İstanbul Sözleşmesi kararı: Yürütmeyi durdurma talebine ret

Güncelleme Tarihi:

İstanbul Sözleşmesi kararı: Yürütmeyi durdurma talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2021 07:00

Danıştay 10. Dairesi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetti.

Haberin Devamı

Bu karar, başvurucuları arasında CHP ve STK’ların da olduğu 200’ü aşkın yürütmeyi durdurma davasının da reddi anlamını taşıyor. Karara 7 gün içinde, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda itiraz edilebilecek.

TAKDİR YETKİSİ CUMHURBAŞKANININ

14 sayfalık kararda, TBMM’nin sözleşmeyi onaylarken, yürütme organı Cumhurbaşkanı’na feshetme yetkisi verdiği vurgulandı. Kararda, “....Milletlerarası andlaşmayı onaylayıp onaylamama konusunda takdir yetkisi bulunan Cumhurbaşkanının, yürütme faaliyetine ilişkin fesih yetkisini kullanırken yasama organının bir işlem tesis etmesine gerek bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” denildi. Üyeler İbrahim Topuz ve Ahmet Saraç ise sözleşmenin ancak yeni bir kanun çıkarılarak feshedilebileceği gerekçesiyle karşı oy kullandılar.