Danıştay: SSK’dan vergi alınamaz

Danıştay Yedinci Dairesi, Maliye Bakanlığı’na SSK’nın her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu bildirdi. SSK Başkanlığı Batman İl Müdürlüğü, ellerindeki motorlu araçlar için 2003 yılı taşıt vergisi tahakkuk ettirildiğini görünce, vergi dairesi müdürlüğü aleyhine Diyarbakır Vergi Mahkemesi’nde iptal davası açtı.Mahkeme, SSK’ya vergi tahakkuk ettirilemeyeceği kararına varırken, karar harcını ise SSK’nın ödemesini benimsedi. SSK avukatı bu karara itiraz etti, ancak Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi de ilk kararı onadı. Danıştay Başsavcılığı ise kararı incelerken, yasaya aykırılığı saptayarak ‘kanun yararına bozma’ yoluna gitti. Başsavcılığın başvurusunu inceleyen Danıştay Yedinci Dairesi, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararın verdiği tarihte yürürlükte olan SSK Yasası uyarınca Kurumun açtığı veya taraf olduğu dava ve icra kovuşturmaları ile ilamlarının her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğunu anımsattı.
Haberle ilgili daha fazlası: