AYM’den lokal kapatma kriteri

Güncelleme Tarihi:

AYM’den lokal kapatma kriteri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2022 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM), Dernekler Kanunu’nun, alkollü-alkolsüz dernek lokali açılmasını mülki idare iznine bağlayan “Derneklerin izinle kurabileceği tesisler” başlıklı 26. maddesinin ikinci cümlesindeki “…işletilmesi ve kapatılmasına…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Haberin Devamı

İptal kararı dün Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. İptal kararı ışığında bu konuda dokuz ay içinde yasal düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeye göre, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülki idare amirinden izin almalarına bağlı. Mülki idare izni konulu ilk cümle iptal edilmezken, derneklerin tüzüklerinde gösterilen bu amaçları gerçekleştirmek üzere yurt, pansiyon ile üyeleri için alkollü-alkolsüz lokallerin işletilmesine ve kapatılmasına ilişkin esas ve usullerin yönetmelikle düzenleneceği kuralı iptal edildi.

İptal kararında, “Kural, dernek kurma özgürlüğüne ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizmeden ve temel ilkeleri belirlemeden düzenlemenin yönetmeliğe bırakılmasını öngörmesi nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmamaktadır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası: