Ayrımcılıktan ceza

Ayrımcılıktan ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir apartman toplantısında ‘ailesi olmayan öğrenci ve bekâra ev verilmeyeceği’ yönünde karar aldırtan apartman yöneticisine ayrımcılık yasağını ihlalden idari para cezası verdi.

Haberin Devamı

BAŞSAVCILIK İLETTİ

Şikâyetçi vatandaş, Eskişehir’de bir apartmanın yöneticisinin apartman toplantısında “ailesi olmayan öğrenci ve bekâra ev verilmeyeceği” yönünde karar aldığını belirterek, bu durumun ayrımcılık yasağı ihlali olduğunu öne sürdü. TİHEK, şikâyetçinin başvurusunun Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iletilmesi üzerine konuyu incelemeye aldı. TİHEK, yapılan incelemelerin ardından geçtiğimiz günlerde kararını açıkladı. Tarafları dinleyen TİHEK’in kararına göre, yönetici, apartman toplantısında söz konusu kararın alınma sebebi olarak şikayetçiye ait dairenin büro olarak işletilmesi için ne iş yapacağı belli olmayan, ilgili yerlerden izin alınmamış kişilerce kiralanmış olmasını iddia etti. Alınan bu kararın hiçbir zaman uygulanmadığı, başka bir kişinin 10 yılı aşkın süredir tek başına ikamet ettiğini öne sürdü.

Haberin Devamı

GÜRÜLTÜ YAPIYORLARMIŞ

Şikâyetçi ise apartman yönetimi kararıyla 2014 yılından bu yana evini bekâra ve öğrenciye kiralamaması hususunda fiilen uygulanan baskının resmiyete döküldüğü, sözlü ve yazılı olarak muhatap tarafı uyardığı, öte yandan evinin çevrede öğrenciye ve bekara kiralanamayacağı biçiminde olumsuz tanıtıldığı, resmi kayıtlara göre Eskişehir ilinde 60 bin öğrenci bulunduğu, söz konusu apartman yönetimi kararıyla ilişkili muhtemel mağdur sayısının oldukça yüksek olduğu iddia edildi. Apartman yöneticisi yazılı görüşünde ise “Apartmanda daha önce yaşayan öğrencilerin aidatı ödememeleri, aşırı gürültü çıkarmaları gibi nedenlerle bu öğrencilere yönelik çok fazla şikayetin olduğu, bu gibi nedenlerle böyle bir karar alındığı ancak mezkur apartman toplantısı kararının bağlayıcı bir karar olmadığı, sadece dilek, temenni veya tavsiye niteliğinde olduğu, 2016-2017 yılları arasında şikâyetçinin evinde inşaat işçisi olduklarını bildikleri kişilerin kaldığı, bunlara yönelik herhangi bir engellemede bulunmadıkları iddia edilmiştir” ifadesini kullandı.

AİHM’Yİ HATIRLATTI

TİHEK kararında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki “ayrımcılık yasağını” hatırlatılarak “Sözleşme tarafından tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanmada, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer görüş, etnik veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum veya diğer statülerin herhangi birinden kaynaklı olarak ayrımcılığın yapılamayacağı belirtilmektedir” denildi. TİHEK kararında özetle şu ifadelere yer verildi:

Haberin Devamı

1000 TÜRK LİRASI

“Apartman karar defterinden net olarak anlaşılan bu kararın 6701 Sayılı Kanuna açıkça aykırılık teşkil ettiği değerlendirmesiyle, muhataba para cezası uygulanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan mevzuat ve gerekçeler çerçevesinde; yönetici tarafından, güvence altına alınan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine, yönetici hakkında bin Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulanmasına, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yoluna başvurulabileceğine oyçokluğuyla karar verilmiştir.”

Haberle ilgili daha fazlası: