Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alımı yapacak.. İşte başvuru şartları ve detaylar

Güncelleme Tarihi:

Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alımı yapacak.. İşte başvuru şartları ve detaylar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2020 17:44

Gelir İdaresi Başkanlığı 50 avukat alımı için düğmeye bastı. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde personel alımı yapacak olan Gelir İdaresi Başkanlığı, başvuru şartları hakkında detayları yayımladı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı avukat alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Gelirler İdaresi Başkanlığı 50 avukat alımı ile bünyesine yeni personeller kazandırmaya hazırlanıyor. İşte, 50 avukat alımı hakkında yayımlanan bilgiler;

Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonunda toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere  (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla  olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Haberin Devamı

SINAV TARİHİ VE YERİ BİLGİLERİ

- Sözlü sınav 21-23 Aralık 2020 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

- Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren bir hukuk fakültesini bitirmiş olmak,
- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan (B) Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Lisans) katılmış ve KPSS-P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Haberin Devamı

SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 24 Kasım 2020 Salı günü başlayıp, 04 Aralık 2020 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.

- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

- Adaylar ilanda belirtilen yerlerden en fazla 5 (beĢ) yer için tercihte bulunabilirler.

- Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

Haberin Devamı

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

- Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır.
- Sözlü sınav konuları;
1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2) Anayasa Hukuku,
3) İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku,
4) Vergi Hukuku,
5) Medeni Hukuk,
6) Borçlar Hukuku,
7) Ticaret Hukuku (Ticari İşletme-Şirketler-Kıymetli Evrak),
8) İcra ve İflas Hukuku,
9) Ceza Hukuku (Genel Hükümler),
10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
11) 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6. Kısım 7. Bölümü
12) 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12. Bölümü.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Sözlü sınav, adayların;

a) Sözlü sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
- Adaylar, kurul tarafından yukarıda belirtilen (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.
- Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar başarılı aday belirlenir.
- Başarı listesinde sıralama yapılırken, adayların sözlü sınav puanının eşit olması halinde KPSS-P3 türünden puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan almış olmak başarı listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

BAKMADAN GEÇME!