İyonlaşma Enerjisi nedir? İyonlaşma enerjisi özellikleri hakkında bilgi

İyonlaşma Enerjisi nedir İyonlaşma enerjisi özellikleri hakkında bilgi

Enerji fizik bilimi için önemli kavramlardan bir tanesidir. Fizik biliminin araştırma alanlarından olan enerji doğrudan doğruya gözlenemeyen özelliğe sahiptir. Enerji kelimesi hesaplanabilen sistemin geniş bir özelliği olarak ifade edilmektedir. Enerji kelimesi özellikle fizik bilimi için temel önem ifade eden bir kelimedir. Enerji çok faklı formlarda kullanılabilen bir kaynaktır. İşte, iyonlaşma enerjisi ile ilgili tüm detaylar.

Haberin Devamı

İş yapabilme yeteneği demek olan enerji farklı formlara sahiptir. Enerji; mekanik, kimyasal, termal, rüzgar, nükleer ve daha bir çok forma sahiptir. Ayrıca tür bakımından da farklı olan enerjiler yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları olarak ayrılmaktadır. Güneş ve rüzgardan elde edilen yani tükenmeyen kaynaklardan elde edilen enerjiler, enerji yenilenebilir enerji olarak geçerken, tükenen kaynaklardan yani maden, petrol gibi kaynaklardan elde edilen enerji yenilenemeyen enerji kaynağı olarak bilinmektedir.

 Yenilenebilen enerji kaynakları içinde var olan güneş ise her zaman kullanılabilecek olan bir enerji kaynağıdır. Güneş var olduğu müddetçe enerjisini vermeye devam edecektir. Bu anlamda güneş en büyük enerji kaynağı olarak görülmektedir. Güneş enerjisi kaynağını güneşten alan enerji türüne verilen isimdir. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının rezervi kullanıma bağlı olarak tükeneceği için yerine başka bir enerji kaynağı bulunması gerekmektedir. İyonlaşma enerjisi bir çok alanda kullanılmaktadır. Fizik bilimi için çok önemli olan iyonlaşma enerjisi sayesinde enerji üretimi sağlanmaktadır.

 İyonlaşma Enerjisi Nedir?

Haberin Devamı

 İyonlaşma enerjisi Gaz halindeki bir atomun son temel enerji seviyesinde bulunan çekirdek tarafından bir elektron koparmak için en az kuvvetle çekilen ve bu sürede gereken enerjiyi en az şekilde veren enerji miktarıdır iyonlaşma enerjisi elektron koparırken öğlen enerjiye bir iyonlaşma enerjisi adı verilir. Kopan elektronun kaçıncı elektron olduğuna bağlı olarak dayanışma enerjisinin ismi değişmektedir. İyonlaşma enerjisi genel olarak soldan sağa doğru artarken, yine genel olarak aşağıdan yukarıya doğru ise azaldığı bilinmektedir. Az kuvvetle çok enerji üretimini ifade eden iyonlaşma enerjisi her elektron kopardığında daha fazla enerji harcayarak ters orantılı şekilde etki göstermektedir.

 İyonlaşma enerjisi bir elektron koparıldığında çekirdekte kalan elektronun uygulama çekim gücü iyonlaşma enerjisi olarak ifade edilmektedir. İyonlaşma enerjisinde her bir çekim bir öncekinden daha çok enerji gerektirmektedir. Bu sebeple her zaman iyonlaşma enerjisi bir öncekinden daha büyüktür.

 İyonlaşma enerjisi periyodik sistemde sağ tarafa doğru gidildikçe çekirdeğin gücünü artar. Iyonlaşma enerjisinde gaz halindeki bir atomdan bir mol elektron koparmak için atoma verilmesi gereken en az enerji miktarını ifade etmektedir. İyonlaşma enerjisi I harfi ile gösterilen bir enerji çeşididir.

Haberin Devamı

 İyonlaşma Enerjisinin Özellikleri Nelerdir?

 Gaz halindeki bir atomun 1 mol elektron koparılarak gereken en az enerji ile iyonlaşma enerjisi meydana gelmektedir. İyonlaşma enerjisinin özellikleri ise İyonlaşma enerjisi Periyodik sisteme göre aşağı doğru gidildikçe enerji düzeyi artarken son enerji düzeyine yaklaşıldığında elektron atom çekirdeğinden uzaklaşır. Böylece atom yarıçapı da artar periyodik sistemde bir grupta aşağıya doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisinde azalma meydana gelmektedir. Ama bu durum genel durumu ifade etmektedir.

Haberin Devamı

 Bazı durumlarda değişikliklerde mevcut olmaktadır. Bu nedenle kesin ve net sonuçlar değildir. İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda gösterimi sağlanmaktadır. İyonlaşma enerjisi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar son yıllarda ciddi artış göstermektedir. Uzun yıllar boyunca elde edilen çalışmalar sonucu iyonlaşma enerjisi ile ilgili gelişen çalışmalarda her 1 mol elektron koparıldığında en az enerji iyonlaşması sağlanmaktadır. Koparılan her elektronda bir öncekine göre daha çok enerji açığa çıkmaktadır. Bu da enerji konusunda değişimlere neden olmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası: