Barolara yeni seçim sistemi

Barolara yeni seçim sistemi

Ankara Barosu’nun tartışma yaratan açıklamasının yankıları sürerken hükümet, baroların seçimleri, yönetim kurulu yapıları ve baroların Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu’na delege seçimi sisteminde değişikliğe gidiyor.

Haberin Devamı

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında baroların seçim sistemine ilişkin kanun taslağı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, Meclis’in açılması ile birlikte ilk olarak bu konunun gündeme getirilmesini istedi.

TEMSİL ORANLARI AZALIYOR

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören taslağa göre, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na delege seçimi sisteminde değişiklik yapılacak ve nispi seçim sistemine gidilecek.

Avukat sayısı yüzbirden ikiyüzelliye kadar olan barolarda sekiz, ikiyüzellibirden bine kadar olan barolarda on, binbirden beşbine kadar olan barolarda oniki, beşbinbirden yirmibine kadar olan barolarda onaltı, yirmibinbirden fazla olan barolarda ise yirmi asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye bulundurulacak.

TBB Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçecekleri üçer delege ile kurulacak. Avukat sayıları yüksek olan Ankara, İstanbul, İzmir gibi baroların genel kuruldaki temsil oranı da azaltılmış olacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası: