Engin Alan’ın vekilliği düşecek

Engin Alan’ın vekilliği düşecek

Balyoz Davası'nda MHP Ankara Milletvekili Engin Alan hakkındaki 18 yıllık ceza kararı onandığı için milletvekilliği düşecek.

Haberin Devamı

Alan'ın vekilliğinin düşmesi için hükümetin kararı TBMM'ye göndermesi gerekiyor. Hükümet kararı tutar ve Meclis'e göndermezse, bu süre boyunca milletvekilliği devam eder

Ancak Alan hakkındaki Yargıtay kararı Meclis Genel Kurulu'nda okunduğu anda vekilliği düşecek.

Anayasa'nın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin 84. Maddesi şöyle:

Madde 84 – (Değişik: 23/7/1995 - 4121/9 md.)
İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.
Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.

HUKUKÇULAR NE DİYOR?

Haberin Devamı

Hukukçular, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin, Balyoz Planı davasında tutuklu MHP Milletvekili Engin Alan hakkında 18 yıl hapis cezasını onamasının ardından Alan'ın milletvekilliğinin düşeceğini savundu.

Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek, yaptığı açıklamada, milletvekili Alan'ın tutuklu olduğunu hatırlattı. Petek, şöyle konuştu:
"Tutuklu olmasının, yasal dokunulmazlığının işlememesinin sebebi Anayasa'nın 83 ve 14'üncü maddeleri çerçevesinde isnat olunan suçun dokunulmazlık kapsamında görülmemesi gerekçe yapıldı. Şimdi ise Engin Alan hakkında verilen 18 yıl mahkumiyet hükmünü Yargıtay onadı, ceza kesinleşmiş oldu. Ceza kesinleşince, kesinleşen karar TBMM kürsüsünde okunduğu anda milletvekilliği kendiliğinden düşer. Bu da Anayasa'nın 84'üncü maddesi hükmü. Buradaki formalite işlemler, yani dosyanın 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi, kararın infazıyla ilgili yapılacak işlemler arasında milletvekili olması nedeniyle karar özeti TBMM'ye de gönderilecektir. Bu karar özeti Meclis Başkanlığınca Genel Kurul'da okunduğu anda milletvekilliği sona ermiş olacaktır. Anayasanın ilgili maddelerine göre, bu kendiliğinden düşer, burada bir oylamaya, dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek olmadığı anlaşılıyor."

Emekli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ahmet Gündel de konunun Anayasa'nın 83 ve 84'üncü maddelerine göre değerlendirilebileceğini belirtti.
Alan ile ilgili kararın Meclis'e gönderilip gönderilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Gündel, şunları kaydetti:
"Göndermesi veya göndermemesi arasında çok önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Anayasanın 83 ve 84'üncü maddelerine göre değerlendirme yapmak lazım. 83'üncü madde de milletvekilliği sırasında, ki Engin Alan'ın milletvekilliği hakkını kazanmış olduğunu biliyoruz, bir mahkumiyet olursa, mahkumiyet kararının infazı milletvekilliğinin sonuna bırakılır. 84'üncü madde de bununla çelişebilecek farklı bir hüküm var. Kesinleşmiş mahkumiyet kararı Meclis Genel Kurulu'na sunulduğu andan itibaren bu tür suçu işlemiş olan bir milletvekilinin, milletvekilliğinin düşmesi söz konusu. Ya Engin Alan ile ilgili karar Meclise bildirildiği andan itibaren milletvekilliği düşecek ve hükümlü olarak cezaevinde kalmaya devam edecek ya da Meclis Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bildirilmeme kararı alınacak veya fiili olarak bildirilmeyecek. Bu takdirde Engin Alan'ın mahkumiyet kararına ara verilecek, Alan, parlamentoya gelerek çalışmaya devam edecek. Bu nedenle burada Adalet Bakanlığının ve Meclis Başkanlığının çok önemli rolü var. Bunu nasıl kullanacaklarını önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Haberin Devamı

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Şen ise "Tartışmasız bir şekilde Engin Alan'ın milletvekilliği düşer. Karar Meclis Başkanlığına bildirilecektir. Prosedür tamamlandıktan sonra mahkeme, infaz savcılığı tarafından Meclis Başkanlığına bildirildiği anda Engin Alan bakımından milletvekilliği sıfatının bittiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası: