Kadına şiddette pop-up’lı alarm

Kadına şiddette pop-up’lı alarm

Adalet Bakanlığı yetkilileri, TBMM’ye ‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulamasındaki sorunları ortadan kaldırmak için çıkarılan genelgenin detaylarını anlattı. Genelgede tedbir kararlarının hâkim ve savcıların dikkatini çekmesi için UYAP ekranında ‘pop-up’ çıkmasını sağlayan yazılım da var.

Haberin Devamı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul ile Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan’ı dinledi. Moğul ve Gürkan Bakanlığın 17 Aralık 2019 tarihli genelgesiyle ilgili Meclis’e bilgilendirme yaptı. Bakanlık yetkililerinin yaptıkları sunum, Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

ÖFKE KONTROLÜ

Şiddet uygulayan tarafa yönelik olarak önleyici tedbirlere daha sık başvurulması gerektiğini hatırlattık. Özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitmenlik, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi destekler verilmek suretiyle, yaptığı eylemin kötülüğü üzerinde kendisinde bir farkındalık oluşturmaya gayret ettik.

Şiddet mağduru kadınlar için Cumhuriyet savcılıklarına başvurulduğunda, evrakın mağdurla birlikte kolluk birimlerine intikalinin önüne geçilmesi, mağdurun ayrıntılı beyanlarının savcılıktan alınarak gerekli tedbirlerin hayata geçirilmesini istedik.

Haberin Devamı

UYAP sisteminde, mağdurun ve şüphelinin kimlik bilgileri girildiğinde, mağdur veya şüpheliyle ilgili daha önce bu konuda yapılmış bir soruşturma veya tedbir kararı varsa, hâkim ve savcılarımızı uyarmak üzere, UYAP ekranında ‘pop-up’ (aniden beliren) çıkmasını sağladık. Bu yetkiyi sadece aile içi şiddet soruşturma savcılarımıza ve tedbir hâkimlerimize tanımlayacağız.

En büyük problemlerden biri tebliğdi. Mahkemelerce verilen tedbir kararlarının şiddet uygulayana tebliğinin bizzat kolluk marifetiyle yapılmasını öngördük. Tazyik hapsi kararları çok az çıkıyordu çünkü tebligat yapılamıyordu. Kolluk, geçmişte bu meseleye direnç gösteriyordu. Diyordu ki: ‘PTT aracılığıyla yapılması esastır, bizimkisi istisnai bir tebligattır’. Ancak biz bunu artık bu işin önemine atfen asil hâle getirdik.

ELEKTRONİK KELEPÇE YAYGINLAŞTIRILACAK

Adliyelerimizde 67 görüşme odası var. Burada da mağdur kadınların, kendilerine şiddet uygulayanlarla yüzleşmemelerini amaçladık. Yaza kadar tüm ülkede adli görüşme odalarını faaliyete geçirmiş olacağız.

İçişleri Bakanlığı’nın, elektronik kelepçe uygulamasının yaygınlaştırılması yönünde bazı adımları var. Yerli yazılım bu anlamda önemli. Önümüzdeki yıl daha fazla uygulamaya geçeceğini öngörüyoruz.

Haberin Devamı

‘Israrlı takip’ uygulamasında, geri bildirimlerde yeterince kapsamlı uygulandığı konusunda bir geri bildirim aldık. Mahkemelerimize de bir yük getiriyor. Daraltılması tartışma konusu edilebilir.