KPSS 2020/11 sonuçları erişime açıldı- ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/11 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS 2020/11 sonuçları erişime açıldı-  ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/11 tercih sonuçları sorgulama sayfası

KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığının Kadrolarına yerleştirme sonuçları ÖSYM'den gelen son dakika açıklamanın ardından açıklandı. 10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile KPSS yerleştirme sonuçlarına erişebilirler. İşte, KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar....

Haberin Devamı

KKPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları için beklenen açıklama ÖSYM'den geldi. Bünyesine farklı pozisyonlardan toplam 200 personel alımı yapacak olan Sağlık Bakanlığı, personel alımı işlemi için KPSS 2020/11 tercih kılavuzunu baz aldı. Sağlık Bakanlığı personel alımı için KPSS 2020/11 tercih sonuçları ÖSYM'nin ekranından erişime açıldı. İşte, KPSS 2020/11 yerleştirme tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar. 

KPSS TERCİH 2020/11 SONUÇLARI AÇIKLANDI

10 - 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 29 Eylül 2020 tarihinde 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Haberin Devamı

YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 

AVUKAT KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan
itibaren hüküm ifade etmesi ve avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle,
Avukat kadrolarını tercih edecek adayların Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü
itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara
“Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarına dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya
yüksek okullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek
lisans veya doktora yapan veya lisanüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.
Dil ve Konuşma Terapisti kadrolarını ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme
hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği
işaretleyen adayların ilgili kadroları tercih etmelerine sistem tarafından izin verilecektir. Adayların
verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunan adaylar yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek, bu kişilerin atamaları yapılmayacaktır

ŞOFÖR KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR
18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75
inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve
2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Bu nedenle KPSS merkezi yerleştirme işlemlerinde ilan edilen
Şoför kadrolarının karşısında yeni sistemde yer alan sürücü belgelerine yer verilmiştir.

Haberin Devamı

Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10 uncu maddesinde eski sürücü belgelerinin yeni
sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için beş yıllık bir süre öngörülmesi sebebiyle eski sürücü belgelerinin
geçerliliği de devam etmektedir.

Bu kapsamda;

- CE sürücü belgesine veya DE sınıfı ve C sınıfı sürücü belgelerinin her ikisine birden sahip olanlar
ile eski sürücü belgelerinden D sınıfı veya 1997 öncesi E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “CE
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer aldığı kadroları,

Haberin Devamı

- D veya DE sınıfı sürücü belgelerinden herhangi birine sahip olanlar ile eski sürücü belgelerinden
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar “D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” koşulunun yer
aldığı kadroları,tercih edebilecektir.

Haberle ilgili daha fazlası: