'Din dersi zorunlu olmaz'

Din dersi zorunlu olmaz

İstanbul 5.İdare Mahkemesi, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Kenanoğlu’nun ilkokul dördüncü sınıfa giden oğlunun zorunlu din derslerine girmemesi için açtığı davada “Zorunlu din dersi inanç özgürlüğüne aykırı” kararı verdi.

Haberin Devamı

İstanbul 5.İdare Mahkemesi 12 Ekim 2006’da yaptığı duruşmada, Ali Kenanoğlu’nun oğlunun zorunlu din dersinden muaf olmasıyla ilgili kararı oybirliğiyle aldı.

Mahkeme’nin esasa ilişkin kararı şöyle: “Gerek Anayasa’nın 24. maddesinin 1. fıkrası ile gerekse İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 9.maddesi hükmü ile herkesin dini inanç özgürlüğü korunmuştur. Anayasanın 24. maddesinin beşinci fıkrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İslam dininin öğretimine yönelik olarak zorunlu dersler arasında sayılan din kültürü ve ahlak öğretiminin İslam dinine mensup olanlar için zorunlu ders olarak kabul edildiği, bunun aksi düşüncenin aynı maddenin 1.fıkrasında yer alan dini inanç hürriyetinin korunması amacıyla bağdaşmayacağı kabul edilmelidir.

Haberin Devamı

Nitekim Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulu başkanlığının bu doğrultuda aldığı 9 Temmuz 1990 gün ve 1 sayılı kararda Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Hıristiyanlık ve Musevi dinlerine mensup öğrencilerin Anayasaya göre zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi dersinden muaf tutulacakları belirtilmiş olup, davalı idare savunmasında davacının mensup olduğu dinli ilgili bir belge ibraz etmediği öne sürülmekte ise de Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu’nun aldığı bu kararla ilk ve orta öğretim okullarında İslam Dini öğretimine yönelik okutulan Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi dersinden İslam dinine mensup olmayanların muaf tutulmasının amaçlandığı anlaşılmakta olup, zorunlu olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi dersinin dava dilekçesinde dini ve felsefi inancına uygun olmadığını belirten davacının herhangi bir din mensubu olduğuna bakılmaksızın, temel hak ve hürriyetlerden olan dini inanç özgürlüğünün uygulanması kapsamında çocuğunun zorunlu sayılan Din Kültürü ve Ahlak Öğretimi dersinden muaf tutulması gerektiği sonucuna varmıştır.”

"HEMEN SON VERİLSİN"

Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Zorunlu din dersi uygulamasına derhal son verilmelidir” dedi. Gümüş, zorunlu din dersiyle ilgili açılan davanın, hem de ulusal mahkemede, kazanılması, Alevilerin yıllardır verdikleri mücadelenin hukuki düzlemde kabul edilmesi, zorunlu din derslerinin insan haklarına, laikliğe, inanç özgürlüğüne, çağdaş eğitim anlayışına aykırı düştüğünün tescili anlamına gelmektedir” diye konuştu. Gümüş, “12 Eylül Askeri cuntasının yapmış olduğu 82 Anayasa’sındaki düzenleme ile Alevi çocuklarını, gençlerini asimile etme, onları Sünnileştirme amacıyla zorunlu din dersleri verilmektedir. Çorum’da, Maraş’ta, Sivas’ta, Gazi’de, Alevilere uygulanan fiziki baskılar, zorunlu din dersleriyle de, düşünsel saldırıya dönüştürülerek sürdürülmektedir" dedi.

Haberin Devamı

"KARAR TEMYİZ EDİLMEMELİ"

Genel Sekreter Gümüş, "Şimdi, Hükümet eğer Türkiye’nin, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkıp koruyan bir hukuk devleti olduğunu göstermek istiyorsa, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin kararından gerekli dersi çıkarmalı, laikliğe, insan hak ve hukukuna, uluslararası sözleşmelere aykırı olan zorunlu din derslerini kaldırmalıdır. Hükümet siyasi iradesini göstererek, Mahkeme kararını temyiz etmeyerek, yani olumlu bir adım atarak, zorunlu din derslerinin kaldırılmasını sağlayarak, Türkiye üzerindeki bu ayıbı temizlemelidir. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde eğer samimi ise bu samimiyeti göstermelidir" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası: