Askerlik kaç ay, ne kadar? İşte askerlik süresi hakkında bilgiler

Güncelleme Tarihi:

Askerlik kaç ay, ne kadar İşte askerlik süresi hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 17:53

Askerlik süresi, pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bir süre önce tüm eğitim seviyelerinde 12 aydan 6 aya düşürülen askerlik hizmeti için yeni bir gelişme olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Diğer taraftan uzman erbaşlar için de askerlik süresi hakkında detaylar da merak ediliyor. Peki, askerlik kaç ay? İşte, Resmi Gazete detayları

Haberin Devamı

Askerlik kaç ay sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediliyor. 2021 Ocak ayında yayımlanan Resmi Gazete kararına göre tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.

Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişiklikle uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş olarak belirlenmesi dikkate alınarak, uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenleniyor.

Haberin Devamı

Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen yaş sınırına kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek.

Teklife göre, komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanacak. Bunlardan, istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilecek.

ASKERLİK KAÇ AY?

2019 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri düzenlenmişti. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili alınan karar yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de askerlik süresiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor;

Haberin Devamı

Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olmak üzere üç döneme ayrılır.

Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamaz.

Askerlik kaç ay, ne kadar İşte askerlik süresi hakkında bilgiler

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir. Ayrıca askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getiriliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!