Gelecekteki yeni tehlike: Alzheimer

Gelecekteki yeni tehlike: Alzheimer

Sağlık Bakanlığı, ‘Alzheimer ve Diğer Demans Hastalıkları Klinik Protokolü’ hazırladı.

Haberin Devamı

Türkiye’de yaklaşık 800 bin demans hastası bulunduğu, bu hastaların 300-600 bininin Alzheimer hastası olduğu açıklanan protokolde, 30 yıla kadar Türkiye’de en önemli sağlık sorununun Alzheimer olabileceği belirtildi. Protokolün ayrıntıları şöyle: “Demans zihnin yitirilmesi anlamına geliyor. Alzheimer hastalığı ve diğer demanslar, günümüzde tüm dünyada demansla yaşayan yaklaşık 40- 50 milyon insan ile büyük ve artan bir küresel sağlık sorunudur. Alzheimer hastalığı bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur. Çünkü hastalık ile ilgili en önemli risk faktörü yaştır ve yaşlanma kaçınılmaz bir durumdur. 65 yaş üstü 100 kişiden 8’inde Alzheimer hastalığı görülmektedir. 21. yüzyılda hastalığın görülme sıklığının daha da artması bekleniyor. Ülkemizde 800 bine yakın demanslı hasta olduğu ve bu sayının 2/3’ünü yani yaklaşık 600 bin civarının Alzheimer hastası olduğu düşünülüyor. Genç nüfusun giderek yaşlanacağı bir ülke olarak Türkiye’de 30-40 yıl sonra bu hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı düşünülüyor.”

Haberin Devamı

EN ÇOK GÖRÜLEN 5. ÖLÜM NEDENİ

Uluslararası Alzheimer Hastalığı Derneği’nin raporuna göre 2018 yılında dünya üzerinde 50 milyon civarında olduğu tahmin edilen demanslı hasta sayısının eğer tedavi ve önleme konusunda büyük bir gelişme olmazsa 2030 yılında 82 milyona, 2050’de 152 milyona yükselmesi bekleniyor. Demans dünyada en sık 5. ölüm nedeni. Demans hastalarına harcanan para yıllık bir trilyon dolara yaklaşıyor. Ülkemizde 2018 yılında 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin toplam nüfus içindeki oranı yüzde 8,8’di. Nüfus projeksiyonlarına göre bu oranın 2023 yılında yüzde 10, 2030 yılında yüzde 13, 2060 yılında yüzde 22, 2080 yılında yüzde 25 civarında olması tahmin ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası: