Bakanlıktan imzacı akademisyen kararı... 'Stajyer bile olamaz'

Güncelleme Tarihi:

Bakanlıktan imzacı akademisyen kararı... Stajyer bile olamaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2018 09:32

Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) KHK ile ihraç edilen 'imzacı akademisyen' Dr. Cenk Yiğiter’i mesleğe kabul ederek, avukatlık stajı yapmasına izin veren kararının iptali için dava açtı. Bakanlık, KHK ile ihraç edilen bir kişinin avukat olarak kabul edilmesinin mesleğin itibarını zedeleyeceğini savundu.

Haberin Devamı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Dr. Cenk Yiğiter, “Bu suça ortak olmayacağız” isimli metni imzaladığı gerekçesiyle, 679 sayılı KHK ile 6 Ocak 2017’de meslekten ihraç edildi.

Bakanlıktan imzacı akademisyen kararı... Stajyer bile olamaz

Yiğiter, ihraç edildikten sonra avukat olmak için Ankara Barosuna başvurdu. Ankara Barosu da Yiğiter’in staj listesine yazılmasına karar verdi. Ankara Barosu’nun kararına savcılık itiraz etti.

BAKANLIK DAVA AÇTI

İtiraz üzerine dosya TBB gündemine geldi. TBB “avukatlığın kamu görevi olmadığı ve istihdam olarak nitelendirilmeyeceği” gerekçesiyle savcılığın itirazın reddederek, Ankara Barosu’nun verdiği kararı onayladı. Adalet Bakanlığı ise TBB’ye verdiği kararını gözden geçirmesini istedi. TBB kararında ısrarcı olunca Adalet Bakanlığı, yürürlüğün durdurulması ve iptali için idare mahkemesine dava açtı. Bakanlığın geçen hafta taraflara iletilen dava dilekçesinde, özetle şöyle denildi :

KAMUYA DÖNEMEZLER

“679 sayılı KHK kapsamında meslekten veya kamu görevinden ihraç edilenlerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilmeyeceğine ilişkin olarak alınan tedbirin, avukatlık mesleğinin önem ve özelliği, kamu hizmeti niteliği ve avukatın hak ve yetkileri ile işlevsel olarak kamu görevi ifa ettiği hususları göz ardı edilerek, bir daha kamu hizmetinde çalışmamak yerine dar yorumlanmak suretiyle idare hukuku esaslarına göre kamu görevlisi olarak çalışamamak şeklinde değerlendirilmesi KHK amacıyla bağdaşmadığı gibi terörle mücadeleyi sekteye uğratacağı da kuşkusuzdur.

MESLEĞİN İTİBARI ZEDELENİR

Ayrıca, söz konusu KHK kapsamında alınan tedbirin sadece idare hukku esaslarına göre kamu görevlisi olarak çalışanlarla sınırlı tutulması memur ve hakim olma niteliğini kaybedenlerin avukat olması sonucunu doğurduğu gibi hukuk devletinin işlerliğinin sağlanması bakımından yaşamsal bir önem ve değere sahip, yargının kurucu unsurlarından olan avukatlık mesleğinin itibarını da zedeleyecektir.

AVUKAT OLAMAZ

Bu itibarla 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kamu görevinden çıkarılan adı geçenin kamu hizmeti niteliğindeki avukatlık mesleğini icra edemeyeceğinden staj listesine yazılmasının da mümkün bulunmadığı nazara alındığı staj listesine yazılmasına karar verilmesi yerinde görülmemiştir. Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun kararında ısrar edilmesinde hukuki isabet bulunmadığı düşünülmektedir.”

 

Haberin Devamı
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

BAKMADAN GEÇME!