GeriGündem Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat sonucu nasıl sorgulanır?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat sonucu nasıl sorgulanır?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat sonucu nasıl sorgulanır?

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı kapsamında 26 Eylül tarihinde mülakata dahil olan bekçi adaylarının sözlü sınav sonuçlarına yönelik araştırmaları devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayı bekleyen bekçi adayları bir yandan da bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının nasıl sorgulanacağını öğrenmek istiyor. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözlü mülakat sonucu nasıl sorgulanır?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sözlü mülakata giren adaylar tarafından merakla takip edilirken, gözler konu hakkında gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Peki Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Eylül tarihinde sözlü mülakat tarihleri yayımlanan ve belirlenen süreç dahilinde sözlü sınavlara dahil olan bekçi adayları, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için internet üzerinden sorgulamalarına başladı. 

Bekçi olmak isteyen vatandaşlar bekçi alım şartlarının ne olduğunu ve başvuru şartlarında hangi maddelerin bulunduğunu merak ediyorlar. Peki Bekçi alım şartları nedir? İşte bekçilik başvuru şartları ve detaylar

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuç açıklaması yapıldığında detaylar haberimizde olacak.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988
tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya
yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci
maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya
uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,
toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

SONUÇLAR AÇIKLANDIĞINDA BU ADRESTEN SORGULANACAK

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a. Sınav başvuru dilekçesi,
b. T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü
belgesi, pasaport),
c. Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar
için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)
d. Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e. Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
f. Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin
bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,

g. Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü
belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,
h. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i. Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
j. Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
k. Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile
birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu,
askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı
adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini
tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak
zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet
ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan
edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia
edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak
kazanacaklardır.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ
1. Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün
içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden
geçirilecektir.
2. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
3. Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi
Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı
“Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.
4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak
kazanacaktır.

YAZILI SINAV
1. Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek,
her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100)
puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
2. Yazılı sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel
Kültür” konularından oluşacaktır.
3. Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine
başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve
bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek
ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.
4. Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.
5. Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis
Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
2. Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut
durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek
üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar
tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda
altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız
adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve
başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.
3. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları
ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla
belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr)
duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV
1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet
adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav
komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir
kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre
verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da
yöneltilebilecektir.
3. Adaylar;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100)
tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False