GeriGündem Korucu alımı 2020 ne zaman? Korucu başvurusu ve şartları neler?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Korucu alımı 2020 ne zaman? Korucu başvurusu ve şartları neler?

Korucu alımı 2020 ne zaman? Korucu başvurusu ve şartları neler?

Korucu alımı için aranan şartlar ve başvuru ekranı, bu görevde bulunmak isteyen pek çok vatandaş tarafından ilgiyle bekleniyor. Bölge halkı tarafından icra edilen korucu görevi, belirli şartları taşıyan vatandaşlar tarafından icra edilecek. Peki, korucu alımı için başvuru nasıl yapılır? İşte, korucu başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için 2020 korucu alımı hakkında bazı bilgiler

Korucu alımı başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Askerlik hizmetini yapmış olan adayların değerlendirileceği korucu alımı, ihtiyaç olan illerde gerçekleştirilecek. İşte, korucu alımı başvuru şartları ile birlikte bazı detaylar

Korucu alımı için ilanlar belirli periyotlarla erişime açılıyor. Detaylı bilgiler İçişleri Bakanlığı internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.

KORUCU ALIMI İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

1-  TC Vatandaşı ve erkek olmak.
2-  Askerlik hizmetini yapmış olmak.
3-  30 yaşından büyük olmamak. (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak.)
4-  Okur-yazar olmak.
5-  Kamu haklarından mahkum bulunmamak.
6-  5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216'ıncı maddesinin 1'inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesmini, diğer kesmi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkum olmamak.
7-  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenmiş suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
8-  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
9-  Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
10- Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
11- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.
12- Siyasi parti üyesi olmamak.
13- Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç Mahalli İdarelerin seçimle göreve gelen organlarından görevli olmamak.

KORUCU GÖREVLERİ NELER?

Güvenlik Korucuların Görevleri:

*Köy halkının canına, ırzına, malına ve tasarruf emniyetine yönelik saldırıları önlemek, saldırıda bulunanları yakalamak ve suç delillerinin kaybolmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
 
*Görev alanında bulunan kamu ve özel kurumlara ait tesislere yönelik her türlü saldırıları önleyecek tedbirleri almak ve bu gibi tesislerin korunmasında, genel ve özel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak,

*Tabii afetlerde verilecek görevleri yapmak,

*Bağlı olduğu mülki amirce verilecek ve önleyici kolluk kapsamında olan diğer görevleri yapmaktır.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False