İdari yargıda görev değişikliği

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), idari yargıda görev yapan 71 hakimin görev yerini değiştirdi. HSYK, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2003 yaz idari yargı kararname taslağına son şeklini verdi. Bazı hakimler Danıştay savcılığına ve tetkik hakimliğine getirilirken, bazı hakimlerin görev yerleri değiştirildi, bazılarının ise görev süreleri uzatıldı. Buna göre yapılan atamalar şöyle:      ''Antalya İdare Mahkemesi Başkanı Fahrünnisa Tunca, Danıştay Savcılığı'na,      Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Abdulcabbar Ertekin, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Kocaeli Vergi Mah.Üyesi Abdul Sefer, Erzurum Vergi Mahkemesi  Başkanlığı'na,      İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Emin Tarhan Günerben, Van Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Mersin Vergi Mahkemesi Başkanı Muhittin Işıka, Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Seher Demiral, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Sivas Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Hasan Sait Türk, İstanbul Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na,      Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Semra Şentürk, Danıştay Savcılığı'na,     Sakarya İdare Mahkemesi Başkanı İsmet Türkel, Kocaeli İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Hamiyet Çakır, İstanbul Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Aksoy, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Fatma Gülseren Aksoy, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Ordu İdare Mahkemesi Başkanı Ertuğrul Yılmaz, Ordu Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Ankara Bölge Mahkemesi Üyesi Gürsel Mekik, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Aydın İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Asım Özcan, Danıştay Tetkik  Hakimliği'ne,      Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Kamil Ergün, Aydın İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Aydın İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Ülkü Özcan, Danıştay Savcılığı'na,      Antalya İdare Mahkemesi Üyesi Ayla Şahin, Antalya İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Adana İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Yahya Özdemir, Danıştay Savcılığı'na,      Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Mahmut Celal Çenberci, Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Ordu İdare Mahkemesi Üyesi Rüstem Karabatak, Ordu İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Ali Ceran, Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanlığı'na,      Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İlhan Hanağası, Konya İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Mustafa Dinç, Sakarya İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Van Vergi Mahkemesi Üyesi Sıtkı Keleş, Van Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne, Erzurum Vergi Mahkemesi Başkanı Gürbüz Uçar, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Mesut Güngör, Adana İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Sivas Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Ali Özgür, Denizli Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Aydın İdare Mahkemesi Üyesi Erhan Çakan, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Antalya İdare Mahkemesi Üyesi Oğuz Yağlıcı, Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Sakarya İdare Mahkemesi Üyesi Dr.Selami Demirkol, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Diyarbakır İdare Mahkemesi Başkanı Hüseyin Emsal, Aydın Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Enver Kaya, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Gaziantep Vergi Mahkemesi Başkanı Mehmet Kaplan, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Van İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Erkal Kocadağ, Edirne Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Edirne  Vergi Mahkemesi Üyesi Yıldırım Kılıçkıran, Malatya Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Van Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Ahmet Cüneyt Yılmaz, Van İdare Mahkemesi Başkanlığı'na,      Denizli İdare Mahkemesi Üyesi Demet Özen, Danıştay Tetkik  Hakimliği'ne,      Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sevgi Toprak, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,       Danıştay Tetkik Hakimi Mustafa Uyar, Ordu İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Ordu İdare Mahkemesi Üyesi Nuray Öztürk Tekin, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Diyarbakır Vergi Mahkemesi Üyesi İrfan İn, Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Kayseri İdare Mahkemesi Üyesi Oktay Aydın, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi Abdurrahman Beşer, Trabzon İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Mersin Vergi Mahkemesi Üyesi Mehmet Ali Duran, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi Mithat Özcan, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Balıkesir Vergi Mahkemesi Üyesi Zeynep Oya Kaya, İzmir Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Adana İdare Mahkemesi Üyesi Yüksel Sarıca, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Adana İdare Mahkemesi Üyesi Nizam Taşdemir, Ankara İdare MahkemesiÜyeliği'ne,      Zonguldak İdare Mahkemesi Üyesi Ayşen Bal, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      İstanbul Vergi Mahkemesi Üyesi Julide Ayaz, Antalya Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Makbule Çiçek, Danıştay Tetkik Hakimliği'ne,      Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi Ferhat Metin, Adana İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Adana İdare Mahkemesi Üyesi Kemal Açıkgöz, Antalya İdare MahkemesiÜyeliği'ne,      Malatya Vergi Mahkemesi Üyesi Bülent Yetkin, Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyesi Mehmet Hayri Böke, Mersin İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Samsun İdare Mahkemesi Üyesi Okay Koçak, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Antalya Vergi Mahkemesi Üyesi Hasan Hacıgül, Konya Vergi MahkemesiÜyeliği'ne,      Erzurum İdare Mahkemesi Üyesi Engin Kazak, İstanbul İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Trabzon İdare Mahkemesi Üyesi Metin Bor, Kayseri İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi Ömer Demir, Malatya Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Gaziantep İdare Mahkemesi Üyesi Emine Dinç, Hatay Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      Van İdare Mahkemesi Üyesi Mahmut Budunoğlu, Diyarbakır İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,       Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Ayfer Parmaksız, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Konya Vergi Mahkemesi Üyesi Resul Yıldırım, Konya İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Gaziantep Vergi Mahkemesi Üyesi Musa Heybet Denizli İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Ordu Vergi Mahkemesi Üyesi Muhammed Önder Tekin, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Sebahattin Ünal, Danıştay Tetkik Hakimliği'ne,      Hatay Vergi Mahkemesi Üyesi Salim Civan, Ankara İdare Mahkemesi Üyeliği'ne,      İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Rabia Şahin Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği'ne,      İstanbul İdare Mahkemesi Üyesi Mahmut Şahin, Mersin İdare Mahkemesi Üyeliği'ne atandı.''
Haberle ilgili daha fazlası: