İşte Muammer Elveren'in ele geçirdiği belgenin tam metni

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci gününde ülkenin yönetimini elinde bulunduran ‘Yüksek Askeri Konsey’ yayınladığı bir genelge ile Anayasa’ya bazı maddeler ekleneceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Orduya geniş iktidar yetkisi verecek bu maddelerde seçilecek Cumhurbaşkanı’nın  Ordu’ya karışamayacağı, herhangi bir müdahalede bulunamayacağı gibi, savaş kararı alamayacağı , ordunun bütçesine karışamayacağı, askeri atamaları da yapamayacağı, askerlerin emeklilik işlerine karışmayacağı ve askeri personelin işine son veremeyeceği belirtildi. İlave edilecek bir başka maddede ise orduda ‘Başkomutanlık’ yetkisinin yeni bir Anayasa yapılıncaya kadar  Yüksek Askeri Konsey Başkanı'nda kalacağı ve yeni Cumhurbaşkanı’na verilmeyeceği açıklandı. Genelgede Mısır yeni Anayasasını yazacak isimlerinde ordu tarafından saptanacağı  ve yazımı bittikten üç ay içinde Referanduma gideceği vurgulanıyor.


İşte Yüksek Askeri Konseyin yayınladığı genelgenin tam metni:

Yüksek Askeri Konseyin Anayasa ek kararları :

Haberin Devamı

Silahı Kuvvetler 30 Mart 2011 tarihinde kabul edilen geçici anayasa’nın bazı maddelerini tadil etmek amacıyla 17 Haziran 2012 Pazar akşamı seçimlerin bitmesinden ve ilk sonuçların belirlenmesinden hemen sonra yayınladığı deklarasyona göre Halk Meclisi olmaması halinde Cumhurbaşkanı yapacağı yemini Anayasa mahkemesi yüksek kurulu önünde yapar, Askeri Konsey, yeni Halk meclisi kurulana kadar yasama görevlerini üstlenecek. Ayrıca bu değişiklik ile Askeri Konsey,  Silahlı kuvvetleri ilgilendiren bütün konularda tek merci olma yetkisini ve daha önce oluşturulan “Anayasa Komisyonun” çalışmasına maniler olması halinde bir hafta içinde yeni bir Komisyon kurma yetkisini almış oluyor.

30 Mart’ta kabul edilen anayasanın 30 maddesinin 3. Fıkrasındaki “ Halk Meclisi olmaması halinde Cumhurbaşkanı yapacağı yemini Anayasa mahkemesi yüksek kurulu önünde yapar” ibaresi ile, halk meclisinin olmaması halinde yeni cumhurbaşkanının yemini yapacağı yetkili merci belirlenmiş oldu.
53 Maddeye göre bu deklarasyonun ilanından itibaren yani anayasa kabul edilene kadar Askeri Konseye, Silahlı Kuvvetlerle ilgili bütün kararlarda yetkili olacak, Silahlı kuvvetler komutanlarını ve görev sürelerini belirleyecek ve başkanlık edecek bir yetkili birim oluşturma yetkisi veriyor.

53 maddeye 1 kararına göre “Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Askeri Konseyi-SKAK onayından sonra savaş ilanı verebilir” maddesiyle Cumhurbaşkanı’nın savaş ilanı ile ilgili kararını sınırladı. Yine 53 madde 2 kararı ile “Cumhurbaşkanı, SKAK onayından sonra ülke içinde meydana gelen olaylara müdahale etme, devletin yaşam tesislerini koruma, ihtiyaç durumunda güç kullanma, tutuklama, gözaltına alma ve yetki ve sorumluların bulunmaması durumunda yargılama yetkisini veren kararlara iştirakine onay verilir” ibaresiyle cumhurbaşkanın müdahale yetkisini SKAK’ne onayına bırakıyor. 56. maddede “30 Mart 2011 tarihinde ilan edilen anayasanın 56. Maddenin 1. Bendine göre yeni Halk Meclisi seçilene kadar  SKAK danışma yetkisini elinde bulundurur” ibaresiyle yasama yetkisi eline alıyor.

Haberin Devamı

Anayasa Komisyonu ile ilgili 60.maddeye göre “ Anayasa Komisyonunun görevini yerine getirmesine maniler olması durumunda SKAK bir hafta içinde –toplumun her kesimini temsil eden- yeni bir Anayasa komisyonu oluşturur. Bu komisyon oluşturulduğu andan itibaren 3 ay içerisinde yeni anayasayı yazmak, yazıldıktan 15 gün sonra referandum ile halkın onayına sunmak ile mükelleftir. halkın referandum ile yeni anayasayı kabul etmesinden sonra bir ay içerisinde yeni yasama meclisi seçimleri yapılır”.

60. maddenin 1. Bendinde geçen “ SKAK başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakan, yüksek yargı başkanları veya anayasa komisyonunun çoğunluğunun beşte biri gerekli gördükleri takdirde, devrim hedeflerine, ülkenin yüksek menfaatlerine veya daha önceki Mısır Anayasalarının temel maddelerine uymayan ibareleri tekrar gözden geçirmek ve 15 gün içinde değiştirmek maksadıyla anayasa komisyonuna itiraz etme hakkına sahiptir. Anayasa Komisyonu bu konuda ısrar ettiği takdirde adı geçen taraflardan herhangi biri konuyu Anayasa Mahkemesine sunar, Mahkeme 7 gün içerisinde karar verir”  ibaresi ile SKAK’ yine komisyonun kararlarına itiraz etme yetkisi veriyor.Ayrıca buna  “ Anayasa Mahkemesinden çıkan karar bütünüyle bağlayıcıdır. Verilen karar 3 gün içerisinde resmi gazetede yayınlanır.

Haberin Devamı

Her durumda bu 60. Maddenin hükümleri uyarınca Anayasa nihai taslağı hazırlanıp referanduma sunulana kadar Komisyonun çalışmaları durdurulabilir.” İbaresi eklendi. 30. maddeye göre “Halk ve Şura meclisi adaylıkları yasa ile belirlenen herhangi bir seçim sistemi uyarınca düzenlenir”
ibaresinde de değişiklik yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası: