İmamhatibe kayıt yok

Kesintisiz eğitimin önüne, imam-hatipleri gerekçe göstererek konulan 24 yıllık ambargoyu kaldıracak tasarı, eğitime ilişkin 4 önemli yasada revizyon öngörüyor. Buna göre, tasarıyla getirilen yenilikler şöyle:

GEÇİCİ MADDELER KALKACAK

Zorunlu ilköğretim, 1739 sayılı Milli Eğitim ve 222 sayılı İlköğretim Yasalarındaki ‘5+3 modeli'nin ‘geçici süre için' uygulanmasını öngören geçici 2 ve 9'uncu maddeler kaldırılarak ‘kesintisiz' 8 yıla çıkarılacak. Eğitimin 5 yıl yerine ‘en az 8 yıl' olacağı da yasa hükmü yapılacak.

ORTA KISIMLARA KADEMELİ KAPAMA

İmamhatip ve Anadolu liseleri ile bazı mesleki-teknik liselerin bünyesindeki orta kısımların ‘kademeli' kapatılması ise geçici maddeyle sağlanacak. 1739 sayılı yasaya, ‘Genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları bünyesindeki ortaokullarda halen kayıtlı öğrenciler, zorunlu eğitimlerini buralarda tamamlarlar. Ancak, bu kurumların bünyesinde bulunan ortaokullara yeni öğrenci alınmaz' maddesi eklenecek. Bu çerçevede, sınav sonuçları açıklanan Anadolu liselerinin orta kısımlarına bu yıl son kez öğrenci alınırken, yeni dönem kayıtları sırasında imamhatip orta kısımlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek.

İMAMHATİPLER İLKÖĞRETİME

İmamhatiplerin orta kısımları Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nden alınacak. 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Yasası'nın İlköğretim Genel Müdürlüğü ile ilgili 11'inci maddesinde yapılacak değişiklikle, genel liseler ile mesleki ve teknik liselerin bünyesinde bulunan orta kısımların ‘eğitim-öğretim ve yönetim hizmetleri' İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlanacak. Böylece kesintisiz eğitime ‘kademeli geçiş' tamamlanıncaya kadar başta imamhatip ile Anadolu liseleri olmak üzere, diğer liselerdeki orta kısımların sorumluluğu İlköğretim'e geçecek.

TEK DİPLOMA

1739 sayılı yasanın 24'üncü ve 222 sayılı yasanın 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle ‘ilkokul' ve ‘ortaokul' diplomaları tarihe karışacak. 8 yıllık zorunlu eğitimi bitirenlere ‘ilköğretim diploması' verileceği yasa hükmü olacak.

AYRILANA BELGE

Zorunlu öğrenim çağının 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsadığı hükmü aynen korunurken, bu çağ içinde olup da 8 yıllık eğitimini tamamlayamayan çocuklara, ‘ayrıldığı sınıfı gösteren' belge verilecek. Bu belgenin, hiçbir hükmü ve geçerliliği bulunmayacak. Mevcut uygulamaya göre, kayıt yaptırmak için ilkokul diploması istenen Kuran kurslarına girişte de, ‘8 yıllık ilköğretim diploması' şart koşulacak.

8 YIL OKUMAYAN ÇIRAK BİLE OLAMAYACAK

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası'nın, çıraklık şartlarını belirleyen 10'uncu maddesi de değiştirilecek. Bu çerçevede, ‘en az' 8 yıllık ilköğretim diploması bulunmayan ve 14 yaşını tamamlamamış hiçbir çocuk çırak yapılamayacak.

Haberle ilgili daha fazlası: