BDDK ve Merkez Bankası kart denetiminde birlikte hareket edecek

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu (BDDK) ve Merkez Bankası, banka kartları ve kredi kartları kanunu kapsamındaki kuruluşların denetim ve gözetimini birlikte yürütecek

BDDK'nın Yapacağı Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Banka kartları ve kredi kartları kanunu kapsamında denetim ve gözetimi yapılacak kuruluşlar, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygunluğunun gözetim ve denetimi Kurumun Denetim Daire Başkanlıkları tarafından yerine getirilecek.

Kartlı sistem kuran, çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarla, bu kuruluşların kendi aralarındaki bilgi ve belge alışverişiyle takas ve mahsup işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla kurulacak şirketlerin, gözetim ve denetim yetkisi, BDDK'nın gerekli görmesi halinde, Merkez Bankası ile birlikte kullanılabilecek
Haberle ilgili daha fazlası: