Bekçilik sözlü mülakat sonuçları bu ay açıklanacak mı? Bekçilik sonuçlarında son durum..

Güncelleme Tarihi:

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları bu ay açıklanacak mı Bekçilik sonuçlarında son durum..
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2019 11:57

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları sınava giren adaylar tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılacak duyuru ile bekçilik sonuçları açıklanacak. Peki bekçilik mülakat sonuçlarında son durum nedir?

Haberin Devamı

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için vatandaşların beklentisi sürüyor. Binlerce kişinin gündeminde yer alan bekçilik sözlü mülakat sonuçları, Polis Akademisi (PA) internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Bekçilik sonuçları için meraklı bekleyişini sürdüren adaylar, kurumun resmi internet sitesinde gördüğü gelişme üzerine heyecanlı bir sürecin içerisine girdi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için anlık olarak takiplerini sürdüren adaylar, site üzerinde gördükleri gelişme sonrasında heyecanlı bir bekleyiş içerisine girdi. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında yeni gelişmeler ve bazı bilgiler

Haberin Devamı

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN SON GELİŞMELER

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için Polis Akademisi'nin resmi internet sitesini takip eden adaylar, kurumun değerlendirme sonuçlarını ne zaman açıklayacağı anı bekliyor.

Genel olarak değerlendirme süreci hakkında son günlerde herhangi bir duyuru yapmayan Polis Akademisi Başkanlığı'nın 2019 PMYO 2. Yedek Planlaması sonuçları için detayları açıklaması, bekçilik değerlendirme sürecinde de sona yaklaşıldığı ve yakın zamanda açıklanabileceği beklentisini oluşturdu.

Bekçilerin pek çok görevi bulunmaktadır. Bunlardan birisi ise mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamaktır. İşte, o kapsamda bekçilerin görevleri hakkında bazı bilgiler

1. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibariyle yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,

2. Yollarda dolaşan kimsesizleri, engellileri, acizleri ve çocukları bizzat yerlerine veya veli veya vasilerine teslim edilmek üzere en yakın kolluk kuruluşuna götürmek,

3. Bir semt, yer, yol, sokak veya şahıs sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,

4. Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele haller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirmek,

Haberin Devamı

5. Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine derhal bilgi vermek, görevli ekipler gelinceye kadar yerinde ve gerekli önleyici tedbirleri almak,

6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan kaldırmakla beraber belediyeyi
haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı takdirde itlaf etmek,
7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,

8. Elektrik, su, havagazı, kanalizasyon gibi amme tesislerinde vakı arızaları, sokaklara süprüntü atanları, pis su dökenleri, inşaat ve tamirat yapanları, en yakın kolluk kuruluşuna bildirmek,
Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar.

Haberin Devamı

Çalışma süreleri ve fazla mesai ücreti hakkındaki genel hükümler saklı kalmak şartiyle çarşı ve mahalle bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar vazife görürler. Güvenlik veya kamu düzeni bakımından gecikmede sakınca bulunan fevkalade hallerde vali ve kaymakamın vereceği emirlerle gündüz de çalıştırılabilir. Bunun dışında her ne suretle olursa olsun, gündüz çalıştırılamazlar.

Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri,
1. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak,

2. Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak,

Haberin Devamı

3. Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk
kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,

4. Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak. (Bekçiler bu benddeki görevlerinin ifasında halkın yardımından da faydalanabilirler.)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı haberlere yansıyan İzmir’de 9 Mayıs 2018’de olay ve 35’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen kararla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği’nin 16’ıncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur denildi.

Haberin Devamı

İzmir ilinde 09/05/2018 tarihinde meydana gelen ve basında, Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri ile ilgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğinin 16. maddesindeki "Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar" hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur."

BAKMADAN GEÇME!