Kimyasal ‘hadım’a durdurma

Kimyasal ‘hadım’a durdurma

Danıştay 10. Dairesi, cinsel suç faillerine ‘kimyasal hadım’ uygulanmasına ilişkin geçen yıl çıkarılan yönetmeliği hukuka aykırı buldu ve ‘telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açabileceği’ gerekçesiyle yürütmesini durdurdu.

Haberin Devamı

Danıştay kararında, Anayasa’nın 17. maddesine göre vücut bütünlüğüne yönelik bu tip bir tedavinin ancak kanunla düzenlenebileceği belirtildi. Karar ışığında, hükümlü yönünden uygulanacak tedaviden ne anlaşılması gerektiği yasa ile düzenleninceye kadar yönetmelikteki tedaviye başvurulmayacak. Doktorlar mahkûmlara cezanın infazı veya denetimli serbestlik süreleri içinde ‘cinsel dürtünün azaltılması’ yönünde bir tedavi uygulayamayacak. Danıştay kararına davalı Adalet Bakanlığı itiraz etti. 

Haberle ilgili daha fazlası: