.
Bu kapsamda;

Sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak.

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

Haberin Devamı

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 01 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki dersten, zorunlu hâllerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek.

Haberin Devamı

Sınavlar, Covid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan diğer tüm önlemlere uygun şekilde yapılacak.

Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavlarına yönelik olarak;

2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22-26 Şubat 2021 arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 05 Mart 2021 tarihine kadar tamamlanacak.

Haberin Devamı

Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanacak.

Ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken "Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9. sınıfa geçiş" sınavları kapsamında 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler, yine aynı usulle 01-31 Mart 2021 sorumluluk sınavı döneminde de yeterlilik sınavına alınacak. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Liseler ne zaman açılacak, sınavlar yapılacak mı MEB duyurdu İşte 12. sınıflarda yüz yüze eğitim takvimiÖğrenciler isterlerse bulunduğu ilde sınava katılabilecek

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde KKTC dâhil, bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebilecekler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il/ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

Okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri, 26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem karsılaştırılıp verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecek.

Kendisinde veya aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Liseler ne zaman açılacak, sınavlar yapılacak mı MEB duyurdu İşte 12. sınıflarda yüz yüze eğitim takvimi

12. sınıfların dışındaki lise öğrencileri için ise henüz tarih net değil. Ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecek.