Yayın durdurma hak ihlali

Güncelleme Tarihi:

Yayın durdurma hak ihlali
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2015 00:00

ANAYASA Mahkemesi, R.V.Y. radyonun izinsiz yayın yaptığı gerekçesiyle Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından (RTÜK) yayınlarına son verilmesinin, ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.

Haberin Devamı

RTÜK’e lisans başvurusu yapıldığına dikkat çeken AYM, radyonun ‘izin almadan yayın yapan’ değil, ‘yayınlarına ara veren’ statüsünde bulunduğuna karar verdi. AYM, radyonun 1994’te ulusal karasal lisans almak için başvurduğunu, 1995’te yayınına başladığını, 2000 - 2002 yılları arasında yayınına ara verdiğini, geçen süreçte idare tarafından frekans tahsisine ilişkin ihalelerin yapılamaması nedeniyle fiilî durumun bu şekilde devam ettiğini bildirdi. AYM, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına oybirliği ile karar verdi.

Kararda, basılıp çoğaltılabilen kitle iletişim araçlarından farklı ve daha etkin bir konumda bulunan radyo ve televizyon yayınlarının, ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda şüphe bulunmadığı belirtilerek, “Başvuruya konu müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığı kanaatine varılarak başvurucunun, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir” denildi.

Haberin Devamı

Yeniden yayın yolu açıldı

R.V.Y. A.Ş adına başvuruyu yapan Metin Kayaçağlayan, şunları söyledi: “RTÜK’ün yayın durdurma kararının müvekkil radyonun ifade özgürlüğünü ihlal ettiği tespit edildi. AYM, yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdiği için radyonun yeniden yayına başlamasının yolunu açmış bulunmaktadır. Karar bağlayıcıdır ve aynı hukuki statüdeki radyo ve televizyonlar için lehe örnektir.”
RTÜK, radyonun 1996’da yayınlarına ara verdiğini ve bu nedenle 1995’teki başvurusunun hükümsüz kaldığını belirterek, yayınlarını durdurmuştu. Radyo işlemin iptali talebiyle Ankara 8. İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme, davayı esastan reddetti. Karar, Danıştay 13. Dairesi’nin kararıyla kesinleşti. Radyonun sahibi AYM’ye başvurdu. AYM,14 Ekim’de radyonun ifade hürriyetinin ihlal edildiğini tespit etti ve yargılamanın yeniden yapılmasına karar verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!