GeriGündem Bir Kitap
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bir Kitap

Abone Olgoogle-news

Aydınlanma FesefesiAydınlanma, insanlığın, bir çağdan bugünkü çağdaş uygarlığın gelişmesine giden diğer bir çağa geçişin adıdır. Aydınlanma, diğer yandan, insan aklının toplumsal düzende ve hayatın bütün diğer alanlarının düzenlenmesinde en etkin unsur olmasının da adıdır. Aydınlanma düşüncesi, hayata, insana, topluma ve evrene ilişkin çok şeyin dinsel kaynaklı kavrayış ve anlayışın bağrında doğdu. Nesnel bilgi, bilimsel bilgi arttıkça, dinsel öğretilerle hayatı ve evreni açıklamanın mümkün olmadığı görüldükçe, evrenin yasaları anlaşılmaya başlandıkça, toplumların önünde yeni dönemin ışığı belirdi.Aydınlanma öte yandan çağdaşlaşmanın da adı oldu. Hemen her alanda insanoğlu, sahip olduğu yeteneklerini, içinde taşıdığı büyük yaratıcı gücü tam anlamıyla harekete geçirmesinin olanaklarına kavuştu.Bilgi yaygınlaştıkça, düşünce yeni duruma uyum göstermeye başladı. Düşüncenin, sosyolojik, bilimsel ve siyasal sistematik gelişimi ile de, akılcı bir toplum- devlet düzeninin temellerinin atılmasının koşulları doğdu.Felsefe Sözlüğü’ndenBu küçük kitapçık, Almanca yayımlanan Philosophisches Wörterbuch‘dan (Felsefe Sözlüğü) Aydınlanma; Doğa hak- Toplumsal sözleşme; Birey; Akıl; İnsan hakları; Deizm; Jansencilik maddelerinin çevrilerek bir araya getirilmesinden oluşuyor. Aydınlanma, başlangıcından bu yana üzerinden bunca yüzyıllar geçmesine rağmen, hala tartışma konusu.Modernizm sonrası (Post- modernist) düşünce akımları ile aydınlanma felsefesi arasında önemli tartışmalar yaşandı. Bu makaleler, belirli ölçülerde, Aydınlanma Felsefesini kapitalizmin tarihsel gelişimi içinde tartışıyor ve modernizm sonrası düşüncelerin zayıflığına gönderme yapıyor.İçindekiler‘Aydınlanma’ konulu makaleda İngiliz, Fransız, İspanyol, Alman ve Rus aydınlanması üzerinde duruluyor ve Aydınlanmanın anlam ve önemi tartılışıyor. ‘Doğal Hak (veya Doğa hakkı)’ bölümünde, İlkçağın doğal hak kuramı, Hristiyanlık doğal hak kuramı, 17. ve 18. Yüzyılın doğal hak anlayışı ile 19. ve 20. Yüzyılın doğal hak kuramları kısaca anlatılıyor.Sonraki makaleler, Toplum sözleşmesi, Birey, Akıl, İnsan hakları, Deizm ve Jansencilik.103 sayfa, www.yenihayatkutuphanesi.com (0212- 24398 21
False