Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 280 şoför alımı yapacak - İşte GİB sözleşmeli personel alımı başvuru şatları

Güncelleme Tarihi:

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 280 şoför alımı yapacak - İşte GİB sözleşmeli personel alımı başvuru şatları
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2021 11:17

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli statüde olmak üzere destek personeli şoför alımı yapılacağını duyurdu. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 280 şoför alımı yapacak. https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinden yayınlanan “Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Giriş Sınavı İlanı”başlıklı duyuruda sözleşmeli şoför alımı sınavı ve başvuru şartlarına da yer verildi. İşte GİB sözleşmeli şoför alımı ilanının detayları…

Haberin Devamı

Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin
Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Destek Personeli (ġoför) pozisyonunda toplam 280 (iki yüz seksen) sözleşmeli personel alınacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Haberin Devamı

İLANIN DETAYLARI

SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS ÖnLisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

BAKMADAN GEÇME!