GeriGündem Erdoğan'a 6 ay süre
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
  0
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Erdoğan'a 6 ay süre

Abone Olgoogle-news

Anayasa Mahkemesi'nin, Erdoğan'ı kurucu üyelikten çıkarmak için AK Parti'ye verdiği ihtar, kararın yayımlanmasıyla işlemeye başladı.

Anayasa Mahkemesi'nin AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üyelikten çıkarılması için partiye ihtar verilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Seçimi Kanunu'na göre milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadığı için Siyasi Partiler Yasası'na göre siyasi parti kurucu üyesi olamayacağına işaret etti. Yüksek Mahkeme, yasaya aykırı bu durumun giderilmesi için AK Parti'ye ihtar verdi. AK Parti, kararın gereğini 6 ay içinde yerine getirmek zorunda.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyelerinden Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa, Siyasi Partiler kanunun ve Milletvekili Seçimi Kanunu'na görekurucu üye olamayacağı, yasal zeminde olmayan Erdoğan'ın genel başkanlık görev ve yetkilerinin kullanılmasının tedbiren önlenmesi ve Erdoğan ile birlikte diğer kurucu üyeler Ayşe Böhürler, Ayşe Nur Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan ve Serap Yahşi Yaşar'ın kurucu üyelikten çıkarılmaları için 21 Ağustos 2001'de Ak Parti'ye ihtar verilmesini istemişti.

KURUCU ÜYELİK

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin ikinci fıkrasına göre 10 ay hapis cezasına mahkum olması nedeniyle milletvekili seçilme yeterliliği bulunmadığından, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'na (SPY) göre parti kurucu üyesi olamayacağından kurucu üyelikten çıkarılması için ihtar verilmesinin istendiği hatırlatıldı.

SPY'nin 104. maddesinin Anayasa'ya uygunluğunun, ön sorun kabul edilerek incelenip incelenemeyeceğinin irdelendiği kararda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bir siyasi partiye ihtar kararı verilmesi SPY'nin 104. maddesi uyarınca yapılan başvurunun dava niteliği taşımadığı, bu nedenle Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'nın 152.maddesi uyarınca "davaya bakmakta olan mahkeme" konumunda bulunmadığına işaret edildi.

Kararda, ileride görülmesi olası bir davada uygulanabilecek yasa kuralının ancak o dava sebebiyle Anayasa'ya uygun olup olmadığı tartışılabileceği, konun bu evrede incelenmesinin yerinde görülmediği belirtildi.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLME YETERLİLİĞİ

SPY'nin, siyasi partilerin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulacağını düzenlediği belirtilen kararda, Anayasa'nın "milletvekili seçilme yeterliliği" başlığını taşıyan 76. maddesinin ikinci fıkrasının, "...ideolojik veya anarşik eylemlere katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biri ile hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler" hükmünü içerdiği hatırlatıldı.

Kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 11. maddesinin affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin ikinci fıkrasından hüküm giyenlerin milletvekili seçilemeyecekler arasında saydığı kaydedildi.

Erdoğan'ın TCK'nın 312. maddesinin ikinci fıkrasından 10 ay hapis cezasına mahkum edildiği, bu cezanın infazına 26 Mart 1999'da başlandığı, bihakkın tahliye tarihinin 20 Ocak 2000 olduğu halde İnfaz Yasası'ndan yararlanarak 24 Temmuz 1999'da tahliye olduğu hatırlatılan kararda, şöyle denildi:

"Erdoğan'ın suçu 4454 sayılı Yasa'nın kapsamında olmadığı gibi cezası infaz edildikten sonra 22 Aralık 2000'de yürürlüğü giren 4616 sayılı Yasa hükümlerinden yararlanması da mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, AK Parti kurucu üyesi Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinin ikinci fıkrasına göre 10 ay hapis cezasına mahkum olması ve 2836 sayılı Yasa'nın 11. maddesiuyarınca milletvekili seçilme yeterliliği bnmaması nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 8. maddesine göre siyasi parti kurucu üyesi olamayacağı anlaşıldığından adı geçenin kurucu üyelikten çıkarılması suretiyle aykırılığın giderilmesi için aynı Yasa'nın 104. maddesi uyarınca Ak Parti hakkında ihtarda bulunulması gerekmektedir."

Bu görüşe Başkan Mustafa Bumin, Başkanvekili Haşim Kılıç ile üyeler Rüştü Sönmez, Yalçın Acargün ve Sacit Adalı katılmadı.

GENEL BAŞKANLIK YETKİLERİNE TEDBİR İSTEMİ

Başsavcı Kanadoğlu'nun başvurusunda Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın "genel başkanlık görev ve yetkilerinin kullanılmasının tedbiren önlenmesine" ilişkin istemi de incelendi.

Bu konuda gerekçeli kararda, SPY'nin 104. maddesine göre bir siyasi partiye ihtar kararı verilmesi halinde o partinin genel başkanlığına yazılı olarak bildirileceğini öngördüğü hatırlatıldı. Bu yazının tebliğ tarihinden itibaren 6 ay içinde aykırılık giderilmediği takdirde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın Anayasa Mahkemesi'ne bu siyasi partinin kapatılması istemiyle resen dava açacağı belirtildi. Kararda, "Bu durumda hakkında ihtar verilen bir siyasi partinin yasalsüre içinde bu karara uymak ya da uymamak gibi bir seçeneği bulunmaktadır. Bu nedenle yasa ile verilen süreyi ve bu süre içinde tanınan olanakları ortadan kaldıracak nitelikte tedbir kararı verilemez" denildi. Bu istem oybirliği ile reddedildi.

SİYASİ PARTİLER KAMU KURULUŞU DEĞİL

Ak Parti kurucu üyeleri Ayşe Böhürler, Ayşe Nur Kurtoğlu, Habibe Güner, Sema Ramazanoğlu, Fatma Ünsal Bostan ve Serap Yahşi Yaşar'ın "türbanı simge ve dayatma unsuru olarak" kullandıkları ve bu halleriyle milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmadıklarından kurucu üyelikten çıkarılmaları için partiye ihtar verilmesinin istendiği hatırlatılan kararda, siyasi partilerin toplum ve devlet düzenini görüşleri doğrultusunda yönlendirmeleri, denetlemeleri ve etkilemeleri biçimindeki faaliyetlerinin genel olarak kamu hizmeti niteliği taşısa da bunların, kamu kuruluşları olmadığı vurgulandı.

Siyasi parti mensuplarının TBMM'ye, hükümete ve mahalli idarelerinseçimle işbaşına gelen organlarına seçilmeleri halinde kamusal alanlarda kamu görevi yaptıklarından kuşku duyulamayacağı belirtilen kararda, "Kamusal alanlarda göreve başlayanların ise buralarda uygulanan kılık ve kıyafete ilişkin kurallara bağlı olacakları kuşkusuzdur. Bir siyasi partinin kurucu üyesi olmak, milletvekili adayı olmanın ön koşulu değildir. Kurucu üye olmadan da milletvekili adayı olunabilir" denildi.

Kararda, milletvekili statüsünde bulunmayan kurucu üyelerin milletvekili olması halinde tabi olacakları kurallara uymadıkları ileri sürülerek, partiye ihtar verilmesi isteminin yerinde görülmediğiifade edilerek, bu istem oybirliğiyle reddedildi.

Kararın sonuç bölümünde, Erdoğan'ın, SPY'nin 8. maddesine aykırı olarak partinin kurucu üyesi olduğu anlaşıldığından, AK Parti'ye oy çokluğu ile ihtar verilmesine karar verildi. Bu aykırılığın 6 ay içinde giderilmesi istendi.

Erdoğan'ın, genel başkanlık görev ve yetkilerinin tedbiren önlenmesiyle, diğer kurucu üyeler Böhürler, Kurtoğlu, Habibe, Ramazanoğlu, Ünsal ve Yaşar'ın kurucu üyelikten çıkarılması için ihtar verilmesi isteminin de oybirliğiyle reddedildiği belirtildi.
 

False
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle