Futbolcu transferine vergi indirimi, F-1’e muafiyet geliyor

Kamu alacaklarının tahsiline ilişkin tasarı, verilen yeni önergelerle yeni istisnalar ve indirimler getiriyor. Tasarıile futbolcu transferlerinde ödenen stopaj vergisinde indirime gidildi. Formula 1 yarışları için yapılacak tüm faaliyetler, damga ve harç vergisinden muaf tutuldu.KAMU alacaklarının tahsiline ilişkin tasarı, verilen yeni önergelerle yeni istisnalar ve indirimler getirdi. Futbolcu transferlerinde ödenen stopaj vergisinde indirime gidildi. Formula 1 yarışları için yapılacak tüm faaliyetler, damga ve harç vergisinden muaf tutuldu.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dün Kamu Alacakları Tasarısının görüşmelerine devam etti. Tasarının ‘bir dizi önergeyle’ yeniden düzenlenmesi, hem CHP’yi hem de bazı AKP milletvekillerini isyan ettirdi. AKP’li Musa Uzunkaya, bakanın tavrını eleştirdi. Uzunkaya ile Maliye Bakanı Kemal Unakıtan arasında önerge tartışması yaşandı. Uzunkaya, ‘Beğenmiyorsan oy kullanmazsın’ diyen Unakıtan’a tepki olarak hiçbir maddede oy kullanmadı. CHP’li üyeler de hükümetin tavrını eleştirerek, toplantıyı terk etti. Tasarıda yapılan düzenlemeler şöyle:FUTBOLCULARA İNDİRİM31 Aralık 2015 tarihine kadar, sporculara ücret olarak yapılan ödemeler, gelir vergisi beyannamesinden müstesna tutulacak. Sporculara verilen ücretler üzerinden Türkiye Profesyonel Birinci Süper Futbol Ligi ve Türkiye Basketbol Liginde oynayan sporcular için yüzde 15, Türkiye Profesyonel İkinci Futbol ve Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde oynayan sporcular için yüzde 10, diğer sporcular için yüzde 5 oranında stopaj vergisi ödenecek. Bakanlar Kurulu, bu oranları birlikte veya ayrı ayrı yüzde 25 oranına kadar artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak. Sporcularla ve teknik heyetle yapılan transfer ve geçici transfer sözleşmeleri ile spor kulüpleri, sportif faaliyette bulunan anonim şirketler ve spor kulüplerinin düzenledikleri transfer ve geçici transfer sözleşmeleri, damga vergisinden muaf tutulacak.Tütün ve alkol kaçakçılığının üretim aşamasında kontrolü ve elektronik ortamda takibi sağlanacak. Sigara ve alkole bandrol ve hologram zorunluluğu getirildi. Uygulanacak bir sistemle üretim bantlarına bir cihaz yerleştirilecek ve söz konusu ürünlerdeki kayıp ve kaçaklar denetlenecek.FORMULA-1’E MUAFİYETFormula-1 yarışlarına ilişkin düzenlenecek kağıt ve yapılacak işlemler 31 Aralık 2015 tarihine kadar damga vergisi, harçlar kanunu uyarınca alınan vergi, resim ve harçtan muaf tutuldu. Başka önergeyle de Formula-1 yarışlarına ilişkin yapım ve hizmet işlerinin KDV’den muaf tutulması istendi. AKP’lilerin itirazları üzerine vazgeçildi.Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri ile bunlara ilişkin elektrik, gaz, buhar ve su gibi altyapı hazırlama işlemlerinin 31 Aralık 2007 tarihine kadar KDV’den muaf tutulması da kabul edildi.Serbest bölgelerde kurulu bulunan firmalara yapılan fason üretim KDV’den istisna tutulacak. Buna göre, yurt içindeki firmaların serbest bölgelerdeki firmalar için yapacakları fason üretim KDV’den istisna tutulacak.
Haberle ilgili daha fazlası: