GeriGündem HDP seçim bildirgesini açıkladı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

HDP seçim bildirgesini açıkladı

HDP seçim bildirgesini açıkladı
refid:28793336 ilişkili resim dosyası

HDP'nin eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın dün açıkladıkları 7 Haziran seçim bildirgesinde öne çıkan iki unsur, "ortak vatan" vurgusu ile "demokratik özerklik" talebi oldu.

Başkanlık sistemine HDP'nin "asla yanaşmayacağının" da vurgulandığı bildiride, "koşullar ne olursa olsun" silahsız çözüm ve demokratik siyasetin savunulacağı ifade edildi.
HDP, "tek millet-tek mezhep"anlayışının sona erdirileceğini, Anayasa'nın bu yönde değiştirileceğini de vaadetti.

TOPLANTIDAN RENKLİ KARELER

İşte HDP bildirgesinin öne çıkan unsurları

* SİLAHSIZ ÇÖZÜM VE DEMOKRATİK SİYASETİ SAVUNACAĞIZ
HDP bildirgesinde "koşullar ne olursa olsun" silahsız çözümün savunulacağına vurgu yapıldı.
Bildirgede şöyle denildi: "Koşullar ne olursa olsun, silahsız çözüm ve demokratik siyaseti savunacağız"

* ORTAK VATAN VURGUSU: "KÜRT SORUNUNA ÇÖZÜM, TÜRKİYE SINIRLARI İÇİRESİNDE..."
HDP bildirgesinde en çok dikkat çeken tanım ise "ortak vatan" oldu.
Bildirgede, "Partimiz, çözümü Türkiye sınırları çerçevesinde sağlamayı esas alır" denildi. Bildirgede "ortak vatan" vurgusu ayrıca, "bütün halkların birarada yaşama koşullarını, gönüllü birlikteliğini, eşitliğe ve adalete dayalı yaşamını ortak vatanımızda sağlayacağız" ifadesiyle dile getirildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı HDP BİLDİRGESİNDE 'ORTAK VATANIMIZ' VURGUSU

* KÜRT SORUNUNDA DOLMABAHÇE MUTABAKATI YOL HARİTASI
HDP bildirgesinde, Kürt sorununun çözümü için HDP'nin AK Parti hükümeti ile Dolmabahçe'de yaptığı ortak açıklamaya atıfta bulunuldu. Dolmabahçe mutabakatının çözüm sürecinin "yol haritası" olduğu şu sözlerle belirtildi:
"Kürt sorunu ve Türkiye'nin temel demokrasi sorunlarının çözümü adına başlayan sürecin, bir aşaması olarak açıklanan Dolmabahçe mutabakatındaki 10 maddeyi, çözümün ilkesel çerçevesi olarak kabul ediyoruz."

*"DEMOKRATİK ÖZERKLİK" TALEBİ
HDP bildirgesinde, merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetine son verileceği ifade edilerek, "demokratik özerklik" vurgusu yapılarak, "Demokratik özerklik, Kürt sorununun çözümünde Türkiye'nin demokratikleşmesinde, toplumsal barışın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacak" ifadesi kullanıldı.

HDP seçim bildirgesini açıkladı HDP'nin kadınlara vaatleri

Bildirgede şöyle denildi;
"Halkların ihtiyaç duyduğu özerklik modellerinin ve kendi kendilerini yerinden ve yerelden yönetmelerine olanak sağlayacak demokratik yönetim biçimlerinin geliştirilmesi ve yaşam bulması için gerekli adımlar atılacak. Demokratik Özerklik, halkların yönetim ve karar süreçlerine katılımının sağlanması için hayata geçirilecek".

* BÖLGE MECLİSLERİ OLACAK, VALİ'Yİ HALK SEÇECEK
Bildirgenin en dikkat çekici bölümlerinden biri de Türkiye'de "bölge meclisleri kurulması" vaadi oldu. Bildirgede, "Türkiye'nin tamamını kapsayacak şekilde sosyal, siyasal, kültürel, ekolojik, doğal, ekonomik ve coğrafi nitelikler göz önüne alınarak bölgeler ve bölge meclisleri oluşturulacak. Yeni oluşturulacak bölge meclislerinde adem-i merkezi yönetim sistemine geçilecek" denildi.
Bildirgede, vali dahil yerel yöneticilerin tümünün seçimle işbaşına gelmesi için gerekli yasal ve yapısal düzenlemeler yapılacağı da belirtildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı HDP'nin gençlere vaatleri

* BAŞKANLIK SİSTEMİNE "ASLA" YANAŞMAYACAĞIZ"
HDP seçim bildirgesinde en çok dikkat çeken bölüm, Başkanlık sistemine ilişkin. Bildirgede, HDP'nin Başkanlık sistemine "asla" yanaşmayacağı vurgularak, " HDP, açık bir biçimde karşı olduğu “Başkanlık Sistemi”nin anayasa değişikliklerinin temel koşulu haline getirilmesini kabul etmeyecek, Başkanlık sistemine geçit vermeyecek" denildi.

* SEÇİM BARAJI KALKACAK
7 Haziran seçimlerinde en çok merak edilen konu, ilk kez seçimlere parti olarak giren HDP'nin mevcut yüzde 10 seçim barajını aşıp aşamayacağı. HDP bildirgesinde bu konuya da değiniliyor ve "seçim barajını kaldıracağız, Meclis'te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilmesinin yolunu açacağız" denildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı 'Homofobik zihniyete karşı renklerini de al gel'

* TÜM MÜCADELELER, BİZİM MÜCADELEMİZ"
HDP, halkların, işçi ve emekçilerin, kadınların ve gençlerin, bütün inanç gruplarının bugüne kadar verdikleri ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal tüm mücadeleleri kendi mücadelesi ve deneyimi olarak görür.

* EŞ BAŞKANLIKTAN SONRA, EŞ BAŞBAKANLIK SİSTEMİ
HDP'nin vaatleri arasında partide halen yürürlükte olan "eş başkanlık" sisteminin, iktidara gelinmesi halinde, "eş başbakanlık" haline getirilmesi de var; "Parlamenter sistemi demokratikleştireceğiz ve eş genel başkanlık sistemi uygulayan partilerin iktidara gelmesi halinde, eş başbakanlık sistemini hayata geçireceğiz"

HDP seçim bildirgesini açıkladı En düşük emekli maaşını 1800 TL’ye çıkaracağız

* MGK KALDIRILACAK
HDP bildirgesinde, Milli Güvenlik Kurulu’nun kapatılacağı vaadi de yer aldı. MGK dışında, özel yetkili mahkemelerin de kaldırılacağı ifade edildi.

* ANA DİLDE EĞİTİM KAMU HİZMETİ OLACAK
HDP, iktidara gelmesi halinde ana dilde eğitimin "kamu hizmeti" haline getirileceğini vaadetti. Seçim bildirgesinde, "eğitimin tüm aşamalarında resmi dil olan Türkçe’nin öğretilmesinin yanında, anadilinde eğitimi bir kamu hizmeti olarak alma imkânı sağlanacak." denildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı Resmi çalışma süresi 35 saate düşürülecek

* KÖY KORUCULARINA BAŞKA YERDE İSTİHDAM
HDP bildirgesinde, köy koruculuğu "özel savaş aygıtı" olarak nitelendirilerek, bu sistemin kaldırılacağı vaadedildi. Bildirgede, köy korucularının çeşitli işlerde istihdamının sağlanacağı da yer aldı.

* "TEK MİLLET-TEK MEZHEP" ANLAYIŞINA SON
HDP'nin seçim bildirgesinde, “tek millet-tek mezhep” anlayışının sona erdirileceği vaadedildi. Bildirgede, "Türkiye, bütün ezilen halkları, sınıfları, cinsleri, inançları, dilleri yok sayan ve doğanın yağmasına izin veren askeri darbe anayasasına mahkûm değildir" denildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı Asgari ücret 1800 TL’ye çıkarılacak

* YENİ ANAYASA
Bildirgede, HDP'nin yeni Anayasa için çalışacağı da belirtilerek, amaçlanan yeni Anayasa şöyle tarif edildi:
"HDP eşitlikçi, cinsiyet özgürlükçü, sosyal, ekolojik ve demokratik bir anayasayı yapmak için tüm gücüyle çalışacak. HDP’nin öngördüğü anayasa; eşit yurttaşlık temelinde din, inanç ve vicdan özgürlüğü ile ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bütün temel hak ve özgürlükleri güvenceye kavuşturan, ekolojik, doğal varlıkların ve hayvanların korunmasını esas alan bir anayasa olacak"

* DOKUNULMAZLIK KALKACAK, VEKİL MAAŞINA ZAM YOK
HDP bildirgesinde dokunulmazlıkların kaldırılacağı, miletvekillerinin sadece "kürsü dokunulmazlığı olacağı" vaadedildi. iyasi partiler yasasında yapılacak değişiklikle, hazine yardımının partilere aldıkları oy oranında dağıtılacağı belirtildi. Bildirgede, "Milletvekili maaşlarına 4 yıl boyunca zam yapılmayacak, otomatik artışa yol açan düzenlemeler iptal edilecek" denildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı Nükleer enerji yatırımlarını durduracağız

* AVUKAT VE SAVCI EŞİT OLACAK
HDP bildirgesinin yargı reformu bölümünde, iddia ve savunma makamlarının yargı sisteminde eşit hale getirileceği vaadedildi. bildirgede, "Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında oluşturulacak. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacak. Adli kolluk teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacak" denildi. Bildirgede, HSYK'nın yapısının da değiştirileceği vaadedildi. Medya kuruluşları sahiplerinin başka sektörlerde faaliyet göstermesine izin verilmeyecek.

* HDP'DEN SOYKIRIM ÇIKIŞI; TÜM SOYKIRIMLAR İÇİN DEVLET ADINA ÖZÜR DİLENECEK
HDP bildirgesindeki "soykırım" çıkışı dikkat çekti. Herhangi bir etnik ya da sosyal kesimin adı verilmeden, tarihteki "tüm katliam ve soykırımlardan dolayı özür dileneceği" ifade edildi. Bildirgede, "HDP, tarihte farklı halklara yapılan soykırım ve katliamlar karşısında, bu halklardan devlet adına özür dilenmesi için gerekli çalışmaları yapacak" denildi. Bu çerçevede tarihte yaşanmış, "soykırımlar, katliamlar, infazlar, kayıpların" araşıtrılması için "Hakikat Komisyonları" kurulacağı vaadedilerek, "Yaşananların resmi düzeyde tanınması ve kabul edilmesi anlamına da gelecek Hakikat Komisyonları, parlamento üyelerinin, izleme heyetinin, ilgili meslek örgütlerinin, insan hakları savunucularının ve bu alanda mücadele edenlerin katkısıyla oluşturulacak" denildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı Türkiye- Ermenistan sınırı koşulsuz olarak açılacak

* HDP İSRAİL'E SERT ÇIKTI; FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZLIĞINA VURGU YAPTI
HDP bildirgesinin dış politika bölümündeki önemli unsurlardan biri de, İsrail'e yönelik sert eleştiri ve Filistin davasına sahip çıkış oldu. Bildirgede, "İsrail hükümetlerinin katliamcı, işgalci politikalarına karşı duracak. Filistin’in işgaline son verilmesine ve Filistin halkının kendi siyasi geleceğini belirlemesine imkân sağlayacak bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için gerekli desteği verecek, uygulanan baskı ve zulme karşı Filistin halkının yanında olmaya devam edecek" denildi.

* CİHATÇI UNSURLAR, TÜRKİYE'Yİ KÖPRÜ OLARAK KULLANAMAYACAK
HDP bildirgesinde, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi için çaba harcanağı vaadedilerek, "Cihatçı unsurların bölgeye geçerken Türkiye’yi köprü olarak kullanmasını kesin olarak engelleyecek önlemleri alınacak" denildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılacak

* ERMENİSTAN'A AMBARGO KALKACAK
Bildirgede, Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargonun kaldırılacağı, Türkiye Ermenistan sınırının "koşulsuz" olarak açılacağı da vaadedildi.

* HDP'DEN CEZAEVİ ÇIKIŞI: "SİYASİ TUTSAKLARA REHİNE MUAMELESİ YAPILIYOR"
HDP'nin bir başka önemli çıkışı ise cezaevleri konusunda oldu. "Cezaevlerinde bulunan 10 bini aşkın siyasi tutsağa “rehine” muamelesi yapılıyor" ifadesinin kullanıldığı HDP seçim bildirgesinde, " Hasta tutsaklar derhal serbest bırakılacak" vaadi yer aldı. Bildirgede, Ceza ve İnfaz Yasası'nın değiştirilerek, cezaevlerinin yeniden yapılandırılacağı, cezaevi idarelerine verilen “infaz yakma” yetkisi kaldırılacağı yer aldı.

HDP seçim bildirgesini açıkladı Cezaevleri sivil denetime açılacak

* TERÖRLE MÜCADELE VE POLİS YASASI KALDIRILACAK
HDP, iktidara gelmesi halinde ilk yapacağı işlerden birini de, "Terörle Mücadele Yasası ve 2911 sayılı yasa ve Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun kaldırılması" olarak açıkladı.

* ÇOCUK CEZAEVİ YERİNE, ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ
Bildirgede, çÇocuk cezaevlerinın kapatılacağı, suça itilmiş çocuklar için çocuk destek ve eğitim merkezleri açılacağı vaadildi.

* ZORUNLU GÖÇE TABİ OLANLARA, MÜLKLERİ İADE EDİLECEK
HDP bildirgesinin zorunlu göçe ilişkin bölümünde ise, yerinden edilenlere mülklerinin iade edileceği sözü verildi. Bildirgede, " Köylerine geri dönmek isteyenlere onarım ve altyapı çalışmaları dahil destek sağlanacak" denildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı 'Bizlerin anayasasında başkanlık sistemi olmayacak'

* VİCDANİ RET HAKKI TANINACAK
HDP bildirgesinde, zorunlu askerlik uygulaması çerçevesinde "vicdani ret hakkının tanınacağı" da yer aldı. Bildirgede, "HDP, eline silah almak istemeyen, militarizme karşı olan gençlerin zorunlu askerlik yapmama hakkını güvence altına alacak. Vicdani ret hakkının yanı sıra, gençlerin askerlik yerine kamu hizmeti yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirecek" denildi.

* DİYANET KALKACAK, SİVİL DİN EĞİTİMİ SERBEST OLACAK
HDP bildirgesinde öne çıkan vaadlerden biri de, Diyanet'in kaldırılması oldu. Bildirgede, "HDP, din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın, tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme haklarını savunur. İnanan veya inanmayan herkesin inanç ve vicdan özgürlüğünü benimser" denildi.

* ZORUNLU DİN DERSİ KALKACAK
Zorunlu din dersinin kaldırılacağının vaadedildi HDP bildirgesinde, "Her bir öğrencinin kendi inancı doğrultusunda seçmeli olarak ders ve eğitim alma hakkı gözetilecek. Sivil din eğitimi tümüyle serbest olacak" denildi.

* CEMEVLERİ ‘İBADETHANE’ KABUL EDİLECEK
HDP bildirgesinde, başta cemevleri olmak üzere, Aleviler’in bütün ibadet mekânlarının “ibadethane” olarak tanınacağı yer aldı.

HDP seçim bildirgesini açıkladı HDP çocuklar için ne yapacak

* TEKKE VE ZAVİYELER AÇILIYOR MU?
HDP bildirgesinde din özgürlüğü konusundaki açık ifadeler dikkat çekti; "Kapatılmış dergâh ve benzeri ibadet mekânlarının önündeki engeller kaldırılacak, bu konuda yerel yönetimlere inisiyatif tanınacak" denildi.

* KAMUDA ÇARŞAF, PEÇENİN ÖNÜ AÇILIR MI?
HDP bildirgesinde yer alan maddelerden bi ise, kamuda "dini inanç gereği tüm kıyafetlerin serbest bırakılması" vaadi oldu. Bildirgede, " Dini inançların gereği olarak tercih edilen kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek” oldu. Bu ifade kamuda da inancı gereği çarşaf giyen, peçe takanların çalışabileceği, şeklinde yorumlandı.

* 8 MART TATİL OLACAK
HDP bildirgesinde, 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü ‘resmi tatil’ ilan edileceği vaadedildi.

HDP seçim bildirgesini açıkladı

* GENÇLERE ÜCRETSİZ PASAPORT, VİZE MASRAFI DA DEVLETTEN
HDP bildirgesinde, . - tüm gençlere ücretsiz pasaport verileceği, vize masraflarının da devlet tarafından karşılanacağı vaadedildi.

* OY KULLANMA YAŞI 16 OLACAK
HDP bildirgesinde yer alan vaatlerden biri de, oy kullanma yaşının 16’ya; seçilme yaşının 18’e indirileceği oldu. Bildirgede, "15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlanacak" denildi.

* LGBTİ'LERE ONURLU YAŞAM HAKKI ANAYASA’YA GİRECEK
Bildirgede, LGBT’lilere de özel başlık açıldı. “Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği çeşitliliğini inkâr eden, görmezden gelen ve hâkim olan heteroseksizm üzerinde yükselen düzene karşı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskıyı ortadan kaldırarak LGBTİ’lerin eşit ve onurlu yaşam sürdürebilmelerini sağlanacak” denildi. Bunun için;
- Türkiye halklarını ve bu coğrafyada yaşayan tüm farklılıkları tanıyan yeni bir anayasa, LGBTİ’lerin eşitliğini tesis etmek için de elzemdir. HDP, LGBTİ’lerin tanınma sorununu önemli bir problem olarak görerek eşit yurttaşlığı anayasal güvence altına alacak adımları gerçekleştirecek.
- Eğitim, sağlık, istihdam, barınma gibi alanlar başta olmak üzere, tüm yasal mevzuatı LGBTİ’lerin eşit yurttaşlar olduğu kabulü ve saldırılara karşı korunması ilkesiyle kapsamlı biçimde düzenleyerek sosyal eşitsizlikleri giderecek sosyal politikalar hayata geçirilecek.

* ESNAF BORÇLARI YAPILANDIRILACAK
HDP bildirgesinde, esnafların vergi yükünün azaltılacağı vaadedildi. Bildirgede, "Borçlarını esnaflarımız lehine yapılandıracağız. Şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyecek" denildi.

* GDO YASAKLANACAK
HDP'nin tarım politikaları konusunda vaatleri arasında en çok dikkat çekeni GDO konusunda oldu. Bildirgede, "Gıda üretimi, işlemesi ve ithalinde, genetik olarak değiştirilmiş unsurlar (GDO) yasaklanacak" denildi.

* MAYINLI ARAZİLERİ TARIMA AÇILACAK
HDP Bildirgesinde, "Mayınlı araziler temizlenerek geçimlik tarıma açılacak. Uygun hazine arazileri de topraksız köylülere geçimlik tarım amacıyla dağıtılacak" denildi.

* "ÇILGIN PROJELER’ DURDURULACAK
HDP iktidarında ‘çılgın projelere’ son verileceği; kentlerin tarihi ve doğal, yeşil alanlarının korunacağı vurgulandı. Bildirgede, "Kenti kolektif bir hak olarak gören HDP, kentlerin demokratik yönetimle ve halk meclisleriyle ekolojik bir anlayış gözetilerek yönetilmesini savunur. Kentlerin meydanları, parkları, koruları ve kıyıları korunacak ortak alanlarımızdır. Bu alanların kamusal, doğal niteliğini ve kültürel dokusunu bozacak hiçbir çılgın ve doğayı tahrip edici projelere, uygulamalara; sermaye projelerinin kent kimliğini oluşturan tarihi mekânları, ormanlar gibi doğal alanları yok etmesine, ekolojik yıkıma yol açmasına izin verilmeyecek. Başlatılmış olan projeler durdurulacak." denildi.

* NÜKLEERE DE HES’LERE DE SON VERİLECEK
HDP bildirgesinden "nükleere hayır" da çıktı. Bildirgede, "Sermaye birikimi için yapılan HES, termik, nükleer vb. enerji projelerine, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribine yol açan uygulamalara son verilecek" denildi.

* SİRKLERE DE, HAYVANLARIN DENEYDE KULLANILMASINA DA SON
HDP'nin bildirgesinde hayvan haklarına da özel bir yer ayrıldı. Bildirgede, "Hayvanların, ticari amaçlı deneylerde kullanılması önlenecek. Hayvanların sirk ve sokak tanıtımı vb. her türlü gösteri amaçlı etkinliklerde kullanılmasına son verilecek" denildi.

* ÇOCUK TACİZİNE AĞIR CEZA
HDP'nin bildirgesinde çocuklara ayrılan bölümde ise dikkat çeken unsur, çocuk tacizine cezaların ağırlaştarılması vaadi oldu. HDP, çocuklar konusunda şu vaatlerde bulundu;
- Çocuk yoksulluğunu önleyici politikalar geliştirilecek. Tüm çocukların gıda hakkını korumak için her mahallede gıda bankası kurulacak. Her çocuğa temel gıda maddelerini içeren gıda paketi ücretsiz verilecek.
- Çocuğa yönelik şiddete, istismara ağır cezalar getirilecek.
- Okulun ve öğrencilerin temel ihtiyaçları okul bütçesinden karşılanacak, her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyecek.
- Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin ataması gerekli altyapı koşulları sağlanarak gerçekleştirilecek. Ücretli öğretmen uygulamasına son verilecek.
- Eğitimin yerelden yönetimi teşvik edilecek.

* SAĞLIK HİZMETLERİNDEN KATKI ALINMAYACAK
HDP bildirgesinde, sağlık hizmetlerinden katkı alınma devrinin kapatılacağı vaadi yer aldı. Bildirgede, "Kamu hastanelerinde toplumsal yarar esaslı çalışma ilke edinilecek. Döner sermaye, performansa dayalı ücretlendirme, yalın üretim gibi kâr odaklı uygulamalara son verilecek. İlave ücret, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemeler kaldırılacak" denildi.

HDP'NİN EKONOMİK ALANDAKİ VAATLERİ

* TAŞERONA SON, ASGARİ ÜCRET 1800 LİRA

HDP’nin ekonomi vaatlerinden dikkat çekenler ise şöyle:

- Temel Güvence Paketi ile; her eve ayda 10 m3su, ayda 180kW/h elektrik ücretsiz verilecek, ısınma desteği sağlanacak. Mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği verilecek.
- 18 yaşına kadar çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşıma ücretsiz olacak. Kamusal toplu taşıma, ülke genelinde kâr amacı gütmeyecek şekilde yaygın bir hizmet olarak sağlanacak.
- Büyüme oranları refah payı olarak ücret artışlarına yansıtılacak. Kredi kartı borçları, borçlular lehine yapılandırılacak. Kredi kartı faiz oranları düşürülecek.
- Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacak. Dolaylı vergilerin (ÖTV, KDV, ÖİV) vergi gelirleri içindeki payı düşürülerek emekçilerin üzerindeki vergi yükü azaltılacak.
- Bütçe disiplini ve denetimi sayesinde kamu kaynaklarının israf edilmesine son verilecek.
- Ataerkil sistem karşısında kadın ekonomik olarak güçlendirilecek. Ev içi emeği sosyal güvenlik içine alınacak, ücretsiz ev işçileri olan “ev kadınlarına” emeklilik hakkı sağlanacak.
- Hiçbir yurttaş evsiz, aç, bir gün sonra ne yiyeceğini bilemeyen, bakıma muhtaç bırakılmayacak.
- Tüm yurttaşların eşit, parasız sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak.
- Asgari ücret insan onuruna uygun bir düzeye, 1800 TL’ye çıkarılacak ve asgari ücretten vergi alınmayacak. Emekli maaşı da asgari ücretle eşit olacak, en düşük emekli maaşı 1800 TL olarak belirlenecek.
- Özelleştirmeler durdurulacak.
- Para politikalarımızın önceliği, istihdam artışını hedefleyen emekten yana bir ekonominin inşası olacak.

HDP seçim bildirgesini açıkladı

Pervin Buldan ve Gülten Kaya

TOPLANTIDAN NOTLAR:

Toplantı saat 11.15'te başladı. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, konuşmak için kürsüye geldiğinde salondakiler ''BİZ'ler HDP, BİZ'ler Meclis'e'' sloganlarını attı.

Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ salona girdiğinde daha önce tanıtılan iki seçim şarkısına ek olarak Kardeş Türküler ve Hakan Vreskala tarafından hazırlanan iki yeni şarkı da çalındı.

BULDAN'DAN TWEET

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Twitter'da 2 kare fotoğraf paylaştı ve altına da şu notu düştü: ''Hep basın bizi çekecek değil ya biraz da biz basını çekelim:)''

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False