GeriGündem Kurban kesmek farz mı yoksa vacip mi? Kurban kesmek kimlere düşer? İşte Diyanet'in açıklaması
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kurban kesmek farz mı yoksa vacip mi? Kurban kesmek kimlere düşer? İşte Diyanet'in açıklaması

Kurban kesmek farz mı yoksa vacip mi? Kurban kesmek kimlere düşer? İşte Diyanet'in açıklaması

Kurban, müslümanlar için vacip olan ibadetler arasında yer alıyor. Kurban kesmek kimlere düşer sorusu, ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki kurban kesmek farz mı yoksa vacip mi? Kurban kesmek kimlere düşer? İşte o soruların yanıtları...

Kurban, İslam dininde gerekli imkanlara sahip Müslümanlar için vacip kılınan ibadetler arasında yer almaktadır. İmkanlar dahilinde kimlerin kurban ibadetini yerine getirmesi gerektiğini sorgulayan vatandaşlar, konuyla ilgili bilgileri araştırıyorlar. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili verdiği bilgiler...

Kurban kesmek farz mı yoksa vacip midir? Kurban ibadetini mahiyeti ve hükmü

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197).

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir. Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). 

Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kurban kesmek kimlere düşer?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148).

Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). 

Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False