Fuat Oktay’dan uluslararası ticaret mesajı

Fuat Oktay’dan uluslararası ticaret mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamasında "ABD’nin gümrük tarifelerini artırması ve diğer ülkelerin buna karşı yaptığı misillemeler sonucu dünyada giderek büyüyen bir korumacı dalga meydana gelmiştir. Bu dalgaya karşı verilecek en doğru tepki, ticaretin kolaylaştırılması yoluyla maliyetlerin azaltılması, özellikle tarifelerin ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi olacaktır" şeklinde konuştu.      

Haberin Devamı

İSLAM İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin toplantısının kapanış oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Aramızdaki ticarette milli para birimini kullanmanın yolunu da azami bir şekilde aramalıyız. Döviz kuru manipülasyonlarından korunmak için yerli ve milli para birimimizi kullanmaktan başka çaremiz yoktur" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 34'üncüsü yapılan toplantıda, salondaki katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasına toplantıya katılan tüm üye ülke heyetlerine, uluslar arası kuruluş temsilcileri ve panelistlere teşekkür ederek başladı.

2017 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin küresel ticaretteki payının yüzde 9 buçuk olduğunu belirten Oktay, “İslam İşbirliği Teşkilatı coğrafyasının dünya nüfusunun yüzde 23'ü civarında olduğunu düşünürsek, dünya ticaretinden aldığımız payın oldukça düşük kaldığı aşikârdır. Bununla beraber, 2017 yılı itibarıyla yüksek beceri ve teknoloji ağırlıklı ürünlerin İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin mal ihracatındaki payı yüzde 44 olarak gerçekleşmiştir. Bu son derece sevindirici bir gelişmedir. Fakat küresel üretim ve ticaretten daha fazla pay alabilmek ve geçmiş kayıplarımızı telafi edebilmek için bu göstergelerin çok daha üzerine çıkmamız elzemdir" ifadelerini kullandı.

“MÜSLÜMANLAR DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA ZOR ŞARTLAR ALTINDA”

Haberin Devamı

Oktay, “Suriye'de, Yemen'de, Libya'da ve Filistin'de oluk oluk Müslüman kanı dökülmekte, dünyanın birçok bölgesinde Müslümanlar zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Müslümanlar arasında çatışmalar körüklenerek birliğimiz, beraberliğimiz, her anlamda zenginliğimiz ve istikbalimiz hedef alınmakta, İslam ülkeleri içeriden çökertilmeye çalışılmaktadır. Bir taraftan karanlık güçlerin maşası olan terör örgütlerinin isimleri İslam ile yan yana telaffuz edilirken diğer yandan Müslümanlara yönelik İslam karşıtlığı ve ayrımcılık vakaları tüm dünyada artış göstermektedir. Bu gidişata dur demek bizlerin sorumluluğudur ve bu boynumuzun borcudur. Müslümanların karşılaştığı her türlü yanlışa karşı birlikte, kardeşçe mücadele etmeliyiz Bu mücadeleye yarını beklemeden bugünden başlamalıyız. Bizlerin gayretleriyle, İslam toplumu dışarıdan dayatılan tüm sorunlara rağmen dirayetini koruyarak dimdik ayakta kalmaya devam edecektir." dedi.

“DÖVİZ KURU MANİPÜLASYONUNDAN KORUNMAK İÇİN MİLLİ PARA BİRİMİZİ KULLANMALIYIZ"

Haberin Devamı

Oktay, “İslam dünyasını daha güçlü bir ekonomiye ulaştırmak ve müreffeh bir geleceğe taşımak ulaştırmak amacıyla İSEDAK gibi önemli mekanizmaları daha etkin şekilde kullanmalıyız. Bu çerçevede, İSEDAK bünyesinde, üye devletler arasında ticareti geliştirmek için, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemini biran önce hayata geçirmeliyiz. Bunu yaparken de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi aramızdaki ticarette milli para birimini kullanmanın yolunu da azami bir şekilde aramalıyız. Döviz kuru manipülasyonlarından korunmak için yerli ve milli para birimimizi kullanmaktan başka çaremiz yoktur. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlardaki payı 2010 yılında yüzde 10,2 seviyesindeyken, 2016 yılında yüzde 5,3'e düşmüştür.Bu pay,  2017 yılında yüzde 7,4'e yükselmiş olsa da potansiyelimizin oldukça gerisindedir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"BİRÇOK ALANDA ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

34'üncüsü yapılan İSEDAK toplantısında ticaret, ulaştırma ve iletişim, turizm, tarım, mali işbirliği ve yoksulluğun azaltılması gibi temel işbirliği alanlarda önemli kararlar alındığını belirten Oktay, "Tüm İslam coğrafyasını kapsayan ilk çok taraflı ticaret anlaşması olan “İİT Tercihli Ticaret Sistemi'nin yürürlüğe girmesi için nihai aşamaya ulaştık. İstanbul'da kurulacak olan İİT Tahkim Merkezi'ne dönük çalışmaları son aşamaya getirdik. Merkezin 2019 yılında faaliyete geçmesi beklenmektedir. İslam ülkeleri arasında bir ticari istihbarat merkezinin kurulmasına yönelik olarak SESRIC ve İslam Kalkınma Bankası bünyesinde bir programın başlatılmasını kararlaştırdık. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumunun kurulmasını onayladık ve İSEDAK Altın Borsası ve İSEDAK Gayrimenkul Kıymetler Borsası Projelerinin hayata geçirilmesine dönük çabalara ivme kazandırılmasına karar verdik.“ şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“İSLAM ÜLKELERİ OLARAK E-DEVLET SİSTEMİNİ GELİŞTİRMELİYİZ"

Yaşadığımız çağın bilgi çağı olduğunu belirten Oktay, "Bu teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için üye ülke hükümetleri olarak, bizler öncülük etmeliyiz ve gerekli adımları zamanlıca atmalıyız. Hepimizin bildiği gibi, bu hedefe ulaşmadaki en faydalı araçlardan birisi de e-devlet sistemi dijital dönüşümüdür. E-devlet dijital dönüşüm uygulamaları ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük modernizasyonu konularında da kritik öneme sahiptir.  E-devlet sistemleri, bürokrasiyi azaltmakta, kamu hizmetlerini etkinleştirmekte ve verimliliği arttırmaktadır. Ancak, Birleşmiş Milletlerin e-devlet performans istatistiklerine bakıldığında, İslam Ülkeleri olarak ne yazık ki parlak bir performansa sahip olmadığımızı görülmektedir. Birleşmiş Milletlerin e-devlet gelişmişliği sıralamasında önde gelen ilk yirmi ülke arasında hiçbir İslam ülkesi bulunmamaktadır. İlk 40 ülke arasında ise yalnızca 3 üye ülkemiz yer alıyor. Bu nedenle, İslam ülkeleri olarak, e-devlet sisteminin geliştirilmesine yönelik yoğun bir çalışma içinde olmamız ve işbirliğimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için İSEDAK'ın en doğru platform olduğuna inanıyorum" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasının devamında, “Gelecek yıl gerçekleşecek olan İSEDAK Bakanlar Oturumunda “İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemleri' konusunun ele alınacak olmasını çok isabetli buluyorum.  Bunun da İslam Dünyası için yerinde ve zamanında ele alınan bir konu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası: