GeriGündem Haber, bilgi,mesaj ne anlama gelir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Haber, bilgi,mesaj ne anlama gelir?

Bilgi belirsizliğin indirgenmesi olarak tanımlanır; indirgenmenin ne anlama geldiği basit bir örnek ile açıklanabilir.

Bir odada  elinde madeni bir para tutan bir muhabir ve bir bilgisayar bulunduğunu düşünelim.Muhabir elindeki parayı atarak her seferinde yazımı turamı geldiğini,bilgisayarla 400km uzaktaki meslektaşına haber olarak bildirsin.Para havada dönerken yazı veya tura gelme olasılıkları aynıdır. İlk sonucun yazı geldiğini düşünelim. Belirsizlikte bir indirgenme olmuş yani,ikiden bire düşmüş ve haber veya genel anlamı ile bilgi kesinleşmiştir.Belirsizlik ikiden bir düşerken muhabir bir bit ölçeğinde bilgi veya haber edinmiştir.

Bilgi birimine bit denir;8 bit bir bayt dır.Bir CD'nin bellek kapasitesi megabayt MB ile ölçülür.Bir MB bir milyon bayt demektir.Örneğin  bir CD'nin belleği 720 MB dır.Bu 720 MB bilgi depolayacağı anlamına gelir.Olasılık ikiden bire düştüğünde bir bit değerinde haber elde edilmiş olur.Gazeteci her seferinde yazı tura atıp sonucu gördüğünde bir bit habere ulaşmış demektir.

Olasılıkların sayısı belirsizliğin ölçüsüdür.Olasılıklar artıkça belirsizlik artar.Muhabir madeni para yerine bir zar atarsa olasılık ikiden altıya yükselir.Dolayısıyla muhabir zar atışının sonucunu gözlediğinde elde ettiği bilgi miktarı,yazı tura atışından elde ettiği bilgi miktarından fazladır.Muhabir üç madeni parayı aynı atarak sonuçlarını meslektaşına e-mail ettiğini düşünelim.Örneğin üç paranın üçü de tura veya ikisi tura biri yazı gelebilir. Bu durumda olası sonuçların toplamı 8 dir.Her bir sonuca bir sözcük tekabül ettirerek,haber kodlanarak  iletilebilir.Tura  T yazı Y ile gösterilmiştir

     1 nolu para     2 nolu para     3 nolu para
           T                    T                     T                     (TTT) ……….Hurriyet
           T                    T                     Y                     (TTY)………..haber
           T                    Y                     T                     (TYT)………...spor
           T                    Y                     Y                     (TYY) ……….doğru          
           Y                    T                     T                     (YTT)………...verir
           Y                    T                     Y                     (YTY)………..yapar
           Y                    Y                     T                     (YYT)………..E-Hürriyet
           Y                    Y                     Y                     (YYY) ……….güncel           

Sadece Y ve T  sembollerinden oluşan sistemi ile şifrelenmiş haber veya mesaj iletmek mümkün hale gelir. Örneğin
(TTT-TYY-TTY-YTT)……………..Hürriyet doğru haber verir.
(YYT-YYY-TTY-YTT)                     E-hürriyet güncel haber verir.

Bunun anlamı sadece yazı Y tura T sembollerini kullanarak haber veya bilgi depo etmek veya bir noktadan diğerine iletmek mümkündür.Bilgisayar donanımları aynı mantık üzerine kurgulanmıştır.

Genetik bilgi bir kuşaktan diğer kuşağa,Hürriyet hakkındaki bilgiler gibi,DNA ortamında kodlanarak aktarılır.Dünyanın yaşı büyük bir hassasiyet ile,radyoaktif teknikler kullanılarak 4,5 milyar sene olarak ölçülmüştür.Dev asteroitlerin ve meteoritlerin hedefi olan yerküre, oluşumunun ilk 500 milyon yılı içinde canlılığı barındıracak koşullara sahip olamamıştır. Tek hücreli canlılar yerkürenin biyolojik tarihinin son 150 milyon senesinde ortaya çıkmışlardır.DNA'nın keşfi,canlılığı oluşturan birimin kimyasal yapısını ortaya çıkarmıştır.Tek hücrelilerin,genetik bilgileri DNA'da depoladığı bilinmektedir.Hücre kendi kedisini tekrarlayıp çok hücreli organizmalara dönüşürken genetik bilgilerini de  beraberinde taşırlar.Evrimsel biyolojinin dayandığı bu mantıktır.

DNA ortamında genetik bilgi,yazı tura iklisindeki kodlamaya benzer.Kodlama yöntemini anlamak için dört yüzüne A;T;G;C harfleri kazınmış bir rulet göz önüne alınır.Bu rulete dört yüzlü bir para gibi bakmak mümkündür.Her dönüşte A;T;G;C den biri gelir.Rulet paranın aksine iki yerine dört olasılığa sahiptir.Bunun anlamı madeni para yazı veya tura geldiğinde bir bit bilgi elde edilirken ,rulet A;T;G;veya C geldiğinde iki bit değerinde bilgi elde edilmiş olur.A;T;G;C harflerinin her biri bir kimyasal bileşiğe tekabül eder.Canlılığın motoru DNA molekülü , bu kimyasallardan meydana gelir.

Şayet bir değil de aynı anda iki ruleti döndürüp sonucuna gözlerseniz iki 2+2=4 değerinde bilgi elde edersiniz.Örneğin bir siyasi muhabir  bir bakanlığa iki  müsteşar adayından hangisinin atanacağını öğrenirse bir bit,dört adaydan hangisinin atanacağını öğrenmişse iki bit değerinde bilgi elde etmiş demektir.Rulet sayısı 3 olursa 2+2+2=6 bit değerinde bilgi var demektir.Örneğin üç rulet döndürüldüğünde üçü de TTT veya ikisi A biri G çıkabilir,yani üç ruletin dizilişi AAG olabilir.Tüm olasılıkların toplamı 64 dür.

 AAA,CTA,CAG,AAC,ATG.TGA,ACA,TTT,TTA,TTG,TTC,TAT……CCA,……..CCC.

Üç harften oluşan gurupların her biri bir sözcüğe tekabül eder.Canlılık tüm özelliklerini bu 64  sözcükten oluşan lügat ile şifreler.Günlük yaşantımızda karşılaştığımız her hangi bir haber veya mesaj bu şifre ile iletilebilir.Örneğin;
E-hürriyet canlılarda biyolojik bilginin yani kalıtımın kuşaklar arasında nasıl taşındığını haber yaptı .
Bu cümlenin içerdiği bilgi,yukarıda açıklanan yöntem ile kolayca kodlanır.Sistemi oluşturan 64 gurubun tümünü kullanmak zorunluluğu yoktur.Üçlü guruplar ve sözcükler arasında aşağıda tanımlanan tekabüliyet kurulduğunda mesaj iletilir.

AAA-----E-Hürriyet;   AAT-----canlılarda;    AAG-----biyolojik;    AAC-----bilginin;
ATA-----yani;   AGA-----kalıtım;    ACA-----özeliklerinin; TTT-----kuşaklar;
TTA-----arasında;    TTG-----nasıl;    TTC-----iletildiğini;    TAT-----haber; CCC-----yaptı

Şifreyi çözmek için üçlü harf guruplarının tek tek olarak okunması gerekir.Her hangi bir harf gurubunda ki değişim anlam kaybına neden olur.Örneğin Hürriyetin haberi bu sistemde AAA-AAT-AAG-AAC-ATA-AGA-ACA-TTT-TTA-TTG-TTC-TAT-CCC.

İle ifade edilir.Buradan ilk bakışta kimse hiçbir şey anlayamaz.Bir şey anlamak için okumasını bilmek gerekir.


A,T,G,C tekabül eden kimyasallar ilginç bir özelliğe sahiptir.A daima T ile G ise daima C ile bağ oluşturur.A-T;T-A,G-C;C-G,bunlara DNA'nın temel çiftleri denir.Her hücre bir DNA fabrikasıdır.Molekül  ise uzun ekseni etrafında döndürülmüş bir merdivenine benzer.Döne döne kıvrılan yangın merdivenleri gibi bir çift helistir.Merdivenin basamaklarını ise şekilde gösterildiği gibi A-T;T-A,G-C;C-G temel çiftleri meydana getirir.Canlıların tüm biyolojik şifresi bu merdivenin basamaklarına kazınmıştır.Merdiven tüm bilgileri depolayabilecek bellek  ve bunları kendinden sonraki kuşaklara aktarabilecek işlem kapasitesine sahiptir. DNA molekülü milyar mertebesinde basamağa sahiptir.

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle