GeriGündem Artık önüne gelen telefon dinlemeyecek
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Artık önüne gelen telefon dinlemeyecek

Anayasa değişikliği paketindeki 38 maddenin çoğu temel hak ve özgürlüklerle ilgili. Düşünceye kısmi özgürlük, Kürtçe yayın yasağının kalkması, parti kapatmaların zorlaştırılması, gözaltı süresinin azaltılması gibi birçok değişikliği kapsayan paketle, idam cezası da sınırlandı. Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ise reddedildi. İşte anayasa değişikliği paketinin maddeleri...

İşte yeni haklarımız

Düşünceye kısmi özgürlük getirilecek

Gözaltı süresi 4 günü aşamayacak

Telekulakçılar yanacak

Özel hayat korunacak

Her dilde kitap, kaset, tv imkanı olacak

Dernek ve sendikalar daha özgür olacak

Adil yargılanma talep edilebilecek

Dilekçeye acil yanıt verilecek

İdam sadece terör suçlarında geçerli olacak

Kadın-erkek eşitliğine Anayasal güvence

Kamulaştırma mağdurları rahatlayacak

Memur sendikalarına Anayasal güvence

12 Eylül yasaları mahkemeye çıkacak

Partiler daha zor kapatılacak

DÜŞÜNCEYE KISMİ ÖZGÜRLÜK

- Madde 1 (Anayasa Başlangıç)
: Düşünceye kısmi özgürlük getiriliyor. ‘‘Hiçbir düşünce ve mülahazanın’’ ibaresi yerine ‘‘faaliyetin' ibaresi getiriliyor.

TEMEL HAKLARA KORUMA

- Madde 2 (Anayasa 13):
Temel hak ve hürriyetlere getirilecek sınırlamaların alanı daraltıldı. Sınırlamalar, Anayasa'nın ruhuna, demokratik toplum ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamayacak.

SINIR DARALTILDI

- Madde 3 (Anayasa 14):
Anayasa'daki mevcut düzenleme, temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasını ‘‘Amaçlamayı’’ suç sayıyordu. Şimdi ise ‘‘Faaliyetler’’ suç sayılacak.

GÖZALTINA SÜRE

- Madde 4 (Anayasa 19)
: Toplu suçlarda 15 gün olan gözaltı süresi 4 güne indiriliyor. Yakalananların ailelerine derhal haber verme zorunluluğu getirildi.

ÖZEL HAYAT KORUNACAK

Madde 5 (Anayasa 20)
Özel hayatın gizliliği prensibine, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak daha fazla koruma getirildi. Mahkeme kararı ve yetkili merciin kararı olmadıkça, hiç kimsenin üzeri, özel kağıtları, eşyaları aranamayacak ve elkonulamayacak.

KONUT DOKUNULMAZLIĞI

- Madde 6 (Anayasa 21):
Özel hayatın gizliliğindeki esaslar, konut dokunulmazlığı için de geçerli olacak.

KÜRTÇE'YE ÖZGÜRLÜK

- Madde 9 (Anayasa 26)
: Düşüncenin açıklanmasında ve yayılmasında, kanunla yasaklanmış bir dilin kullanılamayacağına ilişkin hüküm kaldırıldı.

KÜRTÇE YAYIN SERBEST

Madde 10 (Anayasa 28):
Kanunla yasaklanmış herhangi bir dilde yayım yapılamayacağına ilişkin hüküm Anayasa'dan çıkarıldı. Bu değişiklik, Kürtçe yayına olanak sağlıyor.

DERNEKLERE KOLAYLIK

- Madde 12 (Madde 33):
Dernek kurmadaki bürokratik engeller kaldırıldı. Dernek kurma hürriyeti, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve ahlak ve başkalarının hürriyetlerinin korunması sebebiyle ancak yasayla sınırlandırılabilecek. Bu esaslar, vakıflar için de geçerli olacak ve irticai faaliyetlerde bulunduğu düşünülen vakıflar denetim altına alınacak.

MİTİNG VE GÖSTERİ HAKKI

- Madde 13 (Anayasa 34):
Gösteri hakkının kullanılmasının önündeki bürokratik engeller kaldırılıyor. Dernek, vakıf, sendikalar ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kendi konu ve amaçları dışında da toplantı, gösteri yapabilecekler.

ADİL YARGILANMA

- Madde 14 (Anayasa 36):
Herkes, yargı mercileri önünde, davacı veya davalı olarak, iddia, savunmanın yanısıra ‘‘Adil yargılanma’’ hakkına da sahip olacak.

İDAMA SINIRLAMA

Madde 15 (Anayasa 38)
: İdam cezası verilmesinin sınırları daraltıldı. İdam cezası sadece, savaş, çok yakın savaş tehdidi ve terör halleri durumunda verilebilecek. Hiçkimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz. Böylece, çek suçları karşısında hapis cezası verilemeyecek.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

- Madde 17 (Anayasa 41):
Kadın-erkek eşitliği anayasal güvenceye kavuşturuluyor.

KAMULAŞTIRMA

- Madde 18 (Anayasa 46):
Kamulaştırma bedellerinin gecikmesi nedeniyle Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sık sık tazminat cezasına çarptırılması önlenecek. Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan arttırım bedeli nakden ve peşin ödenecek.

İŞŞİZLERE KORUMA

- Madde 19 (Anayasa 49):
Devlet, sadece çalışanları değil, işsizleri de korumakla yükümlü olacak.

TELEKULAKÇILAR YANDI

Madde 7 (Anayasa 22):
Yetkili merci ve mahkeme kararı olmadan haberleşmenin gizliliğine dokunulamayacak. Madde, telekulak skandallarının önlenmesini amaçlıyor.

MEMURLARA SENDİKA

- Madde 20 (Anayasa 51):
Sendika kurma özgürlüğü önündeki bürokratik engeller kaldırılırken, memur sendikalarına Anayasal güvence getiriliyor.

ASGARİ ÜCRET

- Madde 21 (Anayasa 55):
Asgari ücretin belirlenmesinde, ‘‘Çalışanların geçim şartları’’ da gözönünde bulundurulacak.

VATANDAŞLIK HAKKI

- Madde 23 (Anayasa 66)
: Yabancı babadan ve Türk anneden doğan çocuklar, doğrudan Türk vatandaşı olabilecekler.

PARTİ KAPATMA ZORLAŞIYOR

- Madde 25 (Anayasa 69)
: Parti kapatılması zorlaştırılıyor. Bir partinin suçun odağı haline gelmesi tanımı daraltılıyor. Anayasa Mahkemesi'ne, partiyi kapatmanın dışında işlediği suçun ağırlığına göre devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun bırakma cezası verme hakkı tanınıyor.

MGK SİVİLLEŞİYOR

Madde 35 (Anayasa 118):
MGK kararları tavsiye niteliğinde olacak, öncelik taşımayacak. Başbakan yardımcıları ve Adalet Bakanı'nı, MGK üyesi olacak.

MECLİS'E AF YETKİSİ

- Madde 30 (Anayasa 87)
: TBMM, devlete karşı işlenen suçların düzenlendiği Anayasa'nın 14.maddesine göre ceza alanları affedebilecek. Ancak Meclis af kararını, ancak 330 oyla alabilecek.

KISMİ VETO HAKKI

- Madde 31 (Anayasa 89)
: Cumhurbaşkanına, yasaları kısmen veto etme hakkı tanındı.

SORUŞTURMALARA HIZ

Madde 34 (Anayasa 100):
Başbakan ve bakanlar hakkındaki soruşturma önergeleri, gizli oya tabi tutulacak. Böylece milletvekilleri, parti baskısı olmadan başbakan veya bakan hakkında soruşturma açılıp açılmaması hususunda oy kullanacaklar.

MECLİS'E SEÇİM KORUMASI

- Geçici Madde
: TBMM isterse, seçimlere bir yıldan az kala seçim yasalarında değişiklik yapabilecek. Meclis, Anayasa'nın 14. maddesindeki af yetkisini geçmişe dönük kullanamayacak.

REFERANDUM HAKKI

- Madde:38 (Yürürlük maddesi)
: Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmesini ve halkoylamasına sunulması halinde tümüyle oylanmasını öngörüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False