AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı 2. kez iptal etti

AYM, KHK listesiyle kamudan ihracı 2. kez iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), darbe girişiminin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nca (MGK) “Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği ve mensubiyeti bulunduğu gerekçesiyle” liste yapılarak, kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarmayla ilgili ikinci kez iptal kararı verdi.

Haberin Devamı

AYM, düzenlemedeki, üyeliği ve mensubiyeti ibaresini anayasaya aykırı buldu. 22 Eylül 2021 tarihli iptal kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımdan itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek. İptal kararları geriye yürümediği için kararın daha önceki FETÖ ihraç kararlarına etkisi olmayacağı ve geçerliliklerini koruyacağı savunuldu. Hükümetin iptal kararı ışığında yeni düzenleme yaparak, “üyelik” ve “mensubiyet” kavramlarına açıklık getirmesi ve ihraç ile diğer işlemler için kesinleşmiş mahkûmiyet kararı aranması gerekeceği vurgulandı.

Haberle ilgili daha fazlası: