Azınlık vakıfları mal edinebilecek

Güncelleme Tarihi:

Azınlık vakıfları mal edinebilecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2008 00:00

MHP’nin tepkisi nedeniyle büyük tartışmalara neden olan Vakıflar Yasası dün Meclis’ten geçti. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in daha önce veto ettiği yasa ile azınlık vakıflarına mal edinebilme olanağı sağlanırken, vakıflara da şirket ve yurtdışında şube kurma izni getirildi. AB’nin de istediği yasanın kabul edildiği dünkü görüşmelerinde, MHP Lideri Devlet Bahçeli de hazır bulundu.

Haberin Devamı

Yasa ile getirilen yenilikler şöyle:

Vakıflar; gelir sağlamak amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bilgi vermek koşuluyla iktisadi işletme ve şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere de ortak olabilecek.

Vakıflar, vakıf senedinde yer almak kaydıyla amaç ve faaliyetleri doğrultusunda uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilecek, yurtdışında şube ve temsilcilik açabilecek. Vakıflar yurtdışında üst kuruluş da kurabilecek.

Vakıflar; yurtiçi ve yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım alabilecek, nakdi bağış ve yardımda bulunabilecek.

Yabancılar Türkiye’de hukuki ve fiili mütekabiliyet esasına göre yeni vakıf kurabilecekler.

Vakıflar mal edinebilecekler ve malları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilecekler. (Lozan Anlaşması göz önünde tutulmadan cemaat vakıflarına güç elde edecekleri biçimde yeni haklar verilmesi gerekçesiyle veto edilmişti)

Haberin Devamı

Vakıfların vakfiyelerindeki şartların yerine getirilmesine fiilen veya hukuken imkan kalmaması halinde, vakfedenin iradesine aykırı olmamak kaydıyla, hayır şartlarındaki parasal değerleri güncel vakıf gelirlerine uyarlamaya Vakıf Meclisi yetkili olacak. (Vakıflara güç elde edecekleri haklar verildiği için veto edilmişti)

Cemaat vakıflarına ait kısmen veya tamamen hayrat olarak kullanılmayan taşınmazlar vakıf yönetiminin talebi halinde Meclis kararıyla cemaate ait başka bir vakfa tahsis edilebilecek veya vakfın akarına dönüştürülebilecek.

1936 Beyannamesi’ndeki ve halen bu vakıfların tasarrufunda bulunan Aziz Paul, Aziz Pier gibi "namı mevhum" ve Hz. İsa, Hz. Meryem gibi "namı müstear" adına kayıtlı mallar, cemaat vakıfları adına kaydedilebilecek. Böylece, AHİM’de açılan davaların önüne geçilmesi amaçlandı.

KUŞKU OLMASIN

Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, teşekkür konuşmasında vakıfların yeni evreye girdiğini söyledi. Türkiye’de kimsenin kuşku ve şüphesi olmaması gereğine işaret eden Yazıcı, "Türkiye’de her konuda duyarlı Cumhuriyet hükümeti vardır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun  genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, Vakıflar Kanunu’nun TBMM’de kabul  edilmesinin "memnuniyet verici bir adım" olduğunu belirtti. Rehn açıklamasında, "Türkiye’nin hak ve özgürlüklere güvencede ilerleme  testi uygulama olacaktır" görüşüne yer verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!