Demirel: Ahkam ayetlerine dönüşü önermek irticadır

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, önceki akşam TRT'de yayınlanan ‘Politikanın Nabzı’ programında, Kuran'da dünyevi konuları tanzim eden ahkam ayetlerine dönülemeyeceği yolundaki görüşlerini bir kez daha tekrarladı. Demirel, ‘‘Kur'anın ‘ahkam ayeleri'ne göre dünya tanzim edilmemiştir. Gelin gene eski günlere dönelim diyorsanız, bu irticadır; dönemezsiniz’’ diye konuştu.

Demirel, aynı programda 28 Şubat’ı tarif ederken de, ‘‘28 Şubat dediğiniz olay, aslında geriye dönmek; yani pozitif hukuk yerine, şeriat hukukuna dönme hevesleri karşısında kaygıya düşenlerin Cumnhuriyet'e sarılması olayıdır. Bunun çok iyi anlaşılması lazım’’ dedi.

Demirel'in bu konudaki görüşleri özetle şöyle:

DİNLE DEVLET AYRI Dünyevi ve uhrevi alanlar dinin tanzim ettiği alanlardır. Yalnız, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, dinle devleti ayırmıştır; yani dünyevi olan kısmıyla, uhrevi olan kısmını ayırmıştır. Şöyle yapmıştır: Şeriat hukukunda devlet de dinin bir kurumudur. Devlet ile dini ayırdığınız zaman, devlet dinin kurumu olmaktan çıkıyor, çağdaş anlamda devlet haline geliyor; Cumhuriyet budur. Cumhuriyet, bir büyük hukuk reformudur. Yani, şeriat hukuku ile pozitif hukuku ayıran bir olaydır.

6666 adet ayet vardır Kuran'da. Bunun içinde bir rivayete göre 30, bir rivayete göre 230; ama değişik şekilde ‘ahkam ayetleri’ denen, dünyayı tanzim eden ayetler var. Bu ayetlerin tanzim ettiğinin yerine, Türkiye Cumhuriyeti, pozitif hukukun tanzim ettiği bir durumu getirmiş? 76 sene önce. Şimdi ne isteniyor? Bir kısım kimseler, bunun dine aykırı olduğunu, binaenaleyh şeriat hukukuna dönülmesi lazım geldiğini söylüyorlar. İşte, irtica budur.

‘Ahkam ayetleri’nin yerini pozitif hukuk almıştır. Ve ‘Bu nedir?’ dediğiniz zaman; bu, hukuk devrimidir.

‘İrtica’ dediğiniz olay ne? Aman geriye gidelim. Bütün kanunları bir kenara bırakalım, yeniden ‘ahkam ayetleri’nin usulüne göre gidelim. Bu mümkün değildir. Ben vatandaşıma diyorum ki; işte görüyorsunuz, Kuran'ın ‘ahkam ayleri’ne göre dünya tanzim edilmemiştir. Gelin gene eski günlere dönelim diyorsanız, bu irticadır; dönemezsiniz.Haberle ilgili daha fazlası: