GeriGündem Bakanlar Kurulu'nda idam brifingi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Bakanlar Kurulu'nda idam brifingi

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında, aralarında Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yer Alan İdam Cezalarının Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı’nın da bulunduğu 5 tasarı hakkında bilgi verdi.

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yılmaz Karakoyunlu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun, karayolu taşımacılığının denizyolu taşımacılığına kaydırılmasıyla ilgili olarak, deniz ulaşım sorunları ve çözüm yolları konusunda Bakanlar Kurulu’na bürokratlarıyla birlikte brifing sunduğunu söyleyen Karakoyunlu, toplantının ikinci gündem maddesi olarak, Adalet Bakanı Türk’ün 5 yasa tasarısı hakkında kurula bilgi verdiğini kaydetti.

Karakoyunlu’nun verdiği bilgiye göre, Türk’ün, hakkında bilgi verdiği kanun tasarıları şunlar:

 TCK ile Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Yer Alan İdam Cezalarının Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı,

 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda DeğişiklikYapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı,

 TCK’ya Bazı Maddeler Eklenmesine ve Çıkar Amaçlı Suç ÖrgütleriyleMücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı,

 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile İcra ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı,

 Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. 

DENİZCİLİĞİN SORUNLARI

Karakoyunlu’nun verdiği bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, karayolu taşımacılığının deniz yolu taşımacılığına kaydırılmasıyla ilgili deniz ulaşım sorunları ve çözüm yolları konusunda brifing verdi.

Bakanlar Kurulu, Turizm Bakanı Mustafa Taşar’ın turizm sezonunun yaklaşması dolayısıyla turistlere kolaylık sağlanması için her ilçede en az bir Ziraat ya da Halk Bankası şubesi bulunması talebini kabul etti.

Hükümet Sözcüsü Karakoyunlu, toplantıda ilk olarak Denizcilik Müsteşarlığı’ndan Sorumlu Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu’nun, karayolu taşımacılığının deniz yolu taşımacılığına kaydırılmasıyla ilgili, deniz ulaşım sorunları ve çözüm yolları konusunda bürokratlarıyla birlikte kurula brifing sunduğunu bildirdi.

Karakoyunlu, Mirzaoğlu’nun, deniz taşımacılığının ortalama 22 yaşındaki gemilerden oluştuğunu, buna karşılık dünyadaki gemilerin ortalama yaşının 17 olduğunu ifade ettiğini ve Türkiye’nin bu yaşlı filoya sahip olmasının, ciddi sorunlar meydana getirdiğine işaret ettiğini söyledi.

ECEVİT: ‘‘DENİZCİLİĞİN İHMALİ KABUL EDİLEMEZ’’

Karakoyunlu’nun verdiği bilgiye göre, Başbakan Bülent Ecevit, toplantıda, Türk denizciliğinin bu kadar geniş ölçüde ihmal edilmesinin kabul edilemeyeceğini ve en kısa sürede bu soruna müdahalede bulunulması gerektiğini ifade etti.

Ecevit, Denizcilik Müsteşarlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) bir arada çalışarak en kısa zamanda denizcilik sorunlarının çözümüne yönelik öneriler getirmelerini istedi.

Başbakan Ecevit, ayrıca bu konuda yapılması gereken hazırlık çalışmaları paralelinde, kanunla değişiklik yapmak veya tanzim etmek için talimat verdi.Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz ise 1980’li yıllarda yaklaşık 3 milyon DW ton olan deniz filosunun, bugün 10 milyon DW tonun üzerinde olduğunu bildirdi.

1980’lı yıllarda yapılan Denizciliğin Teşviki Hakkındaki esasların1990 yılından sonra kaldırılmasının menfi sonuçları olarak, bugün deniz ve ulaşım sorunlarının ortaya çıktığını kaydeden Yılmaz, denizciliğin ulaştırma sorunlarının bir an önce giderilmesi amacıyla yeni bir teşvik sisteminin uygulamaya konulması gerektiğine işaret etti.

Yılmaz, bunlar içerisinde en önemlisinin ucuz yakıt temin edilerek deniz ulaşımının özendirilmesi olduğunu belirterek, Türkiye’de, Avrupa Birliği ülkelerinin denizcilik sektörüne sağladığı destekler ölçeğinde destek ve kredi sağlanmasını, kredilerle ilgili imkanların genişletilmesi konusundaki görüşleri aktardı.

Mesut Yılmaz, buna bağlı olarak gemi inşa sanayiinde yüzde 85 civarında bir atıl kapasitenin bulunduğuna dikkati çekerek, bu sorunların giderilmesine ilişkin Denizcilik Müsteşarlığı ve DPT’nin yeni teşvik önerileri getirmelerini talep etti.

Öte yandan, Denizcilik sektörüyle ilgili görüşlerini belirten diğer bakanlar da sektörün, Türk endüstrisi için çok önemli olduğunu ve bir an önce bu konunun çözüme ulaşması gerektiğini bildirdiler.

HER İLÇEYE BANKA ŞUBESİ

Toplantıda, gündem dışı söz alan Turizm Bakanı Mustafa Taşar, turizm sezonunun yaklaştığını ve bu nedenle turistlere kolaylık sağlanması için çok önemli önlemler alındığını kaydetti.

Bu önlemlerin, hemen uygulamaya konulacağını dile getiren Taşar, özellikle her ilçede en az bir banka şubesi bulunması gerektiğine değindi.

Bakanlar Kurulu, Taşar’ın önerisi üzerine, her ilçede en az bir Ziraat veya Halk Bankası şubesi bulunmasını benimsedi. Ecevit, bu konuda gerekli talimatları verdi. 

TÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI

Karakoyunlu, toplantıda, Adalet Bakanı Türk’ün 5 ayrı kanun tasarısı taslağı ile ilgili bilgi verdiğini de kaydetti.

Bu tasarı taslaklarının kurulda imzaya açılmak üzere, Başbakanlık Kanunlar Dairesi Başkanlığı’na gönderildiğini ifade eden Karakoyunlu, tasarılarla ilgili kurul üyelerine bilgi notu dağıtıldığını söyledi.

Tasarılardan ilkinin Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda değişiklik yapılarak adli tıbbın daha etkili hale getirilmesiyle ilgili olduğunu belirten Karakoyunlu, ‘‘Sayın Bakan, Türkiye’de 25 il ve ilçede, büyük ilçelerde ve büyük illerde 25 adet Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’nın teşkil edilmesinin düşünüldüğünü ifade etti’’ dedi.

Karakoyunlu, şöyle devam etti: 

‘‘Ayrıca adli tıbbın istenildiği zaman kendisinin tıp ihtisası verebileceği konusunda Danıştay’da dava daireleri tarafından verilmiş olan içtihat kararına dayalı olarak Müteşebbislik Kanunu’nda tertip ettiklerini ifade ettiler. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı’nın elinde bulunan kriminal laboratuvarları düzeyinde AdliTıp Kurumu’nun da laboratuvarlara kavuşturulması gerektiğini ifade etti. 

Sekizinci 5. yıllık kalkınma planında Adli Tıp Kurumu’nun yeni baştan ele alınması son teknolojilerle donatılması ve Türkiye’de resmi, nihai ve kanuni bilirkişi müessesesi olması nedeniyle adli tıp çalışmalarının özendirilmesi ve güçlendirilmesi ilkesi ele alındı.’’

VADELİ OLARAK ÇEK TANZİM EDİLECEK

Karakoyunlu, Türk’ün ikinci olarak, çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunması hakkında İcra İflas Kanunu’ndadeğişiklik yapılması ile ilgili düzenlemeye ilişkin bilgi verdiğini belirtti.

Bakan Türk’ün, çeklerin bir ödeme vasıtası olduğunu, ancak ekonominin zor şartları içinde bunun bir nevi kredi aracı gibi kullanıldığını, dolayısıyla çeklerde önemli ölçüde hapis cezalarının uygulandığını ifade ettiğini anlatan Karakoyunlu, dünyanın hiçbir ülkesinde çekin vadesinde ödenmemiş olmasından ötürü hapis cezalarının söz konusu olmadığını söyledi.

Karakoyunlu, buna karşılık yeni bir düzenleme getirildiğini, buna göre vadeli olarak çek tanzim edilmesinin mümkün görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:     

‘‘Vadeli çekin, tanzim edildiği vadeden önce bankaya ödenmesi için ibraz edilmesi halinde karşılıksız çıkması herhangi bir cezayı getirmeyecek şeklinde düzenleme yapılmaktadır. Ancak bunun Anayasa’nın 38. maddesindeki uyum yasaları paralelinde ele alınmış olması bir an evvel bu olaylara müdahale edilmesi ve sıkıntıların giderilmesi gibi bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Buna karşılık, herhangi bir şekilde karşılıksız çekin keşide edilmesinde bu hiçbir cezaya tabii tutulmayacaktır anlamı çıkmamalıdır. Yani, getirilen düzenlemeyle ceza 50 milyar liraya kadar kısmi bir ceza bedeli olarak, karşılıksız çek çıkması halinde ödemesi öngörülüyor. Bu 50 milyar liralık cezanın ödenmemesi halinde bu defa da hapis cezası söz konusudur. Bu da çek bedelinin yüzde 10’u ile yüzde 70’i arasında şartlara göre değişen bir ceza olarak ortaya çıkıyor.’’

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİ KANUNU’NA 2 MADDE

Karakoyunlu, örgütlü suçlar ve çıkar amaçlı suç örgütleriyle ilgili kanunda düzenleme yapılması suretiyle yeni getirilen iki ceza maddesinin zaman zaman basın yayın organlarında yer aldığını ifade ederek, Türkiye’yi transit olarak kullanan göçmen kaçakçılığı olaylarının gündeme geldiğini kaydetti.

TCK’da buna doğrudan doğruya temas eden herhangi bir ceza, faaliyet ve miktarını belirleyen madde bulunmadığını belirten Karakoyunlu, ancak bazı karinelerle bu suçun üzerine gidilebildiğini dile getirdi. Karakoyunlu, şöyle devam etti:  

‘‘Dolayısıyla TCK’nın Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Kanunu’na 2 maddeyi ilave ediyoruz. Bunlardan bir tanesi göçmen kaçakçılığı, diğeri ise fuhuş amaçlı, kadın ve çocuk kaçakçılığıyla ilgili olarak yeni cezalar getiriliyor.

Dördüncü olarak getirilen, kaçakçılığın men ve takibi hakkında mahkemeler hangi durumlarda ölüm cezasının verileceğine dair bir tereddüt geçirmekteydiler. Anayasa’nın 38. maddesindeki değişikliğe bağlı olarak, yapılan uyum yasaları çalışmaları sırasında, idam cezaları, bildiğiniz gibi, sadece savaş, çok yönlü savaş tehdidi ve terör suçları dışında ölüm cezası verilmesini kaldırmış durumdaydı. Dolayısıyla, ölüm cezalarıyla ilgili olarak, müebbet hapse çevrilmesine ilişkin yeni düzenlemeler geliyor.’’

ŞARTLA SALIVERME TASARISI’NDA YENİ DÜZENLEME

Devlet Bakanı Karakoyunlu, Anayasa Mahkemesi’nin Şartla Salıverme Yasası’nın bazı maddelerini iptal ettiğini anımsatarak, Bakan Türk’ün bu konuyla ilgili de getirilmesi öngörülen düzenleme hakkındakurula bilgi verdiğini ifade etti. Bu kanun için verilen 6 aylık düzeltme sürecinin Nisan ayı itibariyle dolacağını belirten Karakoyunlu, şöyle konuştu:

‘‘Burada yeni bazı düzenlemeler Anayasa’da yapılıyor, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümlerle ilgili... Bunların içerisinde en önemli madde, 10 yıllık ceza indiriminin de hükmedilen cezadan mı indirileceği, yoksa, infaz yasası gereği çekmek zorunda olduğu süreden mi indirileceği konusuydu. Bu konuda, mahkemelerde beliren tereddütler paralelinde konu Anayasa Mahkemesi’ne intikal ettirilmişti. Anayasa Mahkemesi’nin, bu konudaki iptalleri üzerine, şimdi yeni bir düzenleme yapılıyor. Yani yapılan düzenleme, (İnfaz Yasası’na göre çekmek zorunda olduğu süreden indirilecektir) şeklinde bir düzenlemeye gidiliyor.’’

Devlet Bakanı Karakoyunlu, toplantıda ayrıca, İstanbul’da dün LPG’den dolayı meydana gelen patlamayla ilgili olarak, ilgili bakanların görüşlerini bildirdiklerini söyledi. Karakoyunlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdulkadir Akcan’ın Bayındırlık İl Müdürlüğü’nden hasarlı binalarla ilgili olarak aldığı bilgiyi aktardığını sözlerine ekledi.

SORULAR

Karakoyunlu, daha sonra, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce alınan bir karara göre, yıl sonuna kadar 800 Ziraat ve Halk Bankası şubesinin kapatılmasının öngörüldüğünü anımsatarak, her ilçede bir Ziraat Bankası veya Halk Bankası bulunması kararının çelişki yaratıp yaratmadığını soran gazeteciye Karakoyunlu, ‘‘Bu konuyla ilgili olarak, kapatılacak yerlerden bazıları söylediğim kapsamın dışında olanlardır. Her ilçede bir tane Ziraat Bankası veya bir Halk Bankası’nın bulundurulması, Bakanlar Kurulu tarafından benimsendi’’ karşılığını verdi.

İdam cezasıyla ilgili kararnameye MHP’li bakanların itiraz edip etmediklerinin sorulması üzerine Karakoyunlu, hiç kimsenin, bu kanunla ilgili olarak itirazlarının olmadığını söyledi.

Karakoyunlu, bir başka soruyu yanıtlarken de, Afet Kararnamesi’nin imzaya açıldığını bildirdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False