GeriGündem Belge, mason olmadığına dair bir açıklamaydı
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Belge, mason olmadığına dair bir açıklamaydı

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı Kaya Paşakay, Süleyman Demirel’e, ‘Mason olmadığına dair belge’ verilmesi konusuyla ilgili, ‘Spekülatif bir olaydır. Bir kişi, bir kardeşinin mason olduğunu bir başkasına açıklayamaz. Demirel’inki ise mason olmadığına dair bir açıklamadır ve olaydaki nüans budur’ dedi.

Demirel siyasete atılırken, mason olduğu halde kendisine mason değildir diye belge verildi. Bugün ne düşünüyorsunuz? Yaptıkları doğru muydu?

(Büyük Üstad Kaya Paşakay anlatıyor)

Bu olay çeşitli yönlere çekilebilen, spekülatif bir olaydır. O vesikanın, o şartlar altında verilmesine dair herhangi bir kanaat sarf etmek son derece zor. Burada yoruma girmek istemiyorum. Başta belirtmiştik, kişi kendi masonluğunu isterse açıklayabilir; ancak bir kardeşin mason olduğunu üçüncü bir şahsa açıklayamaz. Demirel’inki ise mason olmadığına dair bir açıklamadır ve olaydaki nüans budur.

ATATÜRK MASON MUYDU?

Atatürk’ün masonlukla ilgisi var mıydı?

Buna dair elimizde kesin bilgiler yok; ama kendi söylevlerini ve ilkelerini düşünecek olursak, ortaya koyduğu tüm bu prensiplerin özünde, masonik ilkelerle bire bir örtüşen, destekleyen ve tavsiye eden ifadeler görüyoruz. Ama Atatürk zamanında Büyük Locamıza çok yakın davranmıştır, faaliyetlerini teşvik etmiştir. Yakın çevresi de, o zamanki meclis başkanımız, kendi doktoru, başbakanımız Şükrü Kaya, vekillerin çoğu hepsi masondurlar.

Toplantı kaç kişiyle yapılıyor?

30 ila 100 kardeşten müteşekkil olarak yapılıyor. 100 üyeyi geçen localar yeni bir oluşuma yöneliyorlar. Asgari yine 30 üyeyle beraber yeni bir loca kuruyorlar.

Singapur’daki kürsüde 9 ayrı dini kitap var

Kürsünün üzerinde, Evrenin Ulu Mimarı’nı temsil ettiğine inanılan kitap bulundurulur. Hıristiyan ülkelerde, yemin kürsüsünün üzerinde tek ciltte Eski ve Yeni Ahit, Müslümanların da bulunduğu localarda ilaveten Kuran bulunur. Budizm ve Hinduizm ile onlara bağlı çeşitli mezheplerin bulunduğu Hindistan ve Doğu Asya’da kitap sayısı çoğalır. Örneğin, Singapur’da bu sayı 9’a kadar çıkabilir.

Kutsal kitaplara neden bu kadar saygı gösterilir? Aday hangi kitabın üzerinde yemin eder?

Kitap, gönye ve pergel ile birlikte locanın 3 büyük nurunu oluşturur. Türkiye Büyük Locası’na bağlı localarda Eski Ahit, Yeni Ahit ve Kuran olmak üzere üç kutsal kitap kürsünün üzerinde, herhangi bir yerlerinden açık dururlar. Aday sağ elini kitap üzerine, sol elini de kalbinin üzerine koyarak yemin eder. Hangi kitaba el bastığı önemsizdir. Zaten gözleri bağlı olduğundan, hangisi üzerine yemin ettiğini göremez.

Bu semboller ahlak ve erdemi simgeler

Gönye, pergel, tesviye, şakul, göz, güneş, ay, beş ve altı köşeli yıldız, J ve B harfleri gibi semboller neyi ifade eder?

Yukarıdakilerin dışında yazı kalemi, taşçı kalemi, ham taş, küp taş, önlük, beyaz eldiven, kurukafa, ayna, ekmek, tuz, yağ, şarap, nar, akasya dalı, zeytin dalı, defne dalı, zambak, gül, kareli döşeme, gök kubbesi, yer küresi, kılıç, Dorik, İonik ve Korintiyen sütunlar, arı kovanı gibi semboller de vardır. Bunlar muhtelif gerçekleri, ahlak kaidelerini ve erdemleri simgeler.

Semboller Süleyman Mabedi’nden alınmadır

Altı köşeli yıldız, J ve B harfleri, Melik Süleyman ve mabedi, Tanrı’nın gizli adının Tevrat’ta yer aldığı gibi İbrani harflerle yazılmış olması... Neden İbrani semboller kullanıyorsunuz? İslam ülkesinde yaşamanıza rağmen neden İslami sembolleri tercih etmiyorsunuz?

Masonluk, ülkeden ülkeye uygulama farklılıklarına rağmen, hep aynı sembolleri kullanır. Aksi takdirde bu masonluk değil, başka bir şey olurdu. Tek Tanrı’ya ibadet eden İbranilerin kralı Melik Süleyman, ilk defa, tek Tanrı’ya bir mabet inşa etti. Bunu göz önünde bulunduran Ortaçağ’ın katedral inşaatçıları ‘operatif masonlar’, Tanrı’ya ithaf edilen gotik kiliseler inşa ediyorlardı ve efsanevi model olarak, tüm sembolleriyle Süleyman Mabedi’ni kabullendiler. Bu semboller bu efsaneden dolayıdır, ayrıca operatif masonların istisnasız Hıristiyan olduklarını, inşaat sahiplerinin kilise olduğunu ve Yahudileri hiç sevmediklerini de unutmamak gerekir.

BİTTİ

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False