Ceza hukukçusundan kastrasyon uyarısı

Güncelleme Tarihi:

Ceza hukukçusundan kastrasyon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2018 10:17

HÜKÜMETİN sekiz bakanlı komisyonu çocuklara cinsel istismarda bulunanlara karşı alınacak yasal ve idari tedbirler için “caydırıcı-önleyici” yeni bir model için çalışırken, bu suç faillerine kimyasal kastrasyon uygulaması konusunda hukukçulardan kritik uyarı ve öneriler geldi.

Haberin Devamı

Ceza hukukçusundan kastrasyon uyarısı
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin Arslan, kimyasal kastrasyon uygulamasının cezanın yanında suç önleyecek ve toplumu suçtan koruyacak tedavi amaçlı bir “güvenlik tedbiri” olarak getirilmesini, çocuklara cinsel istismarda bulunan sanıkları cezadan kurtaracak bir uygulamaya dönüşmemesi uyarısı yaptı. 

'PEDOFİLLERE UYGULANSIN'

Arslan, kastrasyonun sadece çocuğa cinsel istismarda bulunan ‘Pedofili’ gibi belli türde “Parafili” (yoğun fantezi, anormal cinsel arzular içindekileri tanımlayan psikoloji terim) hastası olan sanıklara cezalarını çektikten sonra toplumu suçtan korumak için sanığın belli bir yaşın üstünde ve mağdurun yaşının da 15’ten küçük olması şartıyla ‘aydınlatılmış onamları’ alınarak uygulanmasını önerdi.

Haberin Devamı

Arslan Hürriyet’e, ABD, Almanya başta dünyadaki kastrasyon örneklerinin hukuki kriterleri ile inceleyerek şu değerlendirmeleri yaptı:

CEZASIZLIK HALİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ

“Bu sapıklık derecesinde hasta olan failler, her hâlükârda cezasını çekmelidir. Ancak cezayı çektikten sonra toplumun bu suçtan korunması ve suçu işleyenin tehlikelilik halinin giderilmesi için bir iyileştirme ve güvenlik tedbiri olarak kimyasal kastrasyon uygulanmalıdır. Bu uygulama, ceza yanında güvenlik tedbiri olarak getirilmeli. Bir cezasızlık hali olmamalı ve şartlı salıvermenin koşulu haline getirilmemelidir. Beş yaşındaki çocuğa tecavüz eden 50 yaşındaki bir adamın kimyasal hadım karşılığı hiç hapis yatmadan ya da bir süre hapis yattıktan sonra koşullu salıverilmesi kabul edilemez. Toplum vicdanını kanatır.

ABD’DEKİ UYGULAMA NASIL

Kimyasal kastrasyon, kişinin testosteron hormonu salgılamasının ilaç verilmek suretiyle azaltılması amacını taşıyan ve böylece kişinin cinsel isteğini azaltan/ortadan kaldıran, kişinin kendisini kontrol etmesini sağlayan tıbbi bir müdahaledir. Kimyasal kastrasyon ABD’de son 20 yıldır pek çok eyaletin hukuk düzeninde yer almaktadır. Kaliforniya’da mağdurun 13 yaşından küçük olması halinde ve ancak failin rızası alınarak, hakimin takdirine bağlı bırakılmış, tekerrür halinde zorunlu kılınmıştır. ABD’nin yanı sıra Danimarka, Almanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve Rusya gibi ülkelerde uygulanmaktadır. Bu devletlerin düzenlemelerine bakıldığında istisnai bazı durumlar haricinde faillerin rızasının arandığı görülmektedir.

Haberin Devamı

ALMANYA ÖRNEĞİ

Almanya’da 1970’ten beri uygulanan kimyasal kastrasyona başvurulabilmesi için ‘failin itiyadi suçlu olması’ (TCK’ya göre kasıtlı bir suçun temel şeklini ‘çocuk istismarı’ ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şeklini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi itiyadî suçlu sayılıyor) 25 yaşını doldurmuş olması ve rızası gerekmektedir. Kişinin rızası doktor ve hukukçulardan oluşan bir komitece aydınlatılarak alınmaktadır.

RUSYA ÖRNEĞİ

Rusya 2011’de yaptığı düzenleme ile 14 yaşın altındaki çocuklara karşı cinsel suç işleyen pedofililere kimyasal kastrasyon uygulanmasını zorunlu kılmış, mağdurun on dört yaşından büyük olması halinde failin rızasını aramıştır.

Haberin Devamı

MUTLAKA YASAYLA YAPILMALI

Mutlaka kanunla düzenlenmelidir. Cinsel suçluların profilleri ve onları suç işlemeye iten faktörler birbirinden farklıdır. Anayasa ve yasalar gereği tıbbî zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamayacağından, kimyasal kastrasyon sadece pedofili hastalarına uygulanmalı; bu nedenle mağdurun yaşının örneğin 15’ten küçük olması aranmalıdır.

GEÇİCİ VE GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR

Kimyasal kastrasyon geçici ve geri döndürülebilir niteliktedir. Bununla beraber göğüs büyümesi, ses incelmesi gibi failin toplum içinde ayırt edebilmesine imkân verecek ve damgalanmasına sebep olabilecek yan etkileri olabilir. Bu nedenle kimyasal kastrasyon sadece pedofili hastaları gibi tamamen cinsel dürtü ve hormonları nedeniyle cinsel saldırı suçu sanıklarına uygulanmalı. Böylece bu kişiler bakımından ceza hukukunun amaçlarından önleme söz konusu olabilecektir.''

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!