E-ihale başlıyor

Güncelleme Tarihi:

E-ihale başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2007 11:04

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hasan Gül, elektronik ihale uygulamasının 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle “tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri” alımıyla başlatılacağını belirtti.

Gül, diğer ilgili kurumlarla da protokol çalışmalarının sürdürüldüğünü ve uygulamanın hızla yaygınlaştırılacağını söyledi.
Gül,  tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri alımının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladıklarını, bu çerçevede 16 Ekim 2007 tarihinden bu yana Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ile test çalışması yapıldığını söyledi.

Gül, “Tebliğ uyarınca 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren tüm hastanelerin tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ihalelerinde bu sistemin uygulanması zorunlu olacak” dedi.

Hasan Gül, kamu alımlarında elektronik ihaleye geçiş sürecinde pilot uygulama olarak sağlık sektörünü seçtiklerini çünkü bu alandaki ürünlerin Ulusal Bilgi Bankasında kayıt altında olduğunu belirtti. Gül, elektronik ihalede, “branş kodu” ve “barkodların” kullanılacağını ifade ederken, şunları söyledi:
“Elektronik ihale için idareler ihtiyaç duydukları tıbbi cihaz ve sarf malzemelerini 'Ulusal Bilgi Bankası Kodlama Sistemi' bazında ilan edecek. Firmalar da tekliflerini yine sistemdeki barkod numaralarını kullanarak hazırlayacak. Bütün bu işlemler, Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde yer alan Kamu Satınalma Platformu üzerinden yapılacak. Platform, idarelere ve firmalara işlemlerini hatasız ve eksiksiz gerçekleştirebilmeleri için zemin oluşturacak, yol gösterecek.”

“E-İHALENİN HUKUKİ ALTYAPISINI HAZIRLADIK”

Diğer alanlarda da bu altyapının sağlanmasına yönelik protokollerin imzalandığını ve kamu alımlarında elektronik ihale yöntemine aşamalı olarak geçişin sağlanacağı kaydeden Gül, üzerinde çalıştıkları Kamu İhale Kanunu Taslağı ile de elektronik ihalenin hukuki altyapısını hazırladıklarını belirtti.

Gül, taslak yasalaşıncaya kadar firmaların tekliflerini hem yazılı hem de elektronik ortamda vermesi gerektiğini belirterek, “Mevcut yasada, tekliflerin zarfa konulması ve üzerinin imzalanması gerektiği gibi bir hüküm var. Bu düzenleme değiştirilinceye kadar firmaların tekliflerini elektronik ortamın yanı sıra bu şekilde de sunması gerekiyor” dedi.

“YÜZDE 20 TASARRUF ÖNGÖRÜYORUZ”

Hasan Gül, elektronik ihaleyle, ihalelerdeki insan faktörünün ve bu yolla subjektifliğin büyük ölçüde önüne geçileceğini, sistemin kamu alımlarında şeffaflık, etkinlik, verimlilik ve hız sağlayacağını söyledi.

Gül, dünyadaki elektronik ihale uygulamalarından hareketle alımlarda en az yüzde 20 tasarruf sağlamayı öngördüklerini kaydederek, “Elektronik ihale, ihale uygulamalarında birlik, standartlaşma ve tutarlılık sağlayacak ve süreçte yaşanan yanlışlıkların, gecikmelerin ve usulsüzlüklerin önüne geçilebilecek. İhale sürecinin kalitesi ve hızı artırılacak. Etkin bir rekabet ortamı oluşturarak ihalelere katılımın artmasını sağlayacak” dedi.

Mevcut yapıda, “iyi niyetle gayret edilmesine rağmen standardın ve rekabetin yeterince sağlanamadığı” belirten Gül, “Malzemelerin bazen yüksek fiyatlarla, farklı fiyatlarla satın alındığı gözlemleniyordu. Elektronik ihale sistemde bu yönüyle şeffaflık sağlayacak” dedi.
Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!