Kamuda esnek çalışma genelgesinin detayları: Esnek çalışma nedir? İşte esnek çalışma saatleri

Kamuda esnek çalışma genelgesinin detayları: Esnek çalışma nedir İşte esnek çalışma saatleri

Koronavirüs salgını kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirleri içeren Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'yle, kamu kurum ve kuruluşlarında, uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek. Peki, esnek çalışma nedir? Esnek çalışma saatleri nasıl belirlenir? İşte kamuda esnek çalışma genelgesinin detayları ve esnek çalışma ilgili merak edilenlerin yanıtları…

Haberin Devamı

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Kovid-19 salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma imkanı sağlanacak.

Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları, (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecek.

Söz konusu bu yetki ise devredilebilecek. Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ise idari izinli sayılacak.


Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak.

Haberin Devamı

Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit olacak. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.


İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacaklar.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışmanın uygulandığı şirketlerin mesaiye başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.
Türkiye’de daha kamuda geçerli olan esnek çalışma modeli, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanan bir sistemdir. Esnek çalışma saatleri uygulanan işletmelerde, az sayıda personel çalıştırılma esas alınırken bazı işletmelerde dönüşümlü personel çalıştırma sistemi uygulanır.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?

Haberin Devamı

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası “compressed week” dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10’ar saat, üç gün 12’şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.

Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.