GeriGündem CHP'li belediyeye Sayıştay şoku
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

CHP'li belediyeye Sayıştay şoku

CHP'li belediyeye Sayıştay şoku
refid:25525597 ilişkili resim dosyası

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel döneminde projelendirilip 21 Ocak 2008 tarihinde projesi imzalanan fakat 2009 yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Mustafa Akaydın tarafından mahkeme kararları gerekçe gösterilerek iptal edilen 100’üncü Yıl Spor Kompleksi projesi ile ilgili Sayıştay 6’ncı Dairesi’nden şok bir karar çıktı.

Yargılama Heyeti Başkanı Hasan Fehmi Ezber, Denetçi Mustafa Akyol ve Savcı Mustafa Görmezoğlu tarafından hazırlanan raporda; içerisinde 30 bin kişi seyirci kapasiteli stadyum, 10 bin kişi seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ile 2 bin 500 kişilik seyirci kapasitesine sahip kapalı yüzme havuzu bulunan projenin kamuyu zarara uğratacak biçimde iptal edildiği hükmüne varılarak bu zararın başta Mustafa Akaydın olmak üzere projenin iptaline yol açan 197 sayılı meclis kararına onay veren meclis üyelerine faiziyle birlikte ödettirilmesine karar verildi.

HAKSIZ ÖDEME YAPILDI

Proje yüklenicisi tarafından bugüne kadar tahsil edilen tazminat miktarlarına vurgu yapılan raporda; yüklenici kusuru olmaksızın söz konusu alanı hizmet ve sosyal tesis alanı olarak düzenleyen ve sözleşmenin ifasını hukuken imkansız hale getiren meclis kararı sonrasında açılan tazminat davasına vurgu yapılarak 2011 yılında yersiz bir biçimde belediye bütçesinden 558 bin 119 lira ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

SADECE EL KALDIRDIM

Raporda ifadeleri yer alan İsmail Tosun ve Mustafa Reşat Oktay’ın ihale sürecine ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini söylemeleri dikkat çekti. İsa Yıldırım’ın ifadesinde ise ihale süreci ile ilgili bilgi sahibi olmadığı, sadece el kaldırmak sureti ile imar planına onay verdiğini söyledi.

ÜYELERE BİLGİ VERİLMEDİ

Raporun değerlendirme kısmında da bu konuya vurgu yapılarak, “Meclis üyelerine gönderilen gündem dosyasında ilgili alana dönük önceki dönemde yapılmış ihale sürecine ilişkin herhangi bir bilgi ya da belgenin yer almadığı, dolayısıyla karar sonrasında hukuki bir sürecin başlatılıp başlatılmayacağının o tarihte bilinmediği” ifadelerine yer verildi.

TAZMİNAT TEMYİZDE

Sürece ilişkin bilgilendirme yapan Mustafa Akaydın ise ihalenin kendisinden önceki dönemde yapıldığını, plan notunun iptaline ilişkin yargı kararının Belediye Meclisi’nde tartışıldığını ve işe plan tadilatı yapılarak devam edilmesine karar verildiği ancak Danıştay kararı ile işin yapılamayacağının anlaşıldığını söyledi. İfadesinde yükleniciye ödenen tutarın yüklenicinin hakkı olduğunu ve bu tutarın da mahkeme kararı ile ödendiği belirten Akaydın tazminat ödemesinin ise temyizde olduğu ve son bilirkişi raporunun belediyenin lehinde olduğunu kaydetti.

KARAR YANLIŞ YORUMLANDI

Raporun en can alıcı noktasını ise Antalya 2’nci İdare Mahkemesi tarafından 2007/796 E ve 2008/1885 K sayılı dosya kapsamında yapılan yargılama neticesine yönelik yapılan tespitler oluşturdu. Denetçi görüşü bölümünde mahkeme kararının niteliğine dikkat çekilerek, “Mahkemede, ‘… blok boyu ve derinliği şartı aranmaz…’ şeklindeki plan notunun iptaline karar verilmiş, bahse konu yere ilişkin planın diğer unsurları yönünde herhangi bir iptal hükmü kurulmamıştır” dendi.

BELEDİYE HİZMET ALANI YAPILDI

Mahkeme kararının yanlış yorumlanarak kamunun zarara uğratıldığı hükümlerinin yer aldığı raporun devamında şu bilgilere yer verildi: “Buna karşın proje ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesince açıklanan mahkeme kararlarının amaç ve ifadesi aşılarak yeni bir irade ortaya konulmuş, sözleşmelere konu alanın imar planı niteliği köklü şekilde değiştirilmiştir. Yüklenici bu konuya itiraz etmiş ancak 12581 ada 6 parselde kayıtlı olan 40 bin metrekare taşınmaz hakkında 1/1000 ölçekli imar planında değişiklik yapılarak bahse konu taşınmaz MGA/Ticaret alanı olmaktan çıkarılıp Belediye hizmet ve sosyal tesis alanı olarak düzenlenmiştir.”

MİLYONLUK TESPİT

Denetçi ve savcı görüşünde haksız fesih işleminin yükleniciye tazminat hakkı doğurduğu dile getirilirken, dava kapsamında yüklenici tarafından yapılan keşiflerde bilirkişi heyetinin 277 milyon 160 bin 566 lira tazminat alacağını gündeme getirmesi rapordaki ikinci şok olarak ortaya çıktı.

PROJE SÜRDÜRÜLMEDİ

Akaydın ve projenin iptal olması yönünde olumlu oy kullanan meclis üyeleri aleyhine ifadeler içeren raporun sonuç bölümünde ise şöyle dendi: “Sonuç olarak; Antalya 2’nci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen 1/1000 imar planının temyiz edilmeyerek kesinleşmesi sonucunda idare sözleşmenin ifasının imkansız olduğunun mahkeme kararıyla tespiti ile sözleşmeyi feshedebilir veya üst ölçekli imar planlarını da sözleşmenin ifasını mümkün kılacak şekilde değiştirebilirdi. İdare, bu iki yolu da tercih etmemiş, yargı kararından önce 197 sayılı meclis kararını alarak sözleşmenin ifasını imkansız kılan taraf konumuna düşmüştür.

FAİZİYLE ÖDEYECEKLER

Bu itibarla Belediye Meclisi tarafından sözleşmenin ifasını imkansız kılan imar planı kararı alınması ve buna mukabil açılan tazminat davası sonucunda tazminat ödenmesi suretiyle neden olunan 558 bin 119 liralık kamu zararının Mustafa Akaydın, Deniz Filiz, Recep Tokgöz, Turgay Genç, Deniz Fırat Budak, Mehmet Remzi Sadi, Baki Çelik, Muhittin Böcek, Hüseyin Kazancı, Gürsel Karabayır, Mustafa Karaman, Edip Kemal Bahadır, Mustafa Reşat Oktay, Erdem Armen, İsmail Tosun, Mustafa Yılmaz, İsa Yıldırım’a müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleri ile ödettirilmesine ayrıca 197 sayılı meclis kararını almak suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ederek kamu zararına neden olan ve yukarıda adları geçen sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın açılması ve sonucundan bilgi verilmesinin temini için konunun Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılmasına, ödemelerle ilgili sorumluların (Hasan Basri Yılmaz) beraatına karar verilmiş ve anılan karar kesinleşmiştir.”

SAYIŞTAY’IN YETKİLERİ

Sayıştay, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştay’ın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.


False