GeriGündem İzinsiz çekime 2 yıl
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İzinsiz çekime 2 yıl

Abone Olgoogle-news

Özel yaşamı korumaya alan yeni Türk Ceza Kanunu, gizliliği ihlal ettikleri gerekçesiyle paparazzilere 2 yıl hapsi öngörüyor. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve yayınlanması da, ‘özel suç’ olarak düzenlendi ve 6 ay hapis cezası getirildi. Yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) tasarısı kişilerin özel yaşamının korunmasıyla ilgili cezaları da yeniden düzenliyor. Tasarı ile Fransız Ceza Kanunu örnek alınarak, paparazzilerin özel yaşamı ihlal ederek, kişilerin gizli yaşamını ihlal eden çekimleri de suç sayıldı ve 2 yıl hapisle cezalandırıldı. Tasarıda özel telefon konuşmalarını dinleyip kayda almak ilk kez ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ başlığı ile özel suç olarak düzenlendi. Elde edilen bilgi, kayıt, vesika ve resimlerin sadece mahkeme kararıyla yargılamada kullanılabileceği, bu materyali başka maksat için kullananların da 3-5 yıl hapisle cezalandırılacağı hükme bağlandı. Düzenlemeler şöyle:TELEKULAĞA CEZA Aleni olmayan özel ve telekomünikasyon yolu ile yapılan konuşmaların taraflardan habersiz izlenmesi ve bunların ses alma cihazları ile kaydına 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası öngörüldü. PAPARAZZİLERE YASAK İzinsiz olarak kamera ya da fotoğraf makinesi ile özel yaşamının gizli alanına giren veya normal koşullar içinde özel çaba göstermeden görülmesi olanaklı bulunmayan özel yaşam olayını, ilgilinin rızası olmadan kaydeden kişiye de 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu kayıtlardan yarar sağlayanlar veya bunları başkalarına verenler veya diğer kimselerin bilgi edinmelerini temin edenler, basın ve yayın yoluyla açıklayanlar 1-3 yıl hapisle 3 milyar liradan 5 milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılacaklar.MONTAJ CEZASI İzinsiz olarak bir kişinin sözleri veya resimleri kullanıp yapılan montaj, kişiliğin dokunulmazlığı hakkını ihlal ediyorsa suç sayılacak. Failine 3 aydan 1 yıla kadar hapis 2 milyardan, 5 milyar liraya kadar para cezası verilecek. Bu yayının montaj olduğu belirtilirse, ayrıca fiil suç oluşturmuyorsa, failine ceza verilmeyecek.SÖYLEŞİYİ İZİNSİZ KAYIT Katıldığı bir söyleşiyi diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişiye 750 milyon liradan 3 milyar liraya kadar para cezası verilecek. Buna karşı çıkmayan kişinin rızası var sayılacak. Bu söyleşiden yarar sağlayan, başkasına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kimseye ise 2 aydan 5 aya kadar hapis ve 750 milyon liradan 3 milyar liraya kadar para cezası verilecek.KAYITTAN ÇIKAR SAĞLAMAK Özel telefon konuşmalarını dinleyip, bunları başkalarına veren kişilere hapisle birlikte 750 milyondan 3 milyar liraya kadar para cezası geliyor. BASIN YOLUYLA YAYIN Hukuka aykırı şekilde elde edilen konuşmaların basın-yayın araçlarıyla yayınlandığındae faile 3 milyar liradan 20 milyar liraya kadar para cezası verilecek.HABERLEŞME HÜRRİYETİ İHLALİ Kendisine ait olmayan mektup, telgraf, telefaks ve benzerlerini, kapalı zarf , koliyi açan veya eline geçiren kimseye 750 milyon liradan 2 milyar liraya kadar para cezası öngörüldü.Dinsel ve cinsel tercih kişisel veri olarak işlenemezKişilerin rızası olmadan ve kanunların öngördüğü şekil ve usullere uyulmadan kişisel verileri bilişim sistemlerine yerleştiren veya işleyen kişilere 6 aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Tasarı ile kanuna aykırı olarak kişisel verileri toplama, yetkili olmayanlara verme, imha etme, suç haline getirildi.Kanunun öngördüğü haller dışında kişilerin ahlaki niteliklerini, siyasal, felsefi veya dinsel görüşlerini veya ırki kökenlerini veya sendikal bağlantılarını vyea cinsel yaşamlarını veya sağlık durumlarını kişisel veri olarak sisteme yerleştiren veya işleyen kimseye 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.
False