AYM kararı yürürlüğe girdi, güvenlik soruşturması iptal

AYM kararı yürürlüğe girdi, güvenlik soruşturması iptal

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin düzenlemeyi iptal kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. AYM güvenlik kovuşturmasıyla ilgili kanun hükmünü özel hayatın gizliliğine aykırı bulurken hükümet yeni düzenleme yapacak.

Haberin Devamı

CHP’li Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 138 milletvekili, 4045 sayılı kanunun 1. maddesine eklenen 2. fıkrayla yapılan düzenlemenin iptali için AYM’ye başvurmuştu. AYM oybirliğiyle 19 Şubat’ta iptal kararı vermişti. İptal kararının gerekçesinde, Anayasa’nın 20. maddesine göre kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıya işlenebileceği, Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceği vurgulandı:

“Kamu görevinde çalıştırılacak kişiler bakımından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması yönünde düzenlemeler getirilmesi kanun koyucunun takdir yetkisindedir. Ancak bu alanda düzenleme öngören kuralların kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde tedbirler uygulama yetkisi verildiğini açık olarak göstermesi ve kötüye kullanmalara karşı yeterli güvenceleri sağlaması gerekir. Bu nedenle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kişisel veri niteliğindeki bilgilerin alınmasına, kullanılmasına, işlenmesine yönelik temel ilke ve güvencelere kanunda yer verilmeksizin bunların alınmasına ve kullanılmasına izin verilmesi Anayasa’nın 13. ve 20. maddeleriyle bağdaşmamaktadır.”

Hükümetin AYM’nin iptal kriterleri ışığında yeni bir düzenleme yapması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası: